Tila voi toimia työkaluna, kun työtä tehdään uudella tavalla

Vetovoimainen työympäristö, joustavat tilat, toimiva yrityskulttuuri ja selkeät toimintatavat parantavat tehokkuutta ja ruokkivat menestystä.

Viihtyvyys ja toimivat tilat parantavat tehokkuutta

Toimiston yksi tärkeimmistä rooleista on luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja rooli työyhteisön rakentajana korostuukin entistä suuremmaksi. Nykyaikaisen toimiston tulee tarjota laadukkaita, moniulotteisia, toimivia ja joustavia tiloja, jotka on luotu tukemaan nykyaikaisia työn tekemisen tarpeita ja joissa selkeät toimintatavat luovat pohjan yhteiselle tekemiselle ja yrityskulttuurin toimivuudelle.

Työpaikalle tullaan yhä enemmän näkemään kollegoja ja sosialisoimaan heidän kanssaan. Toimiva työympäristö on siis yrityksen tärkeä palanen ja peruspilari työkulttuurin rakentamiselle. Samalla erilaisten etätapaamisia tukevien tilojen tarve kasvaa, ja esimerkiksi neuvottelutilat tulisi rakentaa siten, että etänä oleminen on samanarvoista kuin paikan päälle saapuminen.

Osa työntekijöistä taas arvostaa keskittymistä tukevia tiloja, jos näihin ei löydy ratkaisua etätyöstä. Kuuntelemalla ja osallistamalla henkilöstöä toimitilamuutokseen voidaan löytää sopivimmat ratkaisut erilaisille työntekemisen tarpeille.

”Me Technopoliksella olemme eksperttejä analysoimaan työn tekemisen tarpeita ja luomme niiden pohjalta toimivia tilaratkaisuja.”

Jaana von Bell, konseptipäällikkö ja työympäristöasiantuntija, Technopolis

Miten työympäristö vastaa työn tekemisen muuttuviin tarpeisiin?

Työn tekeminen ja erilaiset työskentelytavat ovat radikaalisti muuttuneet viimeisen 1,5 vuoden aikana ja muuttuvat edelleen. Kuuntele, kehitä ja ymmärrä ovat avainsanoja, joilla jokainen yritys voi luoda itselleen tilat, jotka ovat vetovoimaiset, toimivat ja houkuttelevat.

Meillä jokaisella on omat yksilölliset tarpeemme työn tekemiselle, mutta lopulta nämä tarpeet ovat kuitenkin hyvin samankaltaisia muiden kanssa. Jokainen työntekijä soittaa puheluita, tekee ajatustyötä ja tarvitsee keskittymistä. Tarvitsemme siis erilaisia työpisteitä tehokkaaseen työntekoon: käymme monenlaisia neuvotteluita niin kasvotusten kuin etänä, useimmat meistä tapaavat asiakkaita – toiset useammin ja toiset harvemmin.

Ihminen on luonnostaan sosiaalinen, mutta sen lisäksi tarvitsemme myös satunnaisia kohtaamisia, keskusteluja ja vuorovaikutusta työyhteisössä kokeaksemme yhteisöllisyyttä. Myös aikaa palautumiselle ja rentoutumiselle tarvitaan työpäivän lomassa. Nämä ovat niitä työn tekemisen tarpeita, joita meillä kaikilla esiintyy, mutta eriarvoisesti, riippuen minkälaista työtä teemme.

Yrityksen tärkeä tehtävä nykyaikana on tunnistaa nämä tarpeet omassa yhteisössään ja työntekijöissään, jotta työympäristöstä voidaan luoda toimiva kokonaisuus, joka palvelee kaikkien tarpeita ja tekee työnteosta näin tehokasta ja tuottavaa.

”Me Technopoliksella tunnistamme nämä työntekemisen tarpeet ja autamme yritystäsi menestymään vetovoimaisen ja pitovoimaisen työympäristön luomisessa, joka lisää henkilöstösi hyvinvointia ja tekee heistä näin tehokkaampia ja tuottavampia”, tähdentää Jaana.

Yhteistyö vaatii sopeutumista ja sitoutumista myös tunnetasolla

Yhteistyö riippuu ihmissuhteista, ei vain ihmisistä. Miten rakennamme ja ylläpidämme yhteisöllisyyttä, jos ihmiset eivät työskentele yhdessä? Uusien toimintatapojen omaksuminen vaatii aikaa ja sopeutumista. Yhtä tärkeää kuin on luoda toimivat tilat, on luoda yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat jokaiseen tilaan.

Moninainen ja muuntojoustava monitilatoimisto korostaa vuorovaikutusta ja sosiaalisia tilanteita, tiimityötä ja yhteishenkeä, innovointia ja verkostoitumista. Tiedonkulku helpottuu ja ergonomia tukee tekemistä, keskittymistä sekä hyvinvointia. Toimiston on oltava tehokas ja tunnelmallinen, hyvinvointia unohtamatta.

Yksikään tila ei ole toimiva, jos sitä ei osata käyttää. Meille kaikille on selvää, että kirjastossa annamme työrauhan muille ja kaupassa taas voimme vapaasti rupatella. Sama pätee työympäristöön, erilaiset tilat tarvitsevat selkeät yhdessä päätetyt toimintaohjeet, jotta ne palvelevat tarkoitustaan. Muutokseen vaaditaan sopeutumista ja sitoutumista myös tunnetasolla ja sille tulee antaa aikaa.

Dialogi muutoksessa – kuuntele, keskustele, ymmärrä

Vetovoimainen toimisto luodaan kuuntelemalla työntekijöitä. Parhaimmillaan toimisto on yrityskulttuurin showroom, jossa selkeät toimintatavat luovat pohjan yhteiselle tekemiselle ja yrityskulttuurin toimivuudelle. Kun tavoitteet ja keinot ymmärretään samalla tavalla, saadaan onnistunut lopputulos.

Käymällä dialogia muutoksesta, sen tavoitteista ja ennen kaikkea tulevaisuuden toiminnasta, saadaan tilat, jotka kestävät aikaa, ohjaavat organisaatiota toimimaan halutulla tavalla ja ovat tarkoituksenmukaiset myös tulevaisuudessa.

Jaana von Bell

Jaana von Bell toimii työtilojen ja asiakasratkaisujen konseptipäällikkönä Technopoliksella. Jaanan intohimo on luoda ja kehittää monipuolisia ja inspiroivia työtiloja, joissa hyvinvointi ja toimivuus nousevat avaintekijöiksi.

Kaipaatko apua työympäristön suunnitteluun?

Täytä yhteystietosi alle, niin saat työympäristön suunnitteluun tarkoitetun oppaamme sähköpostitse.

Mikä on pääasiallinen vastuualueesi? *
Milloin yrityksesi toimitila-asiat voisivat olla ajankohtaisia? *
Mikä on nykyisen toimitilanne suurin haaste? *