Technopolis siar om framtidens kontorstrender – så kan våra arbetsplatser se ut 2062

Technopolis är den ledande experten inom holistiska arbetsmiljöer i norra Europa och grundades för exakt 40 år sedan idag i Uleåborg i Finland. Med fyra årtionden av snabba skiften i ryggen har Technopolis reflekterat kring de mest omvälvande förändringarna sedan 1982. Tillsammans med Dr. Kjell A. Nordström lyfter de dessutom blicken och delar med sig av sina spaningar kring hur framtidens kontorslandskap kommer se ut år 2062.

Grundidén med Technopolis var att utveckla familjära campus, gemenskaper bland företag och att erbjuda tjänster så att företagen kunde fokusera på sina kärnverksamheter. Från finska Uleåborg har Technopolis de senaste 40 åren expanderat till flera platser runtom i Finland och så småningom etablerat sig även i Sverige, Norge, Estland, Litauen, och Luxemburg. I Sverige finns Technopolis både i lättillgängliga ICT-klustret Kista utanför Stockholm, samt i Gårda, ett stenkast från Ullevi i Göteborg. Här huserar företag som Ericsson, Tele2, och IBM Sweden.

De senaste fyra årtiondena har visat att Technopolis koncept är både livskraftigt och står pall för ekonomiska kriser och allomfattande samhällsförändringar. Digitaliseringen har reviderat våra arbetssätt och vad vi efterfrågar av våra kontor – en utveckling som inte bara gått undan, utan genomgående hållit en högre fart än tidigare.

Det har skett stora förändringar sedan 1982. Nedan listas sex saker som du inte längre hittar på dagens kontor. Hur många känner du igen?

Tillsammans med den välkände ekonomen och författaren Kjell Nordström vill Technopolis, förutom att se tillbaka på de senaste 40 åren, dessutom ta en titt på hur framtidens kontor kan komma att se ut.

– Vi ser ett omfattande paradigmskifte i vår syn på arbete och vad det innefattar. Inte minst gällande var vi arbetar, när vi arbetar och med vem vi arbetar. Framtidens arbete kommer att utformas och präglas av hybrid- och gig-arbete. Oavsett om vi gillar den utvecklingen eller inte så har vi sannolikt den största industriella revolutionen i mänsklighetens historia framför oss, menar Kjell Nordström.

Niko Pulli, vd för Technopolis, håller med Kjell Nordström men menar också att kontoren kommer att spela en stor roll även i framtiden och belyser vikten av att se till behov och efterfrågan.

– Vi är övertygande om att det även i fortsättningen kommer att finnas efterfrågan på fysiska kontor. Det viktigaste är att våra anläggningar är flexibla och utformade i linje med hur våra arbetssätt och vår efterfrågan utvecklas.

Nedan listas sex kontorsredskap som troligen inte kommer finnas kvar på kontoren år 2062:

Våra arbetssätt har utvecklats och genomgått stora ändringar under de senaste 40 åren med hjälp av kontinuerliga teknologiska framsteg som drivkraft. Inte minst i anslutning till pandemin som tvingade företag att snabbt ställa om för att klara av de utmaningar som man ställts inför.

– Det här är en passande tidpunkt att fundera på var och när vi arbetar som bäst, både utifrån ett individuellt och kollektivt perspektiv, säger Niko Pulli.

– Dagligen vittnar våra kunder om behovet att få mötas igen, ansikte mot ansikte, efter två och ett halvt års distansarbete. Vi är övertygade om att jobbet är så mycket mer än att gå igenom och kryssa av to do-listor, och att socialt umgänge, kontorskultur och framgång på längre sikt bygger på personliga möten.

Technopolis grundades 1982 med syftet att stödja den växande teknologi-sektorn i Uleåborg i Finland. I det som började i en före detta mejerianläggning, har Technopolis utvecklats och expanderat till att bli en ledande aktör inom kontorslösningar internationellt – och stödjer idag omkring 1,500 företag i sex länder. Trots omvälvande teknologiska framsteg, sociala och kulturella förändringar så är Technopolis DNA detsamma: att bygga upp gemenskaper och erbjuda företag den hjälp och stöd som innebär att de kan fokusera på sin egen kärnverksamhet.

– Vår verksamhet har vägletts av samma principer under hela denna period: ambition, service, integritet, och flexibilitet. Världen runtomkring oss är i ständig förändring, det gäller våra arbetsliv också. Vi anpassar oss efter dessa förändringar och vad våra kunder efterfrågar varje dag. Precis som vi har gjort under de senaste 40 åren och kommer att fortsätta göra de kommande 40 åren, sammanfattar Pulli.

Bilder: Finna.fi, Unsplash, Adobe Stock

För mer information, kontakta:
Alf Astrup, Business Unit Director, Technopolis
Mobile: + 47 932 49 659
E-mail: alf.astrup@technopolis.no

Om Technopolis

Technopolis är experten på gemensamma arbetsplatser. Vi tillhandahåller effektiva och flexibla kontor och allt som behövs därtill. Vi erbjuder många olika tjänster, från arbetsplatsdesign till receptions-, mötesrums-, restaurang- och städlösningar. Vi är besatta av kundnöjdhet. Våra 16 campus inhyser 1 500 företag och 45 000 anställda i sex länder inom Europa.