Uudet työnteon tarpeet ja työhyvinvointi ajavat toimistojen muutosbuumia

Koronapandemian alussa ennustettiin toimistojen kuolemaa ja täyttä siirtymistä etätyöhön. Työympäristöjen asiantuntijan Technopoliksen mukaan toimistojen tarpeellisuuden kehitys on kuitenkin ollut päinvastaista. Toimitilojen pinta-ala on jopa kasvanut, ja tiloja muokataan vauhdilla vastaamaan uusia työnteon tarpeita.

Toimistojen muutosprojekteissa nousee vahvasti esiin kaksi trendiä: toimitiloja suunnitellaan vastaamaan paremmin työntekijöiden monenlaisiin työnteon tarpeisiin, ja niiltä edellytetään entistä enemmän yhteisöllisyyden sekä hyvinvoinnin tukemista.

Technopolis lanseerasi vuosi sitten maaliskuussa Office Zones -konseptin, joka tarjoaa yrityksille uuden, mukautuvan tavan suunnitella toimistotilat tarvelähtöisesti. Vuoden 2022 aikana Technopolis toteutti yli 40 Office Zones -konseptin mukaista muutosprojektia, yhteensä noin 25 000 neliömetrin verran. Kaikissa toteutetuissa muutosprojekteissa näkyy tarve yhteistyötä mahdollistavalle tilalle, eräänlaiselle toimiston sydämelle, joka tuo ihmisiä yhteen ja edistää työhyvinvointia. Joskus ratkaisu on niinkin yksinkertainen kuin eri tarpeisiin soveltuvien ja muuntuvien mukavien oleskelutilojen luominen.

Toiveiden ja käyttötarpeiden mukaan räätälöitävät toimitilat kiinnostavat laajasti eri alojen toimijoita. Office Zones -muutosprojekteja on toteutettu muun muassa teknologia-, logistiikka- ja ohjelmistoyritysten tiloihin sekä julkisten alojen toimijoille. Myös kokoluokkien osalta toteutettujen toimistomuutosten skaala on laaja, aina 60 neliömetrin pienistä toimistoista 4 000 neliömetrin toimitiloihin saakka.

”Kehitystä on ollut hienoa seurata. Yritykset ovat vihdoin alkaneet lähestyä toimistotiloja tarvelähtöisesti, jolloin ne palvelevat sekä yritystä että työntekijöiden työnteon uudenlaisia vaatimuksia ja tukevat hyvinvointia, kuten toimiston kuuluu”, kertoo Technopoliksen palvelu- ja konseptijohtaja Terhi Aho.

”Uudenlaiset työnteon tarpeet tunnistetaan laajasti, mutta todellinen muutos vaatii aikaa ja sopeutumista. Muutosprosessissa on tärkeää osallistaa myös työntekijät heti projektin alusta alkaen. Tällä varmistetaan, että toimiston muutosprojekti vastaa aidosti työntekijöiden tarpeita ja samalla rakennetaan myönteistä suhtautumista muutokseen, joka vaikuttaa merkittävästi jokaisen työntekijän arkeen”, kertoo Office Zones -tilasuunnittelukonseptista vastaava asiantuntija Jaana von Bell.

Suomessa ollaan Norjaa ja Baltiaa edellä toimistosuunnittelussa

Technopolis toimii kuudessa eri maassa, mikä mahdollistaa näkymän toimialatrendien maakohtaisiin eroihin. Toteutettujen muutosprojektien aikana onkin havaittu eroja siinä, mitä toimistoilta nykypäivänä odotetaan. Suomessa yhä useampi organisaatio on siirtymässä monitilatoimistomalliin vastatakseen työympäristön alati muuttuvia vaatimuksia. Samaan aikaan esimerkiksi Norjassa, Liettuassa ja Virossa suuri osa toimistoista koostuu yhä avokonttoreista tai työhuoneista, eivätkä muuttuvat työtavat vielä näy yhtä konkreettisena siirtymisenä uuden ajan toimitilaratkaisuihin.

”Tärkeä osa toimiston muutosprojekteja on käyttäjäkokemuksen seuranta sen jälkeen, kun uusi toimitila on otettu käyttöön ja sen vaikutukset esimerkiksi työhyvinvointiin alkavat näkyä. Asiakkaamme ovat jo kertoneet uudistettujen toimistojen kasvaneista työntekijämääristä”, Aho kertoo.