Technopolis bruker nå 100 % fornybar elektrisitet på alle sine campuser

Kontoreksperten Technopolis har forpliktet seg til å bruke karbonnøytral energi i alle sine bygg innen 2030. Siden starten av 2022 har Technopolis brukt 100 % fornybar og sertifisert elektrisitet på alle sine campuser.

Med 16 campuser er Technopolis vertskap for 1500 bedrifter i seks europeiske land. Allerede for ti år siden begynte Technopolis å bruke fornybar elektrisitet ved sine campuser i Finland. Siden har Technopolis jobbet for å innføre fornybar elektrisitet ved campuser internasjonalt. I løpet av det siste året har også de siste campusene, i Gøteborg, Stockholm, Oslo og Luxemburg, gått over til 100 % fornybar elektrisitet.

– Dette er det første store steget mot målet om karbonnøytral energi innen 2030. Våre campuser i Finland var blant pionerene da de introduserte fornybar elektrisitet. Siden har vi systematisk utvidet bruken til alle våre campuser. Ved å legge til rette for bærekraftige løsninger for våre kunder bygger vi grunnlaget for vår egen bærekraft. Vi ønsker å gjøre overgangen til fornybar energi så enkel som mulig for kundene, sier Niko Pulli, CEO i Technopolis.

I framtiden tar Technopolis sikte på å produsere mer fornybar energi på egen eiendom og investere i eksterne alternativer for fornybar energi.

Technopolis produserer allerede egen fornybar energi ved hjelp av solcellepaneler på campuser i Finland, Estland og Litauen med en kapasitet på omtrent 840 MWh i 2021.

Det neste store skiftet blir overgangen til karbonnøytral oppvarming

For Technopolis har bærekraft i mange år vært av den høyeste prioritet, og resultatene er klare: Utslipp fra energiforbruk alene har gått ned med mer enn en tredel siden 2016. Mye av denne energieffektiviteten skyldes investeringer i modernisering av klimaanlegg (HVAC), varmegjenvinning og optimalisering av strømforbruk ved hjelp av kunstig intelligens og dataanalyse.

For at Technopolis skal nå sitt mål for 2030, vil det neste steget være å bytte til fornybar fjernvarme. Energieffektivitetstiltak, tilgang på 100 % fornybar energi og bruk av kunstig intelligens, avansert analyse og energioptimalisering gjør Innopoli-byggene i Esbo til de første Technopolis-campusene med karbonnøytralt energiforbruk (scope 1 og 2).

– Som pioner innen miljøvennlige og bærekraftige kontorlokaler, investerer vi stadig i videreutvikling av bærekraftige løsninger for byggene våre. Per i dag er 74 % av eiendommene våre LEED- eller BREEAM-sertifiserte, og vi har som mål å øke denne andelen til 85 % innen utgangen av 2022. For å motvirke klimaendringene må eiendomsbransjen ikke bare fokusere på å redusere utslipp men også på energieffektivitet. Framover vil vi også investere i løsninger som kan redusere karbonavtrykket ved oppføring av nye bygg, sier Pulli.

For mer informasjon, kontakt:

Niko Pulli
CEO, Technopolis Holding Plc
+358 40 544 9014
niko.pulli@technopolis.fi

Marjaana Kymäläinen
Sustainability Manager, Technopolis Holding Plc
+358 50 340 8205
marjaana.kymalainen@technopolis.fi

Technopolis

Technopolis er ekspert på felles kontorlokaler. Vi tilbyr effektive og fleksible kontorlokaler og alt som hører til. Våre tjenester omfatter alt fra kontordesign til resepsjonstjenester, møteløsninger, restauranter og renhold. Vi er lidenskapelig opptatt av kundetilfredshet. Våre 16 campuser er vertskap for 1500 bedrifter og 45 000 ansatte i seks europeiske land.

Technopolis feirer 40-årsjubileum i 2022.