Utrymme kan fungera som ett verktyg i en ny arbetskultur

En attraktiv arbetsmiljö, flexibla lokaler, en välfungerande företagskultur och tydliga rutiner förbättrar effektiviteten och bäddar för framgång.

Bekväma och funktionella lokaler förbättrar effektiviteten

Att bygga en känsla av gemenskap är en av de viktigaste rollerna ett kontor har, och denna roll har blivit mer och mer uttalad på sistone. Dagens kontor ska erbjuda förstklassiga, mångsidiga, funktionella och flexibla lokaler som är utformade för att tillgodose behoven hos personal och låta tydliga rutiner skapa ett fundament för samarbete och välfungerande företagskultur.

Arbetsplatsen har blivit en plats dit människor kommer för att träffas och umgås med sina kollegor. En funktionell arbetsplats har med andra ord blivit en viktig byggsten för en bra företagskultur. Samtidigt ökar behovet av utrymmen som optimerats för distans- och hybridmöten och exempelvis bör mötesrum utformas så att kolleger på distans blir jämställda med deltagare i rummet.

Vissa medarbetare kommer till kontoret för att hitta ett utrymme som underlättar koncentrationen eftersom de har svårt att hitta tystnad i sitt distansarbete. Att lyssna på medarbetarna och involvera dem i kontorsomvandlingen är bra sätt att hitta bästa möjliga lösningar som tillgodoser olika behov.

”På Technopolis är vi experter på att analysera personalens behov och skapa funktionella utrymmen utifrån dessa.”

Jaana von Bell, Concept Manager, Workspaces and Customer Solutions på Technopolis

Hur tillgodoser arbetsmiljön personalens föränderliga behov?

Arbetet och olika arbetsmetoder har förändrats radikalt de senaste 1,5 åren och utvecklingen fortsätter. Lyssna, utvecklas och förstå är nyckelord som alla företag med ambition att skapa attraktiva, funktionella och bekväma lokaler bör komma ihåg.

Vi har alla våra unika behov på jobbet, men i slutändan är våra grundläggande arbetsrelaterade behov ganska likartade. Alla ringer telefonsamtal, arbetar med huvudet och behöver koncentrera sig. I detta syfte behöver företag olika typer av arbetsstationer till stöd för produktiviteten. De flesta medarbetare behöver också genomföra olika möten, både fysiskt och på distans, och träffa kunder – vissa ofta och andra sällan.

Människor är till sin natur sociala, och vi behöver spontana samtal, möten och interaktioner med kolleger för att känna samhörighet. Arbetsdagen ska också innehålla tid för återhämtning och rekreation. Detta är bara några av de arbetsrelaterade behov vi alla har, men deras betydelse varierar beroende på jobbtyp.

Företag måste lära sig att identifiera dessa behov i sin arbetsgemenskap och hos sina medarbetare för att kunna skapa en fungerande arbetsmiljö som tillgodoser allas behov och främjar effektivt och produktivt arbete.

”På Technopolis vet vi hur man identifierar dessa behov, och vi kan hjälpa ditt företag att skapa en attraktiv arbetsmiljö som förbättrar medarbetarnas välbefinnande och fungerar till stöd för tillfredsställelsen, effektiviteten och produktiviteten”, fortsätter Jaana von Bell.

Samarbete kräver anpassning och engagemang, också på emotionell nivå

Samarbete beror inte bara på människorna, utan också på relationerna dem emellan. Hur kan företag bygga och upprätthålla en känsla av gemenskap bland människor som inte arbetar tillsammans? Att lära sig nya rutiner kräver tid och anpassning. Det räcker inte att skapa funktionella lokaler, det är lika viktigt att skapa gemensamma regler och rutiner för varje utrymme.

Ett mångsidigt och flexibelt aktivitetsbaserat kontor sätter stort värde på interaktion och sociala möten, lagarbete och laganda samt innovationer och nätverk. Informationen kan röra sig lättare och de ergonomiska lösningarna fungerar till stöd för arbete, koncentration och välmående. Kontoret ska vara effektivt men mysigt och stödja välbefinnandet.

Inget utrymme kan fungera om folk inte vet hur man använder det. Alla vet att bibliotekets läsrum är avsedda för tyst arbete och att samtal är tillåtna på platser som butiker. Detsamma gäller arbetsmiljöer: olika utrymmen behöver tydliga, gemensamt avtalade regler och rutiner för att tjäna sitt syfte. Förändring kräver anpassning och engagemang, även på det känslomässiga planet, och för detta krävs tid och tålamod.

Förändring genom dialog – lyssna, diskutera, förstå

Genom att lyssna på medarbetarna kan man skapa ett attraktivt kontor. När det fungerar som bäst kan kontoret fungera som ett showroom för företagskulturen, där tydliga rutiner utgör ett fundament för samarbete och en välfungerande företagskultur. När alla har samma förståelse för målet och vägen dit kommer framgångarna naturligt.

Om man närmar sig förändringen, dess mål och framtidsvisionen genom dialog är det möjligt att skapa ett utrymme som är tidlöst, styr organisationen i rätt riktning och också kommer att tjäna sitt syfte i framtiden.

Jaana von Bell

Jaana von Bell arbetar för Technopolis som Concept Manager för arbetsytor och kundlösningar. Jaanas passion är att skapa och utveckla mångsidiga och inspirerande arbetsplatser där välbefinnande och funktionalitet är står i centrum.

Ladda ner vår kostnadsfria vägledning

Vänligen fyll i din kontaktinformation.

Vilken är din roll på företaget? *
När funderar ni på att uppgradera ert kontorsutrymme härnäst? *
Vilken är den största utmaningen med ert befintliga kontorsutrymme? *