Technopolis säkrar refinansiering om drygt 720 miljoner euro och säljer två baltiska campus

Technopolis har framgångsrikt säkrat en refinansiering av lån om drygt 720 miljoner euro genom flera lånefaciliteter från ett syndikat lett av Citibank tillsammans med ett antal globala och lokala långivare.

Att åstadkomma detta under rådande marknadsmiljö vittnar om kvaliteten i Technopolis kontorsportfölj och dess exceptionella prestation.

- Långivarna var allmänt imponerade av vår portföljs prestation, särskilt när det kommer till hur den presterat under pandemin, vilket gjorde det möjligt för oss att säkra fortsatt stöd från befintliga långivare och även locka ett antal nya långivare till syndikatet, säger Emma Kuzmina, styrelseordförande för Technopolis.

Technopolis har framgångsrikt navigerat genom pandemin, kriget i Ukraina, energikrisen, inflationschocken och höga räntor, samtidigt som man bibehållit en stark beläggning med över 90 procents beläggningsgrad. Företagets intäkter har också vuxit år för år med rekord vad gäller försäljning, driftnetto, och rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar under räkenskapsåret 2023. Därtill har Technopolis lyckats minska sina koldioxidutsläpp med nästan 90 procent sedan 2016 och köper 100 procent av sin el från koldioxidneutrala källor.

De konsekvent höga beläggningsgraderna och stigande hyrorna visar hur väl marknaden svarat på Technopolis koncept.

- Refinansieringen är ett bevis på att kunder, intressenter och långivare uppskattar hur vi bedriver vår verksamhet. Vårt fokus på att leverera hållbara och högkvalitativa kontorslösningar med ett brett utbud av tjänster och bekvämligheter stämmer väl överens med marknadens krav på service och bekvämlighet. Dessutom har vårt konsekventa fokus på kundupplevelse varit en central pusselbit i företagets motståndskraft under utmanande tider, säger Niko Pulli, vd Technopolis.

- Vår flexibla strategi möter våra kunders behov. Vi kan se att kontoret fortsätter att spela en betydande roll i företagens dagliga verksamhet, då kunder och deras anställda använder sina kontor lika mycket som före pandemin. Vi bevakar den fysiska närvaron på våra campus noggrant och kan se en tydlig återhämtning i anställdas återvändande till sina arbetsplatser, med restauranger och mötesrum som är konstant fulla, fortsätter Pulli.

Strategiska avyttringar stärker fokus på nyckelmarknader i Norden

Utöver att säkra en refinansiering har Technopolis framgångsrikt genomfört en försäljning av två av sina campus i Baltikum.

Avyttringen av Ozas campus i Vilnius slutfördes den 1 mars 2024 och avyttringen av Ülemiste campus i Tallinn slutfördes den 21 mars 2024. Dessa strategiska transaktioner stärker Technopolis position på sina nyckelmarknader i Norden och banar väg för en mer fokuserad och effektiv verksamhet.

- Som en del av insatserna för att öka vårt fokus på de nordiska kärnmarknaderna och omjustera vår geografiska närvaro är vi glada över att kunna meddela betydande framsteg i att minska vår exponering mot den baltiska regionen. Detta initiativ återspeglar vår strategiska målsättning att koncentrera resurser och investeringar i Norden, där vi ser den största potentialen för tillväxt och värdeskapande, säger Pulli.

Om Technopolis

Technopolis är experten på gemensamma arbetsplatser. Vi tillhandahåller effektiva och flexibla kontor och allt som behövs därtill. Vi erbjuder många olika tjänster, från arbetsplatsdesign till receptions-, mötesrums-, restaurang- och städlösningar. Vi är besatta av kundnöjdhet. Våra 14 campus inhyser 1 200 företag och 35 000 anställda i fyra länder inom Europa.