40 år med drømmekontorer

Technopolis ble stiftet i Oulu, Finland tilbake i 1982. I løpet av de siste 40 årene har mye endret seg og utviklet seg både globalt og hos selve Technopolis, men den grunnleggende ideen for vår virksomhet har forblitt lik gjennom alle endringene og omveltningene. Nå gir jubileet vårt oss den perfekte anledningen til å reflektere over fortiden, se på samtiden og forberede oss for fremtiden.

Det hele startet med utviklingen av elektronikkindustrien. Dette førte til etableringen, på forskjellige steder rundt omkring i verden, av teknologiklynger som økte muligheten for samarbeid og derved raskere teknologisk utvikling. Interesse for dette området oppstod også i Oulu, og på 1970-tallet reiste folk rundt i verden og samlet kunnskap og inspirasjon fra berømte teknologiklynger, for eksempel Silicon Valley i California.

Utviklingen av elektronikkindustrien var tydelig i Nord-Finland og Oulu-regionen på tidlig 80-tallet, og også her var målet å skape landsbyaktige samfunn for bedrifter og deres ansatte som ville bidra til å styrke og støtte den veletablerte sektorutviklingen. Til slutt ble en avgjørelse tatt om å etablere et aksjeselskap for å skape en industri- eller elektronikklandsby for elektronikkselskaper.

Dermed, på 31. mars 1982, ble stiftelsesmøtet til Oulun Teknologiakylä Ltd holdt i møterommet til bystyret i Oulu. I september samme år, 16. september 1982 for å være nøyaktig, ble selskapet vårt – tidligere Oulun Teknologiakylä Ltd, nå kalt Technopolis – registrert i handelsregisteret.

Det var her vår historie startet. La oss se nærmere på det.

Serviceholdning dypt forankret i vårt DNA

Raskt etter etableringen, ved slutten av 1982, ankom de første kundene teknologilandsbyen Oulu. På den tiden var vi leietakere i et tidligere meieri i sentrum av Oulu på Uusikatu.

Teknologilandsbyen ble markedsført til bedrifter helt fra begynnelsen, hovedsakelig gjennom samarbeidsmulighetene den tilbød. Generelle tjenester som ble tilbudt kundene, for eksempel kopiering, var også kjernen i vår virksomhet. Dette var tjenestene kundene våre trengte.

For å forstå våre kunders behov, har vi måttet lytte til dem med et følsomt øre helt fra begynnelsen og være klare til å tilfredsstille deres behov.

Å lytte til kunder og vår lidenskap for kundetilfredshet er fortsatt en av bærebjelkene i virksomheten vår. Vår lidenskap har også gitt resultater: det er flott å kunne si at på tampen av 40-årsjubileet nådde vi det høyeste nivået for kundetilfredshet noensinne.

40 år senere forteller det oss at vi fortsatt lykkes med å lytte til våre kunder og er i stand til å gjøre hverdagen deres lettere.

Setter virkelig konseptet på prøve

Ettersom kundebasen og virksomheten vokste, ble det raskt klart at lokalene i det tidligere meieriet i Oulu ville være for små. Dermed, fire år etter at vi ble grunnlagt, i oktober 1986, feiret vi kranselag på det første bygget vårt i Linnanmaa i Oulu.

I dag er Technopolis Linnanmaa hjem til nesten 200 kundebedrifter.

I de første to tiårene fokuserte virksomheten vår på Oulu. Vi vokste mens Nokia blomstret, som til slutt førte til at vi ble børsnotert 1999. Som en følge ble navnet endret til Technopolis.

I 2003 var det på tide å utforske verden utenfor Oulu også: virksomheten ble utvidet til Espoo gjennom et oppkjøp, samt til Vantaa med bygging av vår egen campus.

Tampere kom inn i bildet i 2006 og Helsinki i 2008. På 2010-tallet var det på tide å prøve internasjonale farvann. Vår virksomhet ble først utvidet til Estland, Litauen og Norge, blant annet.

Vi mente at vårt unike produkt også ville fungere på det internasjonale markedet, og våre positive erfaringer på dette området førte til at vår internasjonale utvidelse fortsatte.

I 2016, startet vi vår virksomhet i Gøteborg, Sverige, og i 2019 utvidet vi til seks land med oppstart av vår virksomhet i Luxembourg. I 2021 utvidet vi virksomheten i Sverige til Stockholm.

Nå har vi virksomhet i totalt 11 byer i seks forskjellige land, og vi har hele 1 500 kundebedrifter på våre 16 campuser. Dette har vist at konseptet vårt fungerer uansett sted.

Tilpasningsevne er kjernen i vår suksess

Men hvordan kan konseptet kontorlokaler med fullservice, som ble utviklet i et tidligere meieri, fungere i både Tampere og Luxembourg?

Vi er tett på kundene våre og har evne til å tilpasse oss. Vi vil gjøre det mulig for kundene våre å lykkes, og med dette i tankene har vi utviklet og foredlet våre tjenester og kontorer for å tilfredsstille kundenes behov.

Vi vet hvordan vi skaper et velfungerende kontor: uansett hvor vi drar, har vi et ferdig grunnlag å basere det på. På dette tidspunktet er vår forståelse av kunden og serviceholdningen vår sentral. Ved å forstå kunden og deres behov, kan vi skreddersy kontoret og tjenestene til kundens behov. Det er ikke et spørsmål om hva vi vil ha, men hvordan vi tilpasser oss til det kunden trenger.

For førti år siden sprang tjenestene våre ut fra våre kunders behov. I dag utvikler vi dem stadig for å oppfylle kundenes behov, som har utviklet seg enormt i løpet av de siste 40 årene.

Utfordring godtatt

I løpet av de siste 40 årene har arbeidslivet også endret seg enormt – og spesielt de to siste årene, da pandemien førte til et 10-årssprang i behovene til arbeidslivet og kontoret.

Vi er nå på et punkt der det stilles spørsmål om kontorlokaler vil spille en rolle i fremtidens arbeidsliv.

Svaret mitt er ja.

Kontoret støtter fellesskap og styrker tilliten både mellom ansatte og mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Det styrker bedriftskulturen og skaper forutsetninger for smidig teamarbeid. På kontoret flyter også informasjonen lettere, når mennesker treffes i korridorene og har samtaler ved kaffemaskinen mellom formelle møter.

Vi ønsker å være den mest attraktive arbeidsplassen både nå og i fremtiden. Det krever at vi er tilpasningsdyktige, tror på oss selv og det vi gjør – og selvfølgelig at vi lytter til kundene våre.

Alt startet i Oulu for 40 år siden. Nå inkluderer kundegrunnlaget vårt bedrifter som representerer et bredt spekter av bransjer, vekststadier og størrelser, selv om teknologisektoren, som alt har sitt utspring fra, fortsatt er representert. Vi har aldri forlatt Oulu: i dag har vi fire campuser der – og Oulu har heller ikke forlatt oss fordi vi, som er typisk for folk fra Oulu, er ærlige, utholdende og klare til å overvinne utfordringer. Med disse kvalitetene har vi klart oss så langt, og vi vet at vi vil fortsette med det – uansett hva de neste 40 årene bringer.

Niko Pulli

Administrerende direktør, Technopolis Holding Plc