Debatt: Sätt arbetsmiljön högre på agendan

Det finns en stor medvetenhet om att arbetslivet genomgår stora förändringar. Men många sitter fortfarande fast i gamla kontorslösningar. Alf Astrup, affärsenhetschef på fastighetsbolaget Technopolis menar att arbetsmiljön måste bli en prioriterad fråga i bolagens ledningsgrupper.

Denna debattartikel publicerades ursprunglingen i Fastighetstidningen den 26 Oktober 2023.

Världen befinner sig i en tid av stora förändringar på flera olika områden. Denna hastiga, och i vissa fall oförutsedda, utveckling gör det utmanande för företag att ha en tydlig sikt på framtiden. Osäkerheten försvårar processen att göra långsiktiga åtaganden och att fastställa prioriteringar. Arbetsplatsen och arbetsmiljön är exempel på områden som lätt nedprioriteras men som rätt hanterade kan stärka företagets förmåga att hantera och rusta sig för en mer komplicerad och utmanande omvärld. För en vd och en ledningsgrupp som har fömågan att navigera rätt även i arbetsplatsens betydelse under tuffare tider lär stå starkare när stormen kommer.

Enligt en gallupundersökning i State of The Global Workspace Report 2022 är anställda idag mer ängsliga än någonsin. Faktum är att flera studier visar att anställda fortfarande känner oro och bristande engagemang. Enligt rapporten upplevde 60 procent en daglig arbetsrelaterad stress under 2022, något som överträffade rekordnivån som nåddes under pandemiåret 2020. En annan undersökning, av Deloitte, visar samtidigt att hela 87 procent av företagsledarna förstår behovet av att införa nya grunder i dagens arbetsliv. Något som visar att det finns en bred medvetenhet om de förändrade krav och utmaningar som företag står inför i dagens föränderliga arbetsmiljö. Man förstår att traditionella metoder och strategier inte alltid är tillräckliga för att möta de snabba förändringarna på marknaden och att anpassning är nödvändig.

Trots medvetenheten visar samma undersökning att endast 24 procent av företagsledarna faktiskt är redo att genomföra nödvändiga förändringar. Detta indikerar en betydande diskrepans mellan förståelse och beredskap att ta itu med förändringar.

När arbetslivets förändringar ställer nya krav på vd:ar och ledningsgrupper är prioriteringen av arbetsmiljön och hur den ska utformas en väsentlig del av arbetskulturen, något som i sin tur påverkar det långsiktiga resultatet. Men viktigt att komma ihåg är också att alla företag och anställda har olika behov som kan mötas genom att skapa individsanapassade kontorslösningar. Arbetsplatsen är mer än bara fysiska kvadratmeter och det är ledningsgruppen som i slutändan har det yttersta ansvaret att fatta beslut om företagets arbetsmiljö. Tröskeln behöver inte vara hög, medvetenheten finns, den behöver bara implementeras. Och det allra första steget är att sätta arbetsmiljö högre på agendan. Genom att anpassa arbetsplatsen efter de dynamiska behoven säkerställs företagets framgång i dagens utmanande omvärld.

Alf Astrup

Business Unit Director, Technopolis Fornebu och Technopolis Kista

Intresserad av en ny arbetsplats?

Fyll i kontaktformuläret nedan.

När vill du flytta in?
Plats som är intressant *