Hållbarhet

Vi tar hållbarhet på stort allvar. Att använda utrymmen på ett effektivt sätt är centralt i Technopolis-filosofin och vi har förbundit oss att inrätta framtidens arbetsplatser som flexibla och gröna miljöer.

VAD BETYDER HÅLLBARHET FÖR OSS?

Hållbarhet står för färre kvadratmeter, smart och säker kontorsplanering och fler gemensamma tjänster. Redan vid byggnationen utformas Technopolis lokaler så att utrymmet kan utnyttjas på ett så effektivt och bekvämt sätt som möjligt.

Moderna arbetsytor som är utformade för att möta personalens verkliga behov är mer hållbara än traditionella kontor. Dessutom tror vi att ett erbjudande med delade utrymmen och tjänster är ett bra sätt att minimera vårt miljöavtryck samt stötta kommunikationen på en arbetsplats.

Vi brinner för goda affärer, men ser också att de traditionella sätten att göra dessa affärer på behöver förändras då miljön nu är allas angelägenhet. Ett modernt sätt att göra affärer på måste vara hållbart.

Det finns många saker Technopolis gör för att planeten ska bli en bättre plats att leva och arbeta på. Grunden för vår hållbarhet är att göra det möjligt för våra kunder att vara hållbara. När våra kunder väljer Technopolis, då vet de att de gör ett hållbart val. Detta är ett ständigt pågående arbete, och vi kommer att fortsätta hitta nya sätt för att förbättra människors välmående och minimera vårt miljöavtryck.

3 kgCO2/bruttoarea i m2 Koldioxidavtryck

Scope 1 and 2 (energi)

100%Kolneutral el
164kWh/brutto m2 Energianvändning

Total energiintensitet

86%Miljöcertifieringsgrad

Beräknat som en procentandel av bruttobyggnadsarean exklusive parkeringsbyggnader

4,2/5Kundnöjdhet

Technopolis ESG-rapportHållbarhet som huvudprioritet

Vi integrerar hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet, med fokus på miljö-, sociala och styrningsfrågor (ESG) som är viktiga för våra intressenter. Under 2023 gjorde vi betydande framsteg inom många områden av vårt hållbarhetsarbete och vi är glada att presentera vår ESG-rapport om våra hållbarhetsinitiativ. Rapporten är på engelska.

Vi hoppas att du kommer att gilla att läsa rapporten och att den kommer att inspirera dig att gå med oss i våra ansträngningar att begränsa vår påverkan på klimatförändringarna.

”Företag måste göra sin del för att tackla klimatförändringarna. Fastighetssektorn står för närvarande för en tredjedel av de totala koldioxidutsläppen, och vi anser att koldioxidneutralitet är ett måste i vår bransch. Aktörer på fastighetsmarknaden måste förbinda sig till konkreta åtgärder och börja utnyttja nya innovationer för att nå detta mål.”

Johanna Kivelä, hållbarhetschef på Technopolis

Fokusområden

För oss är hållbarhet en aktivitet i vardagen som återspeglas i miljöeffektiva lokaler, motiverade medarbetare, tjänster som stöttar kundernas framgångar och en känsla av gemenskap.

Det är viktigt att våra kontorsytor är ekoeffektiva så att de tilltalar våra kunder, samtidigt som vi vill vara motståndskraftiga mot klimatförändringarnas regulatoriska, operativa och fysiska konsekvenser.

Kundföretag får bättre förutsättningar att lyckas och att behålla talanger om de har tillgång till utrymmen och tjänster som stöttar personalens produktivitet, välmående och arbetsglädje. Detta är något vi möjliggör genom att erbjuda funktionella och delade arbetsmiljöer som inkluderar en rad tjänster.

Vårt mål är att ge våra kunder möjlighet att bedriva en hållbar verksamhet. Vi integrerar hållbarheten i alla vår verksamhets aspekter, och vi har tre primära fokusområden som styr våra handlingar: miljö, sociala frågor och företagsstyrning.

 • Miljö

  Hållbarhetseffektivitet

  • Ekoeffektivitet: Energieffektiviteten är hörnstenen i vårt arbete att minska koldioxidutsläppen och har högsta prioritet i förvaltningen av våra fastigheter, eftersom den leder till stora besparingar i både utsläpp och kronor.
  • Koldioxidavtryck: Alla el som upphandlas av Technopolis är 100 % certifierat koldioxidneutral elektricitet, och solpanelerna blir allt vanligare på våra anläggningars tak. Våra campus i Otaniemi, Ruoholahti, Aviapolis, Ydinkeskusta, Kontinkangas, Peltola, Linnanmaa och Yliopistonrinne i Finland är helt koldioxidneutrala i all energiförbrukning upphandlad av Technopolis.
  • Miljöcertifieringar: Technopolis använder tredjepartsverifierade LEED- och BREEAM-byggnadscertifikat som lednings-, minimerings- och mätverktyg för vår miljöpåverkan. Klassningarna används för att vägleda oss vid nybyggnationsprojekt och i förvaltningen av befintliga byggnader.
  • Tillgängligheten på våra campus: De flesta av våra lokaler är centralt belägna och lätta att nå med kollektivtrafik, och vi erbjuder laddningspunkter för elbilar på de flesta av våra campus.
 • Sociala frågor

  Frisk och produktiv personal

  • Inomhusmiljökvalitet: Vi ser till att temperaturen och inomhusluftens kvalitet är på rätt nivå. Vi undersöker dessa förhållanden genom teknisk övervakning och mäter dessutom regelbundet kundnöjdheten i denna fråga. I våra nya byggnader börjar hållbarhet med en välplanerad och funktionell planlösning som säkerställer bra inomhusluft, optimerad belysning och god akustik.
  • Välmående: Att möjliggöra välmående är en central fokuspunkt för oss när vi utformar kontorslokaler. Att hitta en balans mellan arbete och fritid blir enklare för våra kundföretag eftersom de har tillgång till alla gemensamma tjänster på våra anläggningar, som till exempel förstklassiga restauranger, gym, nätverksevenemang och till och med familjefilmdagar. Bekväma gemensamma ytor och nätverksevenemang ger upphov till sociala möten och en känsla av gemenskap i vardagen.
  • Nyttiga och vegetariska måltidsalternativ: Våra restauranger erbjuder hälsosamma alternativ med mindre socker och fett och har alltid vegetariska alternativ.
 • God företagsstyrning

  Ett fundament som bygger på värderingar och etik

  • Ansvarsfull affärspraxis: Starka kärnvärderingar och god etik ligger till grund för Technopolis ansvarsfulla affärspraxis och säkerställer att vi följer vår uppförandekod, bolagsstyrning och riskhantering. Genom att agera etiskt kan vi skapa långsiktigt värde för våra intressenter på ett transparent sätt.
  • Uppförandekod: Technopolis uppförandekod utgör grunden för hållbarheten i företagets affärsverksamhet, miljöfrågor och relationer till medarbetare och andra intressenter. Med uppförandekoden för leverantörer strävar Technopolis efter att säkerställa att leverantörer och andra partner följer uppförandekoden och infriar samma kvalitetskrav som Technopolis.

TestHur hållbar är din arbetsdag?

Hållbarheten är en avgörande faktor för alla framgångsrika företag och för välmåendet på arbetsplatsen. Men hur hållbar är din arbetsplats? Gör du hållbara val på jobbet? Gör det här testet och ta del av tips på hur du kan göra din arbetsplats mer hållbar. Testet är på engelska.

Certifierad hållbarhet och gröna medlemskap

Vårt engagemang för hållbarhet är synligt på flera sätt. Technopolis är en del av det finska gröna byggnadsrådet (FIGBC) och föreningen för byggnadsägare och byggkunder (RAKLI), och vi har också anslutit oss till fastighetssektorns energieffektiviseringsavtal.