Technopolis tehostaa energiansäästötoimenpiteitään ja kannustaa asiakkaitaan energiansäästöön

Työympäristöjen asiantuntija Technopolis tehostaa pitkään tekemäänsä työtä energiatehokkuudessa tavoitteenaan energiankulutuksen hillitseminen entisestään tulevalla syys- ja talvikaudella.

Energiansäästöön tähtäävät tehostamisen toimenpiteet kohdistuvat pääosin Technopoliksen kampuksien sähkönkulutukseen sekä lämmitykseen. Pääpainona on myös asiakkaiden ja oman henkilöstön ohjeistaminen siinä, miten ne voivat tukea omalla toiminnallaan energiansäästöä.

Technopoliksella on 16 kampusta, joissa toimii 1 500 asiakasyritystä ja niiden 45 000 työntekijää kuudessa maassa Pohjois-Euroopassa.

– Meille on selvää, että vastuullisena kiinteistöalan toimijana osallistumme energiansäästöön. Toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa meille on keskeistä, että pystymme tekemään konkreettisia toimenpiteitä energian säästämiseksi ja samalla pitämään huolen siitä, että emme tingi kiinteistöjemme turvallisuudesta tai sisäilman laadusta, Technopoliksen toimitusjohtaja Niko Pulli kertoo.

Technopolis toteuttaa kiinteistöjensä energiansäästötoimenpiteitä yhdessä kiinteistöjensä pitkäaikaisten ylläpito- ja huoltokumppaneiden, kuten Aren, Granlundin, Caverionin sekä Lassila & Tikanojan kanssa.

– Meillä on aina ollut tiivis yhteistyö kumppaneidemme kanssa ja olemme jo vuosia määrittäneet yhdessä energiansäästötavoitteet sekä sisäilmanlaatuun liittyvät mittarit ja toimenpiteet, jotka on huomioitu myös sopimustasolla. Tehostetut energiansäästötoimenpiteet ovat jatkumoa yhteiselle työllemme, Technopoliksen kiinteistöjohtaja Kari Kokkonen kertoo.

Tekoäly kiinteistöjen energiankäytön ohjaajana

Syys- ja talvikaudelle suunnitellut energiansäästötoimet tukevat Technopoliksen pitkäjänteistä työtä kiinteistöjensä energiankäytön ja energiatehokkuuden kehittämiseksi. Technopolis seuraa kiinteistöjensä energiankäyttöä aktiivisesti hyödyntäen tekoälyä, uusinta teknologiaa ja tehokkaita prosesseja energiatehokkuuden optimointiin.

– Kiinteistöissämme on tehty vuosia töitä energiatehokkuuden eteen ja tekoälypohjai¬set järjestelmät ovat meillä aktiivisessa käytössä. Tekoäly ohjaa tehokkaasti kiinteistöjen energiankäyttöä, säätää energiankulutusta ja ylläpitää sisäolosuhteita, Kokkonen kertoo.

Energiansäästöohjelmansa myötä Technopolis valmistautuu alentamaan kiinteistöjensä sisälämpötilaa, optimoimaan ja mitoittamaan entistä tarkemmin ilmanvaihtoa ja vähentämään valaistuksesta aiheutuvaa sähkönkulutusta niin yleisissä tiloissa kuin ulkoalueilla lyhentämällä ulkovalaistuksen sekä valomainosten käyttöaikoja vuorokaudessa.

Toteutettavat toimenpiteet tarkastellaan kampus- ja kiinteistökohtaisesti.

– Tyhjissä toimistotiloissamme meillä on aina normaalia alempi sisälämpötila energiankulutuksen hillitsemiseksi. Kannustamme myös asiakkaitamme lämmittämään parkkihalleissamme autojaan ainoastaan tarpeellisen ajan ennen auton käyttöä. Valmistelemme myös varautumissuunnitelmaa mahdollisten sähkönsaatavuusongelmien varalle, Kokkonen kertoo.

Tukea asiakkaiden energiansäästöön

Technopolis kannustaa myös kampustensa asiakasyrityksiä energiatehokkuuteen omissa toimitiloissaan. Käyttäjille suunnataan viestintää ja annetaan energiansäästövinkkejä syksyn ja talven aikana.

– Asiakkaamme saavat kauttamme yhteyden myös kumppaneihimme, jotka auttavat heitä arvioimaan miten he voisivat pienentää energiankulutusta sekä vähentää sähkönkulutusta omissa toimitiloissaan. On tärkeää, että teemme toimenpiteitä yhdessä asiakkaidemme kanssa ja tuemme heitä asiassa, Kokkonen kertoo.

Technopolis on Motivan Astetta Alemmas -kampanjan kumppani. Kampanja haastaa kaikki suomalaiset säästämään energiaa ja tasaamaan sähkön kulutushuippuja.

Energiansäästötoimien tehostaminen on jatkumoa Technopoliksen vastuullisuustyölle ja se osaltaan tukee yhtiön sitoumusta käyttää hiilineutraalia energiaa kaikissa rakennuksissaan vuoteen 2030 mennessä. Osa Technopoliksen kampuksista on jo nyt täysin hiilineutraaleja energiankäytön osalta ja kaikki 16 kampusta hyödyntävät 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä. Kiinteistökannasta 74 prosenttia on sertifioitu alan johtavilla LEED- ja BREEAM-ympäristösertifikaateilla.