Ilmasto ei odota kiinteistöalalla – Technopoliksen kampusten hiilidioksidipäästöt laskeneet 75 prosenttia vuodesta 2019

Technopoliksen Helsingin ja Vantaan kampukset, Tampereen Yliopistonrinne sekä kolme kampusta Oulussa ovat siirtyneet alkuvuodesta 2023 täysin hiilineutraaliin energiankäyttöön hiilineutraalien kaukolämpötuotteiden käyttöönoton ja aktiivisen energiatehokkuuden optimointityön ansiosta. Aiemmin jo Espoon Otaniemen sekä Oulun Ydinkeskustan kampukset ovat olleet energiankäytöltään hiilineutraaleja.

Kaikki Technopoliksen kampukset Suomessa ovat käyttäneet jo vuosikymmenen ajan ainoastaan 100-prosenttisesti hiilivapaata sähköä. Nyt valtaosa kampuksista Suomessa on myös lämmöntuotannon osalta ja sen myötä kaikelta energiankäytöltään hiilineutraaleja. Tämän ja energiankäyttöä optimoivien toimien ansiosta Technopoliksen kampusten energiankäytön kokonaishiilidioksidipäästöt (Scope 1 ja 2) ovat laskeneet 75 % vuodesta 2019. Technopoliksen kampuksilla on 1 500 asiakasyritystä ja niiden 48 000 työntekijää kuudessa Euroopan maassa.

”Kiinteistöalan päästöt vaikuttavat välillisesti hyvin suureen joukkoon yrityksiä ja työntekijöitä. Meidän vastuullisuustyömme perusta on mahdollistaa vastuullisuus kiinteistöjämme käyttäville asiakkaillemme”, Technopoliksen toimitusjohtaja Niko Pulli kertoo.

Vuonna 2022 Technopoliksen kiinteistöistä kokonaisuudessaan syntyneet energiankäytön hiilidioksidipäästöt Suomessa olivat 9,8 CO2e kg/brm2, joka on noin 50 % vähemmän vuoteen 2019 verrattuna. Kehitystyötä tehdään myös muissa Technopoliksen toimintamaissa, ja ominaispäästöt kaikkien maiden osalta ovat samassa ajassa laskeneet jo 75 %. Suomen matalampi prosentuaalinen muutos johtuu mm. jo valmiiksi paremmasta lähtötilanteesta vertailuvuonna 2019.

”Hankitun energian alkuperällä on suuri merkitys hiilineutraaliuden saavuttamisessa. Jopa energianhankintaa tärkeämmässä roolissa on kuitenkin energiatehokkuuden parantaminen, jonka eteen teemme jatkuvasti konkreettisia toimenpiteitä esimerkiksi energiankulutusta optimoivien tekoälyratkaisuiden avulla”, Technopoliksen vastuullisuuspäällikkö Johanna Kivelä kertoo.

Energiankulutuksen optimointiin käytetään esimerkiksi L&T Smartti -automaatiota, joka hyödyntää dataa mm. tilojen käyttöasteista ja sääennusteista. Energiatehokkuuden suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää olla tinkimättä kiinteistöjen sisäilman laadusta. Käytössä olevien optimointijärjestelmien kautta varmistetaan hyvät, energiatehokkaasti toteutetut sisäilmaolosuhteet. Energiankäytön hiilineutraaliusasteen nostamisessa myös yhteistyö paikallisten energiayhtiöiden kanssa on avainasemassa.

”Pyrimme aina ensisijaisesti vähentämään energiankäyttöämme, ja tämän jälkeen hankkimaan tarvittavan energian hiilineutraalista lähteestä. Päästöjen kompensaatio on viimeisin ratkaisu, johon turvaudutaan vasta sen jälkeen, kun kaikki muu on viety niin pitkälle kuin on mahdollista. 75 prosentin ominaispäästöjen vähennys on saavutettu täysin energianhankinta- ja optimointitoimenpiteiden kautta ilman kompensaatiota”, Kivelä avaa.

”Olemme yhtiönä sitoutuneet hiilineutraaliin energiankäyttöön kaikissa kiinteistöissämme vuoteen 2030 mennessä. Nyt suuressa osassa Suomen kampuksiamme tämä tavoite on saavutettu jo nyt – seitsemän vuotta edellä tavoitetta”, Pulli kertoo yhtiön vastuullisuustavoitteista.

Energiankäytöltään hiilineutraalit Technopoliksen kampukset ovat:
Ydinkeskusta, Oulu
Peltola, Oulu
Kontinkangas, Oulu
Linnanmaa, Oulu
Otaniemi, Espoo
Aviapolis, Vantaa
Ruoholahti, Helsinki
Yliopistonrinne, Tampere

Lisätietoja:
Johanna Kivelä
Vastuullisuuspäällikkö
p. 040 761 1577
johanna.kivela@technopolis.fi