Leverantörer av drömkontor under 40 år

Technopolis grundades i Uleåborg redan 1982. Under de senaste 40 åren har många saker förändrats och utvecklats både i världen och på Technopolis, men grundidén för vår verksamhet har förblivit densamma genom alla förändringar och omvälvningar. Vårt jubileum är ett perfekt ögonblick att reflektera över det förflutna, titta på nuet och förbereda sig för framtiden.

Allt började med utvecklingen av elektronikindustrin. Den ledde till att teknikkluster föddes på olika platser runt om i världen, som ökade möjligheterna till samarbete och därmed accelererade den tekniska utvecklingen. Intresset för detta område uppstod även i Uleåborg, och på 1970-talet reste pionjärer runt i världen och samlade lärdom och inspiration från kända tekniknav som Silicon Valley i Kalifornien.

Elektronikindustrins utveckling märktes tydligt i norra Finland och i Uleåborgsregionen i början av 1980-talet, och även här var målet att skapa byliknande samhällen åt företag och deras personal som skulle bidra till att stärka och stötta utvecklingen i en väl etablerad sektor. Till slut fattades beslut om att bilda ett aktiebolag för att skapa en industri- eller elektronikby åt elektronikföretag.

Den 31 mars 1982 hölls således den stiftande bolagsstämman för Oulun Teknologiakylä Ab i Uleåborgs stadsstyrelse mötesrum.
I september samma år, närmare bestämt den 16 september 1982, registrerades vårt företag – tidigare Oulun Teknologiakylä Ab, nu kallat Technopolis – i handelsregistret.

Det är här vår berättelse börjar.

Låt oss titta närmare på den.

Serviceorientering djupt inbäddad i vårt DNA

Strax efter etableringen, i slutet av 1982, anlände de första kunderna till teknikbyn Uleåborg. På den tiden var vi hyresgäster i ett före detta mejeri i Uleåborgs centrum på Nyland.

Teknikbyn marknadsfördes från första början till företag, främst genom de samarbetsmöjligheter den erbjöd. De allmänna tjänster som erbjöds till kunderna, som till exempel kopiering, var också i kärnan av vår verksamhet. Dessa var de tjänster kunderna behövde.

För att förstå våra kunders behov har vi varit tvungna att lyssna på dem lyhört från början och vara redo att tillgodose deras behov.

Vår förmåga att lyssna på kunderna och vår passion för kundnöjdhet hör fortfarande till grundpelarna i vår verksamhet. Och vår passion lönar sig också: det känns fantastiskt att kunna säga att vi på tröskeln till vårt 40-årsjubileum förra året nådde vår högsta kundnöjdhetsnivå någonsin.

Detta är en indikation på att vi, 40 år senare, fortfarande framgångsrikt lyssnar på våra kunder och gör deras vardag enklare.

Att verkligen sätta konceptet på prov

I takt med att vår kundbas och verksamhet växte stod det snabbt klart att lokalerna till det tidigare mejeriet i Uleåborg skulle bli för små.
Fyra år efter grundandet, i oktober 1986, genomfördes därför taklagsfesten i vår första egna byggnad i Linnanmaa i Uleåborg.

I dag har Technopolis Linnanmaa nästan 200 kundföretag.

Under de första två decennierna var vår verksamhet centrerad runt Uleåborg. Vi växte i takt med att Nokia blomstrade, vilket så småningom ledde till att vi noterades på börsen 1999. Som ett resultat av detta bytte vi namn till Technopolis.

År 2003 var det dags att utforska marknaden utanför Uleåborg: vår verksamhet utökades till Esbo genom ett företagsförvärv och till Vanda i och med byggnationen av vårt eget campus.

Tammerfors kom in i bilden 2006 och Helsingfors 2008. På 2010-talet var det dags att börja testa internationella vatten. Vår verksamhet expanderade först till bland annat Estland, Litauen och Norge.

Vi trodde att vår unika produkt skulle fungera även på den internationella marknaden och tack vare positiva erfarenheter inom detta område fortsatte vi vår internationella expansion.

Under 2016 startade vi vår verksamhet i Göteborg och 2019 ökade antalet länder till sex i och med uppstarten i Luxemburg. 2021 utökades vår verksamhet i Sverige till Stockholm.

Vi är nu verksamma i 11 städer i sex olika länder, och vi har totalt 1 500 kundföretag på våra 16 campus. Detta är ett bevis på att vårt koncept fungerar oavsett plats.

Anpassningsförmåga är kärnan för våra framgångar

Men hur kan konceptet med fullservade kontorsytor, utvecklat i ett före detta mejeri, fungera i både Tammerfors och Luxemburg?

Vi är nära våra kunder och har förmåga att anpassa oss. Vi vill göra det möjligt för våra kunder att lyckas, och med detta i åtanke har vi utvecklat och förfinat våra tjänster och kontor för att tillgodose våra kunders behov.

Vi vet hur ett välfungerande kontor skapas. Var vi än befinner oss har vi alltså en färdig grund att bygga det på. Vid denna tidpunkt är vår förståelse för kunden och vår serviceattityd central. Genom att förstå kunderna och deras behov kan vi skräddarsy kontoret och tjänsterna. Det är inte en fråga om vad vi vill ha, utan om hur vi anpassar oss efter vad kunden behöver.

För fyrtio år sedan föddes våra tjänster ur våra kunders behov. I dag utvecklar vi dem fortfarande för att tillgodose behoven hos våra kunder, och dessa har naturligtvis utvecklats enormt under de senaste 40 åren.

Utmaning antagen

Under de senaste 40 åren har också arbetslivet förändrats enormt – i synnerhet under de senaste två åren med en pandemi som gjorde att utvecklingen av arbetslivets och kontorets behov tog ett enormt hopp framåt.

Vi befinner oss i ett läge där vi får frågan om kontorsytor verkligen kommer att spela en roll i framtidens arbetsliv.

Mitt svar är ja.

Kontoret fungerar till stöd för gemenskapen och stärker tilliten både mellan medarbetare och mellan arbetstagare och arbetsgivare.
Det stärker företagskulturen och skapar förutsättningar för smidigt samarbete. På kontoret rör sig också informationen lättare eftersom människor träffas i korridorerna och pratar vid kaffemaskinen mellan mer formella möten.

Vi vill vara den mest eftertraktade arbetsplatsen både nu och i framtiden. Ska detta bli möjligt måste vi vara anpassningsbara, tro på oss själva och det vi gör – och naturligtvis lyssna på våra kunder.

Allt började i Uleåborg för 40 år sedan. För närvarande inkluderar vår kundbas företag från ett brett spektrum av branscher, tillväxtstadier och storlekar, även om tekniksektorn som allt började med fortfarande finns representerad. Vi har aldrig lämnat Uleåborg, i dag har vi fyra campus där – och Uleåborg har inte heller lämnat oss eftersom vi som typiska Uleåborgare är ärliga, ihärdiga och redo att anta utmaningar. Med dessa egenskaper har vi klarat oss bra så här långt, och vi vet att vi kommer att fortsätta göra det – vad de kommande 40 åren än för med sig.

Niko Pulli

VD, Technopolis Holding Plc