Vastuullisuus

Vastuullisuus on tärkeä osa liiketoimintastrategiaamme – ja tilojen tehokas käyttö Technopoliksen ydintä. Olemme sitoutuneet tekemään tulevaisuuden työpaikoista joustavia ja ympäristöystävällisiä.

Mitä vastuullisuus meille tarkoittaa?

Vastuullisuus tarkoittaa tehokkaampia neliöitä, älykästä ja turvallista toimitilasuunnittelua ja enemmän yhteiskäyttöisiä palveluita. Technopoliksen kiinteistöt suunnitellaan alusta lähtien tilankäytöltään mahdollisimman tehokkaiksi ja viihtyisiksi.

Modernit toimitilat on suunniteltu vastaamaan aidosti työntekijöiden tarpeisiin, ja ne ovat kompaktimpia ja ekotehokkaampia kuin perinteiset toimistot. Lisäksi uskomme, että jaettujen tilojen ja palveluiden avulla pystymme tehokkaasti pienentämään ympäristöjalanjälkeä sekä tukemaan aktiivisesti yhteisöllisyyttä.

Modernin liiketoiminnan täytyy olla vastuullista ja ympäristöstä huolehtimisen kaikkien vastuulla. Kun perinteiset liiketoimintatavat eivät enää toimi, on muutos välttämätön.

Technopolis toimii monin tavoin tehdäkseen maapallosta paremman paikan elää ja tehdä työtä. Vastuullisuustyömme perusta on mahdollistaa vastuullisuus kiinteistöjämme käyttäville asiakkaillemme. Kun asiakkaamme valitsevat meidät, he tietävät tekevänsä vastuullisen valinnan. Työmme on jatkuvaa kehitystä, ja löydämme koko ajan uusia tapoja parantaa ihmisten hyvinvointia ja pienentää ympäristöjalanjälkeämme.

3 kgCO2 / brm2 Hiilijalanjälki

Scope 1 ja 2 (energia)

100%Hiilineutraalia sähköä
164kWh / brm2 Energiankulutus

Kokonaisenergian ominaiskulutus

86%Ympäristö­sertifiointiaste

Laskettu prosentteina bruttoalasta ilman pysäköintirakenteita

4,2/5Asiakas­tyytyväisyys

Technopoliksen ESG-raporttiVastuullisuus ykkösprioriteettinamme

Kestävä kehitys on integroitu kaikkiin Technopoliksen liiketoiminnan osa-alueisiin. Keskitymme sidosryhmillemme tärkeisiin vaikutuksiin ympäristövaikutusten, sosiaalisten vaikutusten ja hyvän hallinnon (ESG) näkökulmasta. Vuonna 2023 otimme merkittäviä askelia vastuullisuustyössämme ja meidän on ilo esitellä vastuullisuusraporttimme pitkäjänteisen vastuullisuustyömme etenemisestä. Raportti on englanniksi.

Toivomme, että nautit raportin lukemisesta ja että se inspiroi myös sinua ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseen.

”Yritysten täytyy osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan. Koska kiinteistöala tuottaa tällä hetkellä kolmanneksen kaikista hiilidioksidipäästöistä, on selvää, että alan täytyy pyrkiä hiilineutraalisuuteen. Kiinteistöalan toimijoiden täytyy sitoutua konkreettisiin toimiin ja ryhtyä hyödyntämään uusia innovaatioita tavoitteen saavuttamiseksi.”

Johanna Kivelä, Technopoliksen vastuullisuuspäällikkö

Painopisteet

Vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaamme, ja se näkyy tilojen ekotehokkuutena, työntekijöiden motivaationa, asiakkaiden menestymistä tukevina palveluina ja yhteisöllisyytenä.

On tärkeää, että toimitilamme ovat ekotehokkaita, mikä on tärkeää myös asiakkaillemme. Haluamme samalla löytää kestävän toimintatavan ilmastonmuutokseen liittyvän sääntelyn, toiminnan ja fyysisten vaikutusten suhteen.

Asiakasyrityksillämme on paremmat edellytykset menestyä ja pitää parhaat osaajat talossa, kun heillä on käytössään tilat ja palvelut, jotka edistävät työntekijöiden tuottavuutta, hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Me tuemme kaikkea tätä tarjoamalla toimivan ja yhteisöllisen työympäristön sekä monipuoliset palvelut.

Tavoitteemme on mahdollistaa vastuullisuus asiakkaillemme. Vastuullisuus on integroitu kaikkiin liiketoimintamme osa-alueisiin ja toimintaamme ohjaavat ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hyvä hallinto.

 • Ympäristövaikutukset

  Vastuullista tehokkuutta

  • Energiatehokkuus: Energiatehokkuus on hiilidioksidipäästöjen vähentämistyömme kulmakivi ja kiinteistönhoidossa se on ensiarvoisen tärkeää, koska siinä säästyy euroja ja syntyy vähemmän päästöjä.
  • Hiilijalanjälki: Technopoliksen hankkima sähkö on 100-prosenttisesti hiilineutraalia sertifioitua sähköä, ja aurinkopaneelit alkavat yleistyä tiloissamme. Otaniemen, Ruoholahden, Aviapoliksen, Ydinkeskustan, Kontinkankaan, Peltolan, Linnanmaan ja Yliopistonrinteen kampukset ovat kaikelta energiankulutukseltaan täysin hiilineutraaleja Technopoliksen hankkiman energian osalta.
  • Ympäristösertifioinnit: Technopolis käyttää ympäristövaikutusten hallinnan, minimoinnin ja mittaamisen työkaluna ulkopuolisen tahon verifioimia rakennusten LEED- ja BREEAM-ympäristösertifiointeja. Sertifiointi toimii ohjenuoranamme sekä uusissa rakennushankkeissa että nykyisten rakennusten ylläpidossa.
  • Kampusten saavutettavuus: Valtaosa tiloistamme sijaitsee keskeisillä paikoilla ja niihin on hyvät julkiset kulkuyhteydet. Kampuksillemme on helppo tulla myös polkupyörällä ja useimmilla kampuksillamme on sähköautojen latauspisteitä.
 • Sosiaaliset vaikutukset

  Hyvinvoivat ja tuottavat työntekijät

  • Laadukkaat, hyvin suunnitellut tilat: Me varmistamme hyvän sisäilman laadun ja tilojen mukavan lämpötilan. Seuraamme sisäilman laatua ja lämpötiloja teknisillä mittauksilla sekä mittaamme niihin liittyvää asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti. Technopoliksen uusissa rakennuksissa vastuullisuus alkaa hyvin suunnitellusta ja toimivasta tilasta, jossa on raikas sisäilma, sopiva valaistus ja hyvä akustiikka.
  • Hyvinvointi: Toimitilojen suunnittelussa hyvinvoinnin edistäminen on meille keskeinen painopiste. Monenlaiset tarjoamamme yhteiskäyttöpalvelut, kuten laadukkaat ravintolat, kuntosalit, verkostoitumistapahtumat ja vaikkapa perheiden leffapäivät, tukevat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista asiakasyrityksissämme. Viihtyisät yhteiset tilat ja verkostoitumistapahtumat lisäävät spontaaneja kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä arjessa.
  • Terveellisiä aterioita ja kasvisvaihtoehtoja: Kaikissa ravintoloissamme on tarjolla terveellisiä, vähäsokerisia ja vähärasvaisia ateria- ja tuotevaihtoehtoja sekä kasvisruokavaihtoehtoja.
 • Hyvä hallinto

  Arvot ja etiikka kaiken perustana

  • Vastuulliset liiketoimintakäytännöt: Vahvat ydinarvot ja etiikka ovat Technopoliksen vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen perusta. Niiden avulla varmistetaan eettisten toimintaohjeiden noudattaminen, hyvä hallintotapa ja riskienhallinta. Toimimalla eettisesti varmistamme sidosryhmillemme pitkän tähtäimen avoimen arvonmuodostuksen.
  • Eettiset toimintaohjeet: Technopoliksen eettiset toimintaohjeet muodostavat yhtiön liiketoiminnan, ympäristöasioiden ja työntekijä- ja sidosryhmäsuhteiden vastuullisuuden perustan. Toimittajien eettisten toimintaohjeiden avulla Technopoliksen tavoitteena on varmistaa, että sen toimittajat ja muut kumppanit noudattavat eettisiä toimintaohjeita ja samoja laatuvaatimuksia kuin Technopolis.

TestiKuinka vastuullinen työpäiväsi on?

Vastuullisuus on olennainen osa menestyvää liiketoimintaa ja hyvinvoinnin edistämistä. Mutta kuinka vastuullinen oma työpaikkasi on? Teetkö vastuullisia valintoja työpäiväsi aikana? Tee testi ja lue vinkit työpaikan vastuullisuuden edistämiseksi.

Sertifioitua vastuullisuutta ja vihreät jäsenyydet

Sitoutumisemme vastuullisuuteen ilmenee monin tavoin. Technopolis on Finnish Green Building Councilin (FIGBC) ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n jäsen. Olemme myös liittyneet kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen.