Technopoliksen ESG-raportti 2023: Erinomaisia tuloksia ja älykästä kehitystä

Technopolis on julkaissut vuoden 2023 ESG-raporttinsa, jossa esitellään yrityksen vastuullisuussaavutukset ja -tavoitteet, jotka liittyvät mm. energiatehokkuuteen, hiilijalanjäljen pienentämiseen, asiakastyytyväisyyteen ja työntekijöiden hyvinvointiin.

Technopolis on sitoutunut tekemään tulevaisuuden työpaikoista kestäviä keskittymällä energiatehokkuuteen, tilan optimaaliseen käyttöön, hyvinvoinnin tukemiseen ja läpinäkyvään raportointiin. Uusimmassa vastuullisuusraportissa keskitytään vuoden 2023 aikana otettuihin edistysaskeleisiin ympäristön, yhteiskunnallisten vaikutusten ja hyvän hallintotavan näkökulmasta.

"Odotukset sekä sääntelyn myötä tulevat vaatimukset yritysten vastuullisuustyötä kohtaan kasvavat jatkuvasti. Olen ylpeä siitä, että vuonna 2023 pystyimme jälleen edistämään merkittävästi vastuullisuustavoitteitamme. Yritysten strategisena kumppanina vastuullisuustyömme ydin on mahdollistaa asiakkaidemme vastuullisuus. Asiakkaidemme ja sidosryhmiemme tyytyväisyys ja positiivinen palaute kertovat meille, että lähestymistapamme on onnistunut", Technopoliksen toimitusjohtaja Niko Pulli sanoo.

Yksi Technopoliksen vuoden 2023 kohokohdista oli Energianerokas 2023 -tunnus, jonka yritys sai energiatehokkuutta parantavan älykkään ohjausjärjestelmän pilotoinnista. Lisäksi Technopolis panostaa jatkuvasti energiatehokkuuden järjestelmälliseen seurantaan ja analysointiin. Yritys käsittelee aktiivisesti poikkeamia ja on myös mukana kehittämässä tehokkaampia analyysityökaluja.

"Uusimme vuoden aikana suurimman osan rakennustemme energiatodistuksista, ja suunnittelemme tulevia toimia näiden tulosten perusteella. Olemme myös iloisia voidessamme ilmoittaa, että energiankulutuksesta aiheutuvat hiilidioksidipäästömme ovat vähentyneet lähes 90 % vuoteen 2016 verrattuna", kertoo Technopoliksen vastuullisuuspäällikkö Johanna Kivelä.

Technopolis pyrkii hiilineutraaliin energiankäyttöön kaikissa kiinteistöissään vuoteen 2030 mennessä

Ilmastonmuutoksen torjunnassa Technopolis on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita: yritys on sitoutunut vähentämään toiminnasta johtuvia hiilipäästöjä portfoliossaan vuoteen 2030 mennessä ja pyrkii edistämään elinkaaren aikaisten nettonollapäästöjen saavuttamista koko toimialalla vuoteen 2050 mennessä.

Technopolis pyrkii hiilineutraaliuteen ensisijaisesti päästövähennysten kautta esimerkiksi optimoimalla energiankulutusta, hyödyntämällä kampusten omaa uusiutuvaa energiantuotantoa ja hankkimalla energiaa hiilineutraaleista lähteistä.

"Hiilineutraalin energian käyttö Technopoliksen kiinteistöissä etenee huomattavasti suunniteltua nopeammin. Tähän mennessä olemme onnistuneet pienentämään hiilijalanjälkeämme pelkästään energiankulutukseen ja hankintoihin liittyvillä keinoilla ilman minkäänlaista kompensointia", Kivelä sanoo.

Technopoliksella vastuullisuustyö tarkoittaa jatkuvaa parantamista ja yhä kunnianhimoisempien tavoitteiden asettamista.

"Vuonna 2023 vastuullisuustyömme keskittyi erityisesti energiatehokkuuteen ja hiilineutraalin energian osuuden lisäämiseen. Vuoden 2023 loppuun mennessä kahdeksan Technopoliksen kampusta oli jo siirtynyt käyttämään täysin hiilineutraalia energiaa Technopoliksen hankkiman energian osalta. Yhteensä 89 % hankitusta energiastamme tuli hiilineutraaleista lähteistä", Kivelä jatkaa.

Koko vastuullisuusraportti on saatavilla Technopoliksen verkkosivustolla. Raportissa on viitattu osittain Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiohjeisiin sekä European Public Real Estate Association -yhdistyksen (EPRA) Sustainability Best Practices Recommendations (sBPR) -suosituksiin.

LUE TECHNOPOLIKSEN ESG-RAPORTTI 2023 (ENGLANNIKSI)

Lisätietoja:
Johanna Kivelä
Vastuullisuuspäällikkö
p. 040 761 1577
johanna.kivela@technopolis.fi