Bærekraft

Vi tar bærekraft på alvor. Effektiv bruk av lokaler er en sentral del av Technopolis sin filosofi, og vi jobber kontinuerlig for å etablere fremtidens arbeidsplasser i fleksible og grønne omgivelser.

HVA BETYR BÆREKRAFT FOR OSS?

Bærekraft betyr færre kvadratmeter, smart og trygg kontorplanlegging og flere fellestjenester. La oss starte med hvordan Technopolis utformer lokalene sine for mest mulig effektivitet og best mulig komfort.

Moderne kontorlokaler med et design som imøtekommer ansattes faktiske behov, er mer kompakte og miljøvennlige enn tradisjonelle kontorer. I tillegg tror vi at deling av lokaler og tjenester er nok et godt tiltak for å gjøre miljøavtrykket vårt så lite som mulig og bidra til et aktivt fellesskap.

Vi er lidenskapelig opptatt av business, men den tradisjonelle måten å drive business på er utdatert, og miljøet er alles business. Moderne business er nødt til å være bærekraftig.

Technopolis gjør mye for at kloden vår skal bli et bedre sted å leve og jobbe på, og vi tar tak på vegne av våre kundebedrifter og deres ansatte. Grunnlaget for vår bærekraft, er å sørge for å tilrettelegge for at våre kunder er bærekraftige. Når kundene våre velger Technopolis, vet de at de tar et bærekraftig valg. Dette er et pågående arbeid, og vi skal fortsette å oppdage nye ting vi kan gjøre for at folk skal ha det bedre og for at miljøavtrykket vårt skal bli så lite som mulig.

7 kgCO2 / m2 (BTA) Karbonavtrykk

Mål 1 og 2 (energi)

100%Karbonnøytral elektrisitet
170kWh / m2 (BTA) Energiforbruk

Total energiintensitet

85%Miljøsertifisert

Regnet i prosent av brutto byggeareal eksklusiv parkeringsanlegg

4,2/5Kundetilfredshet

Technopolis ESG Rapport 2022 Bærekraft som hovedprioritet

Vi integrerer bærekraft i alle aspekter av virksomheten vår, med fokus på miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) saker som er viktige for interessentene våre. I 2022 oppnådde vi betydelig fremgang innen mange områder av bærekraftsarbeidet vårt, og vi er glade for å presentere vår ESG-rapport om våre bærekraftstiltak. Rapporten er på engelsk.

Vi håper du vil ha glede av å lese rapporten og at den vil inspirere deg til å bli med oss i anstrengelsene for å begrense vår påvirkning på klimaendringer.

«Bedrifter må dele hvis vi skal takle klimaendringene. Eiendomssektoren er ansvarlig for en tredjedel av dagens totale utslipp av karbondioksid, og vi tror derfor det er helt nødvendig å bli karbonnøytrale i vår bransje. Eiendomsaktører må forplikte seg til konkret handling og begynne å ta i bruk ny innovasjon for å nå dette målet.»

Johanna Kivelä, Sustainability Manager i Technopolis

Fokusområder

For oss er bærekraft en hverdagsaktivitet som vises igjen i klimaeffektive fasiliteter, motiverte ansatte, tjenester som bidrar til at kundene våre lykkes og en fellesskapsfølelse.

Det er viktig at kontorlokalene våre er miljøeffektive så de blir attraktive for kunder. Samtidig ønsker vi å være tilpasningsdyktige i møte med regulatoriske, operasjonelle og fysiske implikasjoner som følge av klimaendringene.

Kundene er bedre rustet for å lykkes og holde på talenter når de har tilgang til lokaler og tjenester som er til støtte for de ansattes produktivitet, velvære og trivsel. Vi bidrar med funksjonelle og fellesområder som inkluderer en rekke tjenester.

Vårt mål er å gjøre det mulig for kundene våre å være bærekraftige. Vi integrerer bærekraft i alle aspekter i vår bedrift, og vi har tre hensynsområder som styrer våre handlinger: miljøhensyn, sosiale hensyn og styringshensyn.

 • Miljø

  Bærekraftig effektivitet

  • Miljøeffektivitet: Energieffektivitet er grunnstammen i arbeidet vi gjør for å redusere karbonutslipp. Det er førsteprioritet i vedlikeholdet av eiendommene våre da det betyr både lavere utslipp og kostnader.
  • Karbonavtrykk: All elektrisitet anskaffet av Technopolis er 100 % karbonnøytral sertifisert elektrisitet, og det blir stadig vanligere å se solcellepaneler på eiendommene våre. Til Campusene i Otaniemi, Ruoholahti, Aviapolis, Ydinkeskusta, Kontinkangas, Peltola, Linnanmaa og Yliopistonrinne i Finland er alt energiforbruk som Technopolis skaffer, fullstendig karbonnøytralt.
  • Miljøsertifiseringer: Technopolis bruker byggsertifikatene LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) og BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) fra tredjepart for å måle miljøpåvirkninger. Resultatene brukes som målestokk i nye byggeprosjekter og i forbindelse med administrasjon av eksisterende bygg.
  • Tilgang til campus: De fleste lokalene våre ligger sentralt til og er lette å nå med kollektivtransport. Vi tilbyr også ladestasjoner for elbiler på de fleste campuser.
 • Sosiale hensyn

  Sunne og produktive mennesker

  • Innemiljø: Vi sørger for at inneluften er av god kvalitet og at temperaturen holdes på et passende nivå. Vi overvåker disse teknisk og undersøker jevnlig hvor fornøyde kundene er med dette. I våre nye bygg starter bærekraft med en grundig planlagt og funksjonell layout som sikrer frisk inneluft, optimal belysning og god akustikk.
  • Velvære: Når vi designer kontorlokaler er det viktig for oss å legge til rette for velvære. Gjennom våre fellestjenester, gode restauranter, treningsstudio, arrangementer for nettverksbygging og til og med filmdager for familier legger vi til rette for at de ansatte i våre kundebedrifter skal oppnå god balanse mellom arbeid og privatliv. Komfortable fellesarealer og arrangementer for nettverksbygging legger til rette for sosiale møter i hverdagen og en fellesskapsfølelse.
  • Sunne og vegetariske matalternativer: Våre restauranter har sunne alternativer med mindre sukker og fett samt et fokus på vegetaralternativer.
 • God eierstyring

  Verdier og etikk i bunn

  • Ansvarlig forretningspraksis: Etikk og solide kjerneverdier legger grunnlaget for ansvarlig forretningspraksis i Technopolis og sikrer samsvar med våre etiske retningslinjer, eierstyring og risikostyring. Gjennom etisk drift sikrer vi transparens i verdiskapingen for våre interessenter på lang sikt.
  • Etiske retningslinjer: De etiske retningslinjene er grunnlaget for bærekraftig drift, miljøsaker og forhold til ansatte og interessenter i Technopolis. Gjennom våre retningslinjer for leverandører vil vi forsikre oss om at leverandører og andre partnere følger de etiske retningslinjene våre og lever opp til samme kvalitetskrav som Technopolis.

TestHvor bærekraftig er arbeidsdagen din?

Bærekraft er en viktig del av en vellykket bedrift og fremmer også velvære. Hvor bærekraftig er arbeidsplassen din? Tar du bærekraftige valg på jobb? Ta denne testen og se våre tips for hvordan du kan bidra til å gjøre arbeidsplassen din mer bærekraftig. Testen er tilgjengelig på engelsk.

Sertifisert bærekraft og grønne medlemskap

Det er mange ting som viser hvor sterk bærekraftsatsingen vår er. Technopolis er med i Finnish Green Building Council (FIGBC) og Association of Building Owners and Construction Clients (RAKLI). Vi er også med på Energy Efficiency Agreement for the Property Sector.