Vastuullisuus noussut entistä tärkeämmäksi kriteeriksi toimistoa valittaessa

Työympäristöjen asiantuntijan Technopoliksen saamat kyselyt kiinteistöjen ja toimistojen vastuullisuudesta ovat nelinkertaistuneet viimeisten kolmen vuoden aikana. Erityisesti hiilineutraali sähkön ja lämmön tuotanto on noussut tärkeäksi kriteeriksi uusia toimitiloja etsiville yrityksille, kuten Vantaan Aviapolikseen muuttaneelle Tomralle.

Technopoliksen saamat vastuullisuustiedustelut osoittavat kasvavan kiinnostuksen toimitilojen ympäristövaikutuksia sekä toiminnan vastuullisuutta kohtaan. Erityisesti rakennusten kulutustiedot, päästöt ja käytetyt energialähteet kiinnostavat asiakkaita nyt selkeästi aiempaa enemmän toimitilaa valitessa. Päästöjen lisäksi myös esimerkiksi saavutettavuus julkista liikennettä käyttäen sekä tarjolla olevat kierrätysratkaisut ovat asiakkaille entistä tärkeämpi tekijä.

Technopoliksen vastuullisuuspäällikkö Johanna Kivelän mukaan lisääntyneiden kyselyiden taustalla on ennen kaikkea kasvanut kiinnostus vastuullisuusasioita kohtaan. Kivelä alleviivaa, että kyselyiden määrä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi ja kiihtynyt huomattavasti viime vuosien aikana.

”Saamme yhä enemmän vastuullisuuteen ja sen mittaamiseen liittyviä yhteydenottoja ja kysymyksiä keskusteluissa nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden, kuten hiljattain Aviapolikseen muuttaneen Tomran, kanssa. On ilahduttavaa huomata, että yhä useampi yritys on todella kiinnostunut toimitilojensa vastuullisuudesta. Uskon, että vastuullisuuden merkitys toimitilavalinnoissa vain vahvistuu tulevaisuudessa”, Kivelä toteaa.

Kivelä uskoo, että kyselyiden määrään vaikuttaa erityisesti jatkossa myös vuoden 2024 alusta voimaan astuneen EU:n kestävyysraportointidirektiivin, CSRD:n (Corporate Sustainability Reporting Directive) ja sen myötä tulleen tarpeen mitata mm. Scope 3 -päästöjä.

Kaikki pääkaupunkiseudun Technopolis-kampukset ovat koko energiankäytöltään hiilineutraaleita. Yhtiö on määrätietoisesti pienentänyt kiinteistöjensä energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä, ja Technopoliksen tavoitteena on kaikkien rakennusten täysin hiilineutraali energiankäyttö vuoteen 2030 mennessä.

Vastuullisuus oli tärkeä kriteeri Tomran toimitilavalinnassa

Tyhjien juomapakkausten kierrätysratkaisuja tarjoavalle Tomralle ympäristökriteerit olivat tärkeimpien joukossa uuden toimitilan valinnassa. Tomran kartoittaessa toimitilojaan keskusteltiin muun muassa kiinteistön hiilidioksidipäästöistä.

”Ympäristökriteerit ovat meille aidosti tärkeitä, ja etenkin Technopoliksen siirtyminen päästöttömän sähkön lisäksi myös hiilineutraaliin lämpöenergiaan painoi vaakakupissa merkittävästi. Energianlähteiden lisäksi myös energiatehokkuus on tietysti tärkeää kokonaisuuden kannalta”, Tomran markkinointi- ja viestintäpäällikkö Hanne Suomalainen kertoo.

Technopoliksen kiinteistöissä energiatehokkuutta optimoidaan Lassila & Tikanojan Smartti Automaatio -järjestelmän avulla. Technopolis palkittiin vastikään Vuoden Energianerokas 2023 -tunnustuksella kyseisen energiatehokkuutta kehittävän älykkään ohjausjärjestelmän pilotoinnista.

Hiilineutraalia sähkö- ja lämpöenergiaa käyttävä Technopolis Aviapolis Vantaalla osoittautui Tomralle lopulta selkeäksi valinnaksi. Valinnassa vaakakupissa painoivat vastuullisuuden osalta myös muun muassa saavutettavuus julkisella liikenteellä, sähköautojen latausmahdollisuudet sekä kierrätysratkaisut. Toimistojen arjessa konkreettisesti näkyvien kierrätysratkaisuiden lisäksi kiertotalous huomioitiin myös kalustesuunnittelussa.

”Kierrätysalan yrityksenä halusimme toteuttaa samoja arvovalintoja myös toimistotilan kalustuksessa. Hyödynsimme esimerkiksi vanhoista sähköpöydistä rungot, joista saimme uusien luonnonmateriaalista valmistettujen pöytälevyjen avulla siistin ja yhtenäisen kokonaisuuden”, Tomran Suomalainen kertoo.

Pitkään samoissa tiloissa toiminut Tomra kaipasi uusilta tiloiltaan paremmin hyödynnettyjä neliöitä, helposti saavutettavaa sijaintia sekä arjen viihtyisyyttä nostavia palveluita. Valintaa tehdessä kartoitettiin työntekijöiden toiveita ja pyrittiin löytämään myös niihin parhaiten vastaava ratkaisu.

”Toimisto suunniteltiin työntekijöiden toiveiden mukaisesti ja mahdollisimman paljon luonnon- ja kierrätysmateriaaleja hyödyntäen. Työntekijöille oli tärkeää säilyttää totuttu omien työhuoneiden tuoma rauha. Uudet tilamme ovat neliöiltään hieman pienemmät kuin vanhat, mutta palvelevat paremmin tarpeitamme”, Suomalainen kertoo.

Lisätietoja:
Johanna Kivelä
vastuullisuuspäällikkö
johanna.kivela@technopolis.fi
+358 40 761 1577