Fra trekkfulle vinduer til LEED-sertifisering – grønne grep ga verneverdig bygg stjerne i boka

Med den gamle og verneverdige flyplassen på Fornebu måtte gårdeier Technopolis tenke nytt om bærekraft. Disse grepene førte til LEED-sertifisering, og dermed en stjerne i bærekrafts boka for Technopolis Fornebu.

60 prosent av karbonutslippet til byene kommer fra bygninger. Skal man lykkes med å nå 1,5 graders målet, er vi avhengig av å energieffektivisere og fornye de eksisterende byggene.

For å bygge bærekraftige byer, er bærekraftige bygg nøkkelen. Byggematerialer, belysning, vinduer og gulv, alt som utgjør et bygg, bør være bærekraftig og holdbart i alle ledd. Samtidig er det å bevare gamle bygg viktig, og listen over vernede bygg og kulturminner i Bærum er lang. Å både bevare og fornye i tråd med bærekraftige løsninger, kan være krevende.

Den gamle flyplassen på Fornebu er et av byggene på Bærums liste over verneverdige bygg. Flyplassen åpnet i 1963 og var lenge Norges hovedflyplass, men i 1998 stengte dørene for godt. Senere ble bygget kjøpt av Technopolis, og helt siden renoveringen i 2002 har gårdeieren måtte tenke både bærekraft og energibesparing.

– Vi har jobbet med å gjøre bygget så bærekraftig som mulig i mange år. Kai Fjell-hallen, som er den vernede delen av Terminalbygget, oppkalt etter kunstneren Kai Fjell, har vært viktig i dette arbeidet. Alt fra lamper til veggmalerier og gulv er vernet, sier Alf Astrup, Business Unit Director for Oslo og Stockholm i Technopolis.

Flere store og små justeringer i Terminalbygget har ført til et gledelig resultat. I 2022 ble det gamle bygget LEED-sertifisert. Det er en verdenskjent sertifisering som blant annet dekker innendørs luftkvalitet, energieffektivisering, material- og avfallshåndtering, vannforbruk og innovasjon.

– Vi er svært fornøyde med at bygget ble LEED-sertifisert i år, sier Astrup.

Nye lyspærer og vinduer

Et av tiltakene som var viktig for å oppnå sertifiseringen i Terminalbygget, var å bytte fra gamle lyspærer til LED-lys i lysekronene i Kai Fjell-hallen. I tillegg ble de gamle vinduene byttet ut med energieffektive vinduer for å hindre varmeutslipp i 2016.

– Vi kunne ikke gjøre forandringer på rammene, og de nye vinduene måtte inn på akkurat samme sted og med akkurat samme struktur. Denne delen av det gamle Terminalbygget har vært selve symbolet på flyplass og reise. Mange har sett flyene lette og lande fra de store vinduene, og spent ventet på noens hjemkomst eller tatt et trist farvel. Det er fint å kunne bevare litt av den følelsen, sier Astrup.

Technopolis har utført droneinspeksjoner for å kunne detektere varmetap og feil. Det har vært et veldig nyttig verktøy for å få bedre oversikt.

– Å kartlegge og ha oversikt er viktig. Dronene har et infrarødt kamera, som har gitt oss informasjon om hvilke steder i bygget vi har måttet ta grep, sier Astrup.

Nytt styringssystem på planen

Selv om Technopolis Fornebu har tatt flere grep, jobber gårdeieren stadig for å gjøre Terminalbygget mer bærekraftig. Nå står et nytt styringssystem, et såkalt SD-anlegg, på oppgraderingslisten. Styringssystemer brukes i alle byggene og har stor betydning for energibesparelser.

– Med et nytt anlegg i Terminalbygget kan vi styre lys, varme, kjøling og ventilasjon på en mer effektiv måte. Det vil kunne påvirke alt fra ventilasjonen til dataromskjøling. Et nytt styringssystem gir også mulighet til å være enda mer bærekraftig i fremtiden, sier Astrup.

Alle tiltakene som er gjort på Fornebu er en del av Technopolis’ bærekraftstrategi. Gårdeieren har blant annet et mål om å kun bruke karbonnøytral energi i alle byggene sine innen 2030. Så langt er 85 % av Technopolis’ bygninger LEED og BREEAM-sertifiserte.

– Å tenke bærekraft er den nye normen, og vi som gårdeier må gjøre det vi kan. Vi jobber kontinuerlig med å få på plass alle tiltakene vi kan for å spare miljøet. Terminalbygget er et godt eksempel på at selv vernede bygg, som ofte er gamle og trekkfulle, kan få et viktig grønt stempel. Det handler om prioriteringer og å tenke langsiktig, sier Astrup.

Disse grepene har Technopolis Fornebu gjort:

  1. Byttet fra gamle lyspærer til LED-lys i Kai Fjell-hallen
  2. Byttet ut vinduer i Kai Fjell-hallen
  3. Installert «sparefilter» på alle kraner for å spare vann
  4. Redusert energiforbruk i ferier og helger. Hastigheten på aggregatene justeres, og anleggene senkes til et nivå som er akseptabelt, selv om det er folk på bygget
  5. Innført et avfallsregnskap, som tas i bruk hver gang lokaler pusses opp
  6. All elektrisitet i alle bygg er fra fornybar energi
  7. Bevisstgjøre leietakerne. Gjennom blant annet nyhetsbrev oppfordrer Technopolis leietakerne til å kildesortere og spare energi