Föreställ dig din drömarbetsplats – vi anpassar oss. Läs mer

Hållbarhet

Vi tar hållbarhet på stort allvar. Att använda utrymmen på ett effektivt sätt är centralt i Technopolis-filosofin och vi har förbundit oss att inrätta framtidens arbetsplatser som flexibla och gröna miljöer.

VAD BETYDER HÅLLBARHET FÖR OSS?

Hållbarhet står för färre kvadratmeter, smart och säker kontorsplanering och fler gemensamma tjänster. Redan vid byggnationen utformas Technopolis lokaler så att utrymmet kan utnyttjas på ett så effektivt och bekvämt sätt som möjligt.

Moderna arbetsytor som är utformade för att möta personalens verkliga behov är mer hållbara än traditionella kontor. Dessutom tror vi att ett erbjudande med delade utrymmen och tjänster är ett bra sätt att minimera vårt miljöavtryck samt stötta kommunikationen på en arbetsplats.

Vi brinner för goda affärer, men ser också att de traditionella sätten att göra dessa affärer på behöver förändras då miljön nu är allas angelägenhet. Ett modernt sätt att göra affärer på måste vara hållbart.

Det finns många saker Technopolis gör för att planeten ska bli en bättre plats att leva och arbeta på. Vi agerar för våra kundföretag och deras medarbetares räkning. Detta är ett ständigt pågående arbete, och vi kommer att fortsätta hitta nya sätt för att förbättra människors välmående och minimera vårt miljöavtryck.

”Företag måste göra sin del för att tackla klimatförändringarna. Fastighetssektorn står för närvarande för en tredjedel av de totala koldioxidutsläppen, och vi anser att koldioxidneutralitet är ett måste i vår bransch. Aktörer på fastighetsmarknaden måste förbinda sig till konkreta åtgärder och börja utnyttja nya innovationer för att nå detta mål.”

Johanna Kivelä, hållbarhetschef på Technopolis

Fokusområden

När det gäller hållbarhet har vi två primära fokusområden som styr vårt agerande.

 • Effektiva och motståndskraftiga arbetsytor

  Det är viktigt att våra kontorsytor är ekoeffektiva för att tilltala våra kunder, samtidigt som vi vill vara motståndskraftiga mot klimatförändringarnas myndighetsrelaterade, operativa och fysiska konsekvenser.

  • Ekoeffektivitet: Ekoeffektiviteten har högsta prioritet i förvaltningen av våra fastigheter, eftersom den leder till stora besparingar i både utsläpp och kronor. Vi utvecklar effektiviteten i våra byggnader med aktiva optimeringsåtgärder och investeringar.
  • Koldioxidavtryck: Alla Technopolis-lokaler använder 100 % certifierad och grön elektricitet, och solpanelerna blir allt vanligare på taken på våra anläggningar. Innopoli i Esbo och Ydinkeskusta i Uleåborg i Finland är Technopolis första campus som är koldioxidneutrala i energianvändningen (omfattning 1 och 2) tack vare implementeringen av energieffektivitetsåtgärder, 100 % förnybar energiupphandling och användning av artificiell intelligens och avancerad analys för energioptimering.
  • Tillgänglighet till campus och laddstationer för elfordon. De flesta av våra lokaler är centralt belägna och lätta att nå med kollektivtrafik. För elbilsförare erbjuder vi också elektroniska laddstationer på många av våra campus.
  • Miljöcertifieringar: Technopolis använder byggnadscertifikat genom LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) och BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) som hanterings-, minimerings- och mätverktyg för att skapa miljöpåverkan. Betyget används för att vägleda oss vid nybyggnationsprojekt och i förvaltningen av befintliga byggnader. LEED- och BREEAM-certifikat verifieras av en tredje part och inbegriper flera mätningar: Inomhusluft, energieffektivitet, material och avfall, vattenförbrukning och innovation. Se en lista över våra certifierade byggnader. See: Kista campus BREEAM Environmental policy
 • Frisk och produktiv personal

  Kundföretag får bättre förutsättningar att lyckas och att behålla talanger om de har tillgång till utrymmen och tjänster som stöttar personalens produktivitet, välmående och arbetsglädje. Detta är något vi möjliggör genom att erbjuda funktionella och delade arbetsmiljöer som inkluderar en rad tjänster.

  • Inomhusmiljökvalitet: I våra nya byggnader börjar hållbarhet med en välplanerad och funktionell planlösning som säkerställer bra inomhusluft, optimerad belysning och god akustik. På Technopolis ser vi till att inomhusluftens kvalitet är på rätt nivå och att våra kunder får en behaglig temperatur i lokalerna. Vi undersöker dessa förhållanden genom teknisk övervakning och mäter dessutom regelbundet kundnöjdheten med avseende på inomhusluften på alla våra campus.
  • Välmående: Många av våra campus har gym samt cykelparkering och duschutrymmen som uppmuntrar till cykling. Balansen mellan arbete och fritid för våra kundföretag främjas genom campustjänster som familjefilmdagar och daghem som finns på några av våra campus. Bekväma gemensamma ytor och nätverksevenemang ger upphov till sociala möten och en känsla av gemenskap i vardagen.
  • Nyttiga och vegetariska måltidsalternativ: Våra restauranger erbjuder hälsosamma alternativ med mindre socker och fett och erbjuder vegetariska alternativ. Det är viktigt för oss att våra menyer har något för alla och att kunderna kan välja att äta vegetarisk mat som är mer miljömässigt hållbar.

TestHur hållbar är din arbetsdag?

Hållbarheten är en avgörande faktor för alla framgångsrika företag och för välmåendet på arbetsplatsen. Men hur hållbar är din arbetsplats? Gör du hållbara val på jobbet? Gör det här testet och ta del av tips på hur du kan göra din arbetsplats mer hållbar. Testet är på engelska.

Certifierad hållbarhet och gröna medlemskap

Vårt engagemang för hållbarhet är synligt på flera sätt. Technopolis är en del av det finska gröna byggnadsrådet (FIGBC) och föreningen för byggnadsägare och byggkunder (RAKLI), och vi har också anslutit oss till fastighetssektorns energieffektiviseringsavtal.