Technopoliksen vastuullisuusraportti 2022: Polulla kohti hiilineutraaliutta

Technopolis on julkaissut vuoden 2022 vastuullisuusraporttinsa, joka tiivistää yhtiön vastuullisuustyön saavutukset ja tavoitteet. Vastuullisuusraportista löytyy ajankohtaista tietoa muun muassa energiatehokkuudesta kampuksilla, kiinteistöjen hiilijalanjäljen kehittymisestä, asiakastyytyväisyydestä sekä työntekijöiden hyvinvoinnista.

Technopolis on sitoutunut tekemään tulevaisuuden työpaikoista vastuullisia. Tämä tarkoittaa paitsi energiatehokkaita ja tehokkaasti käytettyjä neliöitä, myös läpinäkyvää raportointia toimitilojen ympäristövaikutuksista. Nyt julkaistu vastuullisuusraportti keskittyy yhtiön pitkäjänteisen vastuullisuustyön etenemisen kuvaamiseen vuoden 2022 osalta ympäristövaikutusten, sosiaalisten vaikutusten sekä hyvän hallinnon näkökulmasta.

”Haluamme olla vastuullisuuden edelläkävijä kiinteistöalalla ja mahdollistaa asiakkaillemme vastuullisen työympäristön. Viime vuonna otimme merkittäviä harppauksia vastuullisuustyössämme: paransimme rakennustemme energiatehokkuutta esimerkiksi tekoälyn avulla sekä kasvatimme ympäristösertifioitujen kiinteistöjen osuutta jopa 85 %:iin”, kertoo Technopoliksen toimitusjohtaja Niko Pulli.

Vuoden 2022 alusta alkaen kaikilla kampuksilla on ollut käytössään ainoastaan hiilivapaata sähköenergiaa. Lisäksi ensimmäiset kampukset siirtyivät vuoden aikana koko energiankäytöltään hiilineutraaleiksi hiilineutraalin sähkön ja kaukolämmön hankinnan sekä aktiivisen energiatehokkuuden optimointityön ansiosta.

Yhtiön energiankulutus laski ja ympäristösertifioitujen neliömetrien määrä kasvoi, ja samalla hiilijalanjälki (scope 1 ja 2) bruttoneliömetriä kohden pieneni noin 40 % edellisvuoteen verrattuna. Energiankäytön lisäksi kiinteistöjen vastuullisuutta parannetaan muun muassa entistä käyttäjäystävällisempien kierrätysratkaisujen avulla.

Kiinteistöjen hiilineutraaliin energiankäyttöön siirtyminen hyvässä vauhdissa

Technopoliksen tavoitteena on rakennusten täysin hiilineutraali energiankäyttö vuoteen 2030 mennessä.

”Tavoittelemme hiilineutraaliutta ensisijaisesti päästöjen vähentämisen kautta, esimerkiksi energiankulutusta optimoimalla, kampusten oman uusiutuvan energian tuotannon kautta, sekä hankkimalla energiaa muista hiilineutraaleista lähteistä. Tähän saakka hiilijalanjäljen pienentäminen on saavutettu puhtaasti energiankäytön ja -hankinnan toimenpiteillä, ilman kompensaatiota”, sanoo Technopoliksen vastuullisuuspäällikkö Johanna Kivelä.

Technopolikselle vastuullisuustyö on jatkuvaa parantamista ja entistä kunnianhimoisempien vastuullisuustavoitteiden asettamista.

”Vuonna 2023 keskitymme vastuullisuustyössämme erityisesti energiatehokkuuteen ja hiilineutraalin energian osuuden kasvattamiseen. Tämän vuoden aikana jo puolet kampuksistamme ovat siirtyneet koko energiankäytöltään hiilineutraaleiksi ja esimerkiksi Liettuaan valmistui juuri uusi off-site aurinkovoimala, joka tuottaa noin puolet Vilnan kampuksemme tarvitsemasta sähköstä”, Kivelä jatkaa.

Vastuullisuusraportti on kokonaisuudessaan luettavissa Technopoliksen verkkosivuilla. Raportin laadinnassa on sovellettu osin GRI:n (Global Reporting Initiative) raportointiohjeistuksia sekä EPRA:n (European Public Real Estate Association) vastuullisuusraportoinnin parhaita käytäntöjä koskevia suosituksia.

Tutustu Technopoliksen vastuullisuusraporttiin 2022 (englanniksi)

Lisätietoja:
Johanna Kivelä
Vastuullisuuspäällikkö
p. 040 761 1577
johanna.kivela@technopolis.fi