Technopolis varmisti yli 720 miljoonan euron lainojen uudelleenrahoituksen ja myi kaksi Baltian kampustaan

Technopolis on varmistanut uudelleenrahoituksen yhteensä yli 720 miljoonan euron lainasalkulleen. Uusi rahoitussopimus on tehty yhdessä Citibankin johtaman pankkiryhmittymän kanssa, jossa on mukana useita kansainvälisiä ja paikallisia lainanantajia.

Lainojen uudelleenrahoitus nykyisessä markkinatilanteessa on osoitus Technopoliksen toimistoportfolion erinomaisesta laadusta ja suorituskyvystä.

”Kaikki lainanantajat olivat vaikuttuneita portfoliomme suorituskyvystä ja etenkin sen resilienssistä koronapandemian aikana. Tämän ansiosta onnistuimme varmistamaan nykyisten lainanantajiemme tuen jatkumisen, mutta myös houkuttelemaan joitakin uusia lainanantajia mukaan rahoittajien ryhmittymään”, toteaa Technopoliksen hallituksen puheenjohtaja Emma Kuzmina.

Technopolis on jatkanut menestyksekästä liiketoimintaansa koronapandemian, Ukrainassa käytävän sodan, energiakriisin, nopean inflaation nousun ja korkeiden korkojen keskellä. Samalla yhtiön toimitilojen käyttöaste on pysynyt vahvana, yli 90 prosentin tasolla. Technopolis on jatkanut kasvuaan ja yhtiön liikevaihto, nettotuotot ja käyttökate ylsivät ennätyslukemiin tilikautena 2023. Technopolis on onnistunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään lähes 90 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna ja yhtiön hankkima sähkö on 100-prosenttisesti hiilineutraaleista lähteistä.

Technopoliksen toimitilojen korkeana pysyvät käyttöasteet ja nousevat vuokratuotot osoittavat, että yhtiön konsepti vastaa markkinan tarpeisiin.

”Uudelleenrahoitus osoittaa, että asiakkaat, sidosryhmät ja rahoittajat arvostavat Technopoliksen toimintatapaa. Yhtiö keskittyy yli 40 vuoden kokemuksella tarjoamaan vastuullisia ja laadukkaita toimistoja ja niihin liittyviä monipuolisia palveluita vastaten näin palvelun korkean laadun ja arkea helpottavien ratkaisujen kysyntään markkinoilla. Lisäksi Technopoliksen sitoutuminen erinomaiseen asiakaskokemukseen on vahvistanut yhtiön resilienssiä myös haastavina aikoina”, kertoo Technopoliksen toimitusjohtaja Niko Pulli.

”Joustava lähestymistapamme vastaa asiakkaidemme tarpeisiin. Toimistoilla on edelleen merkittävä rooli yritysten päivittäisessä toiminnassa, ja asiakkaamme ja heidän työntekijänsä käyttävät toimistotilojaan yhtä paljon kuin ennen koronapandemiaa. Seuraamme tarkasti kampustemme tilojen käyttöasteita. Näemme, että työpaikoille palanneiden työntekijöiden määrä kasvaa – ravintolat ja kokoustilat ovat jatkuvasti ahkerassa käytössä”, Pulli sanoo.

Strategiset divestoinnit vahvistavat keskittymistä Pohjoismaiden ydinmarkkinoihin

Tärkeän uudelleenrahoituksen lisäksi Technopolis toteutti alkuvuoden aikana onnistuneesti kahden kampuksen myynnin Baltian maissa.

Vilnassa sijaitsevan Ozas-kampuksen myynti toteutettiin 1.3.2024 ja Tallinnassa sijaitsevan Ülemiste-kampuksen myynti saatettiin päätökseen 21.3.2024. Nämä strategiset yrityskaupat vahvistavat Technopoliksen asemaa Pohjoismaiden ydinmarkkinoilla ja auttavat siten keskittämään ja tehostamaan yhtiön liiketoimintaa entisestään.

”Olemme tyytyväisiä, että olemme onnistuneet vähentämään merkittävästi toimintaamme Baltian alueella, joka ei ole ydinmarkkinaamme. Tämä kehitys on osa strategista tavoitettamme keskittyä entistä vahvemmin Pohjoismaiden ydinmarkkinoihin ja siirtää toimintamme maantieteellistä painopistettä. Myynnit heijastavat sitoutumistamme resurssien ja investointien keskittämiseen Pohjoismaihin, missä näemme suurimman potentiaalin kasvulle ja arvonluonnille”, Pulli toteaa.

Technopolis

Technopolis on työympäristöjen asiantuntija. Tarjoamme joustavia ja tehokkaita toimitiloja sekä niihin liittyviä palveluita. Hoidamme kaiken työtilojen suunnittelusta sekä aula- ja kokouspalveluista ravintoloihin ja siivoukseen. Asiakaskokemus ja sen kehittäminen ovat toimintamme ytimessä. Meillä on 14 kampusta, joissa toimii 1200 asiakasyritystä ja niiden 35 000 työntekijää neljässä maassa Euroopassa.