10 tips för energieffektivitet på ditt kontor

Du kan påverka din egen och byggnadens energiförbrukning genom att vara noga med hur ni agerar på ert kontor.

De 4 saker som påverkar en hyresgästs energiförbrukning mest är:

 • Belysning
 • Varmvatten
 • Uppvärmning, särskilt på vintern
 • Elektrisk utrustning

Här är 10 (enkla) tips för energieffektivitet på ditt kontor:

 1. Släck lamporna när du lämnar ett rum, även om du bara ska gå och hämta en kopp kaffe.
 2. Diska endast fulla maskiner och försök att undvika att diska enskilda tallrikar under rinnande vatten.
 3. Gå, cykla eller använd kollektivtrafiken om det är möjligt. Kör ekonomiskt om du måste köra bil.
 4. Värm upp ditt fordon i våra parkeringsgarage endast så länge som nödvändigt innan du använder fordonet. Ladda elbilar med en elbilsladdare bara den tid som behövs.
 5. Stäng av datorn, bildskärmen, skrivaren och andra kontorsapparater när de inte används och koppla om möjligt också ur dem. Du kan också investera i ett avancerat grenuttag som stänger av elektroniken helt åt dig.
 6. Se till att din elektronik är energieffektiv.
 7. Om du använder duscharna i fastigheten ber vi dig att ta kortare duschar för att minska din vattenförbrukning och värmeenergianvändning.
 8. Om du märker att kontorets temperatur är för hög på vintern eller för låg på sommaren skickar du en serviceanmälan till oss. Detta för att justera temperaturen och spara energi. Om du kan ändra temperaturen på ditt kontor själv ska du ställa in den på 20 grader under vintern.
 9. Om du märker att det till exempel läcker vatten från apparater ska du omedelbart skicka in en serviceanmälan.
 10. Uppmuntra dina kollegor att också delta i de energibesparande åtgärderna genom sitt eget agerande.