Technopoliksen ympäristösertifikaattien määrä lähes tuplaantunut – 85 prosenttia kiinteistökannasta sertifioitu

Technopoliksen vahvat panostukset ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi konkretisoituvat ympäristösertifioinneissa. Vuoden 2022 joulukuussa jo 85 prosenttia koko Technopoliksen kiinteistökannasta oli sertifioitu alan johtavilla LEED- ja BREEAM-ympäristösertifikaateilla neliömetreillä mitattuna.

Technopoliksen ympäristösertifikaattien määrä on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2017, jolloin 43 prosenttia yrityksen koko kiinteistökannasta oli sertifioitu LEED- ja BREEAM-ympäristösertifikaateilla neliömetreillä mitattuna. Ympäristösertifiointeja on vuosien aikana lisätty systemaattisesti niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Vuoden 2022 aikana muun muassa Technopoliksen Luxemburgin, Göteborgin ja Oslon kampukset saivat tavoitellut LEED- ja BREEAM-sertifikaatit ympäristöystävällisyydestään.

– Technopolis otti ensimmäisenä Suomessa käyttöön LEED Volume Program -ympäristöluokitusmallin olemassa oleville rakennuksille vuonna 2017. Lähtökohtamme on ollut sertifioida kaikki uudiskohteemme, ja ympäristösertifioinnit ohjaavat jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa työtämme. Lähivuosina tavoitteenamme on nostaa ympäristösertifiointien määrää entisestään, Technopoliksen vastuullisuuspäällikkö Marjaana Kymäläinen kertoo.

LEED- ja BREEAM-sertifikaattien vaatimukset kiinnittävät huomiota siihen, että rakennus on suunniteltu ja rakennettu tiukkojen ympäristötavoitteiden mukaisesti todentaen näin rakennushankkeen ympäristötehokkuuden. Technopoliksella ympäristösertifiointi toimii ohjenuorana sekä uusissa rakennushankkeissa että nykyisten rakennusten ylläpidossa. Kolmannen osapuolen varmentama ympäristöluokitus tarjoaa läpinäkyvän työkalun omien ympäristövaikutusten hallintaan, minimointiin ja mittaamiseen sekä kestävään ylläpitoon.

Tekoälypohjaiset ratkaisut ja systemaattinen ilmastotyö hiilineutraaliuden ajureina

Technopoliksen tavoite rakennusten ympäristötehokkuuden parantamisesta näkyy määrätietoisina pyrkimyksinä minimoida ympäristöjalanjälki kaikessa toiminnassa. Rakennusten ympäristövaikutuksia, kuten energian- ja vedenkulutusta ja CO2-päästöjen osuutta, seurataan tarkasti, ja yritys on sitoutunut siirtymään kiinteistöissään hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä.

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen on ollut pitkään yrityksen ilmastotyön keskiössä. Tällä hetkellä työtä tehostetaan sähkönkulutukseen sekä lämmitykseen kohdistuvilla energiansäästötoimenpiteillä.

– Olemme ottaneet sekä Suomen että kansainvälisissä yksiköissä käyttöön tekoälypohjaisia järjestelmiä, joilla on päästy mittaviin energiasäästöihin vuonna 2022. Suomessa olemme mukana myös Motivan Astetta Alemmas -kampanjassa, Kymäläinen toteaa.

Energiansäästötoimenpiteiden tehostaminen tukee yrityksen matkaa kohti hiilineutraalia energiankäyttöä kaikissa kiinteistöissä. Hiilineutraalius etenee suunnitellusti: kaikki Technopoliksen toimitilat hyödyntävät ainoastaan 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä, ja Espoon Otaniemen, Oulun Ydinkeskustan ja Oslon Fornebun kampukset ovat jo energiankäytöltään hiilineutraaleja.

Hiilineutraalin energiankäytön lisäksi Technopolis tavoittelee hiilineutraalia rakentamista. Toimialan valtavat ympäristövaikutukset korostavat toimia vähähiilisen rakennetun ympäristön edistämiselle.

– Meille on tärkeää, että kiinteistöalalla ei keskitytä ainoastaan käytönaikaisten päästöjen vähentämiseen. Kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings Commitment -sitoumuksen allekirjoittajana olemme sitoutuneet laskemaan elinkaaren aikaiset päästöt kaikista suurista uudis- ja korjaushankkeistamme sekä vähentämään kiinteistöjen rakennusvaiheen päästöjä, Kymäläinen jatkaa.

Kestävää kasvua tavoitellaan myös pitkän aikavälin vastuullisuuspanostuksilla. Vuonna 2022 Technopolis on päivittänyt vastuullisuusstrategiaansa ja valmistautunut uuden toimintaympäristön vaatimuksiin ja muuttuvaan lainsäädäntöön, kuten lähestyvään yritysvastuusääntelyyn. Vastuullisuus näkyy nyt yhä laajemmin yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa, oli kyse sitten kiinteistöjen ylläpidosta tai tarjotuista palveluista.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on kansainvälinen kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmä, jonka avulla kiinteistöjen rakentamisen ja käytön aikaista ympäristökuormitusta pyritään vähentämään. LEED pyrkii ohjaamaan rakennushanketta siten, että rakennuksen haitalliset ympäristövaikutukset pyritään vähentämään koko sen elinkaaren ajalta. Tämä ulottuu aina rakennusmateriaalien ja rakennusosien valmistuksesta rakennuksen käyttöön ja käytöstä poistamiseen. LEED-järjestelmä muuttaa suunnittelun, rakentamisen ja käytön menettelytapoja ympäristöystävällisempään suuntaan.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) on rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä. Luokitus tehdään kolmannen osapuolen varmentaman sertifiointijärjestelmän kautta, jossa rakennuksen yhteenlaskettu ympäristövaikutus lasketaan ja arvioidaan. Standardin on kehittänyt BRE.