Technopolis ökar sina energibesparande åtgärder – och uppmuntrar sina kunder att dra ner på sin elförbrukning

Technopolis fortsätter sitt långsiktiga effektiviseringsarbete genom att dra ner på sin elkonsumtion under de kommande höst- och vintermånaderna. Initiativet fokuserar först och främst på energiförbrukningen i sina anläggningar, samt att utbilda både sina anställda och kunder om små initiativ som kan alstra stora energibesparingar.

Technopolis, ledande inom erbjudandet av flexibla, gemensamma kontorslokaler, tar ett helhetsgrepp över energiförbrukningen på sina anläggningar. Något som bland annat kommer att möjliggöras med hjälp av ett AI-verktyg, som i realtid kan bevaka, analysera och reglera kontorsanläggningarna. Men det kommer också handla om att utbilda och uppmuntra både anställda och kunder att sänka sin energiförbrukning.

– Som ett ansvarstagande fastighetsbolag så är det en självklarhet för oss att göra vad vi kan för att minska vår elanvändning. Men det är en fin balansgång mellan att ta beslut som gör skillnad och samtidigt kunna erbjuda en produkt som gör oss stolta. Därför är det av största betydelse att vi inte kompromissar med vare sig säkerheten eller luftkvaliteten i våra kontorsanläggningar, säger Alf Astrup, som är ansvarig för Technopolis i Kista.

På Technopolis campus i både Stockholm och Göteborg används idag redan flera lösningar för att kontrollera energiförbrukningen, och fler är på väg. I Göteborg kommer bland annat tjänsten Smartti tillämpas under första kvartalet 2023. Smartti kan kontrollera och optimera energiförbrukningen genom att kombinera data inom och utanför anläggningen. Något som innebär att anläggningarna kan minska sin energiförbrukning med upp till 25 procent årligen. Även på Technopolis Kista i Stockholm är Smartti påväg att implementeras och räknas vara på plats under 2023. Samtidigt fortsätter Technopolis att utvärdera fler AI-lösningar inför nästa år och uppmuntra både sina kunder och anställda att tänka på energiförbrukningen. Hyresgästerna har tillexempel informerats om vad just de kan göra för att dra ner på sin el-konsumtion.

– Våra kunder ges bland annat möjligheten att ta kontakt med våra partners, som kan ge förslag på hur man få ner elanvändningen i specifika lokaler. Det är av största vikt att vi kan stötta våra kunder och att dessa konkreta åtgärder implementeras i samförstånd med dem, fortsätter Alf Astrup.

Energibesparingsåtgärderna är en förlängning av Technopolis övergripande hållbarhetsarbete och stödjer företagets åtagande att vara koldioxidneutrala senast år 2030. Vissa av Technopolis campus är redan helt koldioxidneutrala vad gäller energiförbrukning, och alla 16 campus använder 100 procent förnybar el. Dessutom är 85 procent av anläggningarna i Technopolis portfolio certifierade med gröna intyg av marknadsledande LEED och BREEAM.

Om Technopolis
Technopolis är experten på delad arbetsyta. Vi erbjuder effektiva och flexibla kontor och allt som hör dem till. Våra tjänster sträcker sig från arbetsplatsdesign till reception, mötes-, restaurang- och städlösningar. Vi är besatta av kundnöjdhet. Våra 16 campus är värd för 1 500 företag och 45 000 anställda i sex länder inom Europa. I Sverige har Technopolis campus i både Göteborg och Stockholm. Läs mer på https://www.technopolis.se/