Technopolis använder nu 100 % förnybar el på alla campus

Technopolis, expert på gemensamma arbetsplatser, har förbundit sig att senast 2030 använda koldioxidneutral energi i alla byggnader. Från och med början av 2022 använder alla Technopolis-Campus 100 % förnybar och certifierad el.

Våra 16 campus inhyser 1 500 företag i sex europeiska länder. Technopolis Campus i Finland var de första som började använda förnybar el för nästan tio år sedan. Efter detta satsade Technopolis på att introducera förnybar el på campus i andra länder. De sista att, under det senaste året, gå över till 100 % förnybar el var Göteborg, Stockholm, Oslo och Luxemburg.

”Detta är det första stora steget mot vårt mål om koldioxidneutralitet 2030. Våra campus i Finland var pionjärer när det gäller att börja använda förnybar el. Därifrån utökade vi användningen systematiskt till alla våra campus. Grunden för vår hållbarhet är att ge våra kunder möjligheter att agera hållbart, och vi vill göra omställningen till förnybar energi så enkel som möjligt för dem”, säger Niko Pulli, VD för Technopolis.

I framtiden siktar Technopolis på att öka mängden förnybar energiproduktion på anläggningarna samt att investera i alternativ för förnybar energi utanför anläggningarna. I dag har Technopolis solpaneler på sina campus i Finland, Estland och Litauen. Dessa med en kapacitet som under 2021 uppgick till ca 840 MWh.

Nästa stora förändring blir en övergång till koldioxidneutral uppvärmning

Hållbarheten har varit högprioriterad för Technopolis i många år, och detta syns på resultaten: bara utsläppen från energianvändningen har minskat med mer än en tredjedel sedan 2016. En av faktorerna bakom detta är de investeringar som gjorts kopplade till energieffektivitet. Dessa investeringar omfattar VVS-modernisering, värmeåtervinning och energianvändningsoptimering med hjälp av AI-lösningar och dataanalys.

Nästa steg mot Technopolis 2030-mål är att gå över till förnybar fjärrvärme på samtliga campus. Innopoli-anläggningen i Esbo är Technopolis första campus som är koldioxidneutralt i energianvändningen (omfattning 1 och 2) tack vare implementeringen av energieffektivitetsåtgärder, 100 % förnybar energiupphandling och användning av artificiell intelligens och avancerad analys för energioptimering.

”Som en av pionjärerna inom miljömässig hållbarhet för arbetsplatser investerar vi kontinuerligt i att vidareutveckla hållbarheten för våra byggnader. För närvarande är 74 % av våra fastigheter LEED- eller BREEAM-certifierade, och vårt mål är att öka detta antal till 85 % senast i slutet av 2022. När det gäller klimatförändringar behöver fastighetssektorn inte bara fokusera på att minska utsläppen utan också på att öka energieffektiviteten. Ser vi framåt investerar vi också i lösningar för byggnation av nya anläggningar med lägre koldioxidutsläpp”, avslutar Niko Pulli.

För mer information, kontakta:

Niko Pulli
VD, Technopolis Holding Plc
+358 40 544 9014
niko.pulli@technopolis.fi

Marjaana Kymäläinen
Sustainability Manager, Technopolis Holding Plc
+358 50 340 8205
marjaana.kymalainen@technopolis.fi

Technopolis

Technopolis är experten på gemensamma arbetsplatser. Vi tillhandahåller effektiva och flexibla kontor och allt som behövs därtill. Vi erbjuder många olika tjänster, från arbetsplatsdesign till receptions-, mötesrums-, restaurang- och städlösningar. Vi är besatta av kundnöjdhet. Våra 16 campus inhyser 1 500 företag och 45 000 medarbetare i sex länder i Europa.
2022 firar Technopolis 40-årsjubileum.