Technopolis-metoden – ett nytt sätt att se på kundnöjdhet

Affärsidén på Technopolis är att alltid vara den mest eftertraktade platsen att arbeta på. Vi vill erbjuda våra hyresgäster en bra och fungerande arbetsmiljö, tillsammans med en exceptionellt bra kundupplevelse. Dessa värden har varit centrala fokus för Technopolis sedan vår verksamhet startades 1982.

Utvecklingen av vår kundupplevelse har skett under en över 40 år lång resa utan slut. Idag övervakar och mäter vi systematiskt kundupplevelsen, och säkerställer på så vis att den är en synlig och vägledande faktor på alla operativa nivåer. Vi välkomnar all feedback, både när vi överträffat förväntningarna och när vi har möjlighet att bli bättre.

Tack vare löpande undersökningar kan vi snabbt agera och göra skillnad, så att våra kunder alltid kan lita på att vi hanterar eventuella problem som uppstår. Varje år samlar vi in feedback från tusentals kunder, inklusive åsikter från beslutsfattare, kontaktpersoner i praktiska frågor och personer som deltar i våra evenemang och använder våra mötestjänster.

Vi sätter alltid kunden i första rummet

Man kan säga att kundupplevelsen är realtidspulsen på Technopolis. Vi ställer inte bara frågor för att kunna säga att vi gjort det – vi frågar så att vi kan vidta åtgärder, utvecklas och ständigt bli bättre.

Genom att granska och analysera svaren från våra olika undersökningar kan vi identifiera vad våra kunder värdesätter och hitta de områden som kräver större uppmärksamhet. Vi får insikter i hur vårt unika koncept gynnar våra kunder och kan bättre förstå de utmaningar kunderna står inför. Med denna kunskap kan vi erbjuda bättre tjänster, och i slutändan kan vi med den ge våra kunder bättre möjlighet att nå framgångar på våra arbetsplatser.

Tack vare vår långa historia av arbete med kundupplevelsen kan vi också se tillbaka på vår egen utveckling: vilka av våra åtgärder har förbättrat våra tjänster och områden, och hur har vi nått störst framgångar?

Dessa mätvärden är avgörande inte bara för våra interna bedömningar utan också för våra partnerskap, till exempel med städbolag, fastighetsskötare och restaurangleverantörer. Många av enkätfrågorna är satta som resultatmål. Till exempel belönas städpersonalen om de når vissa resultat i specifika kundnöjdhetsfrågor.

”Vi är mycket stolta över våra kundupplevelseprocesser och självklart också resultaten av dem. Vi har arbetat hårt i många år för att nå hit och för att verkligen integrera kundupplevelsen internt och med våra partner. Den är något helt centralt i vårt DNA, och vi är fast beslutna att fortsätta utveckla den.”

Karri Hautanen, CMO på Technopolis

Vi mäter kundnöjdheten genom hela kundresan

För att effektivt kunna ta hand om och förstå våra kunder analyserar våra branschledande kundupplevelseprocesser hela Technopolis-resan: från det ögonblick våra kunder först bestämmer sig för att kontakta oss, genom vardagen på våra campus och i våra kontorsutrymmen, och till och med den dag (som vi hoppas aldrig ska komma) när våra vägar skiljs åt.

Vår kundnöjdhetsenkät pågår året runt. Istället för att bara skicka en enkät vid årets slut samlar vi in feedback löpande. Varje år bjuds varje enskild beslutsfattare och kontaktperson i praktiska frågor in att besvara vår enkät. Vårt mål är att få svar från minst hälften av våra kundföretag i varje stad för att kunna säkerställa att resultaten representerar ett brett spektrum av våra kunder. Vi analyserar och övervakar all feedback i realtid så att vi vid behov kan reagera snabbt på våra kunders kommentarer.

Vår passion för kundnöjdhet syns på siffrorna

Vi har under många år stadigt förbättrat kundupplevelsen och resultatet från våra undersökningar. Hittills har vi under cirka 10 år fått tillbaka omkring 40 000 ifyllda enkäter, som inbegriper alla våra olika undersökningar.

Här kommer fakta och siffror från 2023 års kundnöjdhetsenkät:

  • Det övergripande kundnöjdhetsomdömet på Technopolis var 4,2/5. Detta resultat återspeglar 25 individuella nyckeltal (KPI) på koncernnivå, och vi är otroligt stolta över att nå detta höga genomsnitt för fjärde året i rad.
  • Extremt höga betyg erhölls för campustjänster (4,5/5) och även för serviceandan och yrkesskickligheten hos Technopolis-personalen och våra partners personal (4,4/5).
  • Beslutsfattare uppskattade i synnerhet serviceandan och yrkesskickligheten hos receptionspersonalen (4,7) och deras individuella Technopolis-kontaktpersoner (4,5). De gav också höga betyg för hur väl kontoret stöttar företagets behov (4,2), urvalet av campus- och receptionstjänster och deras tillgänglighet (4,3), urvalet av mötestjänster och deras tillgänglighet (4,4) samt hur lätt det är att ha med Technopolis att göra (4,4).
  • I svaren från kontaktpersoner i praktiska frågor gavs höga betyg till tillgängligheten och urvalet av campustjänster, receptionstjänster och mötestjänster (alla fick 4,4/5). Dessutom fick serviceattityden och yrkesskickligheten hos både Technopolis-personalen och våra partners personal fina omdömen, med betyg från 4,2 till 4,7 av maximalt 5.
  • Det är människorna som gör skillnad, och vi är glada över att kunna berätta att även våra samarbetspartner inom fastighetsskötsel, städning och restaurangtjänster fick mycket höga omdömen med avseende på personalens serviceattityd och yrkesskicklighet (alla minst 4,2/5).

Se varför våra kunder rekommenderar oss

”Problemfria kontorsutrymmen är anledningen till varför vi valt Technopolis.”
Technopolis Asemakeskus i Tammerfors

”Jag rekommenderar definitivt Technopolis tack vare ett fantastiskt läge, ett funktionellt koncept och supertrevlig personal.”
Technopolis Aviapolis i Vanda

”Vi uppskattar kontorets flexibilitet. Sammantaget är hela verksamheten superprofessionell, och läget är centralt och mycket lättillgängligt.”
Technopolis Fornebu i Oslo

”Trevlig personal som tillgodoser våra behov. Läget är mycket centralt.”
Technopolis Ullevi i Göteborg

”Tjänsterna som erbjuds är fantastiska.”
Technopolis Gasperich i Luxemburg

”Servicekonceptet erbjuder allt som behövs, i synnerhet för ett litet företag, och ekonomiförvaltningen blir smidigare eftersom många tjänster och behov hamnar på en och samma faktura.”
Technopolis Hermia i Tammerfors

”Fantastisk personal. Fantastisk arbetsplats.”
Technopolis Kista i Stockholm

”Platsen är perfekt för oss. Dessutom uppskattar vid det funktionella konceptet och den övergripande smidigheten. Allting bara fungerar och man behöver inte oroa sig över praktiska saker i vardagen.”
Technopolis Kontinkangas i Uleåborg

”Alla tjänster levereras i samma paket och läget är perfekt.”
Technopolis Linnanmaa i Uleåborg

”Jag rekommenderar verkligen Techopolis tack vare servicen och det övergripande konceptet. Vardagen blir enkel när allt levereras samtidigt från en och samma aktör.”
Technopolis Otaniemi i Esbo

”Själva konceptet. Allt på en och samma plats. Lösningen är smidig och välorienterad för kunden, också om man behöver utöka eller minska utrymmet.”
Technopolis Ozas i Vilnius

”Mångsidiga tjänster och lokaler. Lokalerna är också helt nya och passar vår verksamhet jättebra.”
Technopolis Peltola i Uleåborg

”Har alltid fått allt jag bett om. Allt bara fungerar, har inget dåligt att säga.” Också när vi åkte på en stor vattenskada, inklusive renovering och flytt. Allt hanterades på bästa möjliga sätt.”
Technopolis Ruoholahti i Helsingfors

”En fantastisk plats att arbeta på som också är lättillgänglig var du än kommer ifrån.”
Technopolis Ulemiste i Tallinn

”Allt fungerar otroligt bra. Jag är helt klart ett Technopolis-fan!”
Technopolis Ydinkeskusta i Uleåborg

"Ett fantastiskt funktionellt helhetskoncept. Allt bara fungerar och fastighetsförvaltningen ligger alltid steget före. Vi behöver inte själva oroa oss över praktiska saker. Rena, anpassningsbara och moderna utrymmen.”
Technopolis Yliopistonrinne i Tammerfors

Kontakta oss

Vill du veta mer? Vi kan hjälpa dig att hitta rätt lösning för ditt företag.

När vill du flytta in?
Plats som är intressant *