Kontorstrenderna företagen bör ha koll på

Fastighetsbranschen står inför en spännande framtid där nya trender och teknologier kommer att dominera kontoren. Nya EU-direktiv, hållbarhet, AI, och flexibilitet är några exempel på vad som kommer prägla kontorskulturen under 2024.

Här är årets kontorstrender enligt Technopolis.

AI, AI och AI

AI är ett högaktuellt ämne inom alla branscher med stor potential som skapar många nya möjligheter. Redan idag och i framtiden tror vi att AI i grunden kommer förändra både hur vi arbetar och hur våra arbetsplatser är utformade. Denna förändring kommer innebära att vi behöver se över kraven på arbetsplatsen och de anställdas behov. Till exempel kan vi genom att integrera AI i våra kontorsutrymmen förbättra kommunikationen, samarbetet och arbetskulturen för de anställda. Ytterligare kan AI hjälpa till att förbättra kontorsdesignen genom att ge värdefulla insikter om exempelvis möblering och placering av utrustning, öka samarbetet och produktiviteten, samt identifiera områden där energi slösas bort för att skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv arbetsmiljö.

Hållbarhet är avgörande

Kraven på att företag prioriterar hållbarhet lika högt som tillexempel digitalisering och strategiutveckling har ökat i takt med att hållbarhet blivit en alltmer integrerad del i organisationens alla nivåer.

Dagens hållbarhetsarbete sträcker sig bortom både rapportering och varumärkesbyggande. Nya lagar och förordningar som ständigt införs innebär att företag måste fortsätta anpassa sina arbetssätt. Till exempel infördes ett nytt EU-direktiv i januari i år, som ställer strängare krav på avfallshantering. Detta kommer sannolikt leda till en ökad efterfrågan på tydligare instruktioner om återvinning på arbetsplatser.

En annan viktig del i hållbarhetsarbetet är också att ge anställda möjligheten att göra mer hållbara val. Vi har sett att anställda tar ett större individuellt ansvar genom att tillexempel använda sig av mer hållbara transportsätt, såsom elbilar och cyklar. Detta har lett till större efterfrågan hos företag att implementera exempelvis laddningsstationer och cykelrum för sina anställda.

Delade kontorsutrymmen för en flexibel arbetssituation

Den ekonomiska situationen, både i Sverige och globalt, påverkar alla branscher, och fastighetsbranschen är inget undantag. Inflationen har en stor påverkan på hur företag väljer att strukturera sina kontor. Öppna aktivitetsbaserade kontor där anställda roterar mellan platser och skrivbord, blandat med mötes- och arbetsrum, är en trend som vi tror kommer fortsätta växa.

Krav på större serviceutbud på arbetsplatsen

Gym och träningsanläggningar i anslutning till kontorslokalerna blir allt mer populärt då det finns ett större behov av att kunna kombinera träning och arbete på ett smidigt sätt. Utöver detta ser vi också en större efterfrågan på andra typer av tjänster på och i anslutning till arbetsplatsen, exempelvis hunddagis och vårdinstanser. Restauranger och caféer är också fortsatt tjänster som är eftertraktade på arbetsplatsen.