Funktionella och attraktiva kontorslokaler skapas genom att involvera medarbetarna

När medarbetarna trivs och har arbetsplatser som tillgodoser de olika rollernas behov blir de också mer effektiva vilket ökarengagemanget i organisationen.

Covid-19 snabbade på utvecklingen av kontorslokaler avsevärt. På två år hoppade vi framåt 10 år i vårt sätt att arbeta, och med det följde förändrade krav på kontorslokalerna.

Under en lång period med arbete, huvudsakligen hemifrån, minskade klyftan mellan kontoret och hemmet. Detta innebär att medarbetarnas behov och krav på sin arbetsmiljö har förändrats kraftigt. Det märks både i hur mysigt och hemtrevligt kontoret har blivit, samt hur väl arbetsplatsen tillgodoser olika typer av behov i arbetet, så som hybridmöten som blivit en norm.

Denna utveckling har naturligtvis skapat mycket osäkerhet i många organisationer. Hur kan vi locka våra medarbetare till kontoret och stärka vår företagskultur? Hur kan vi ta hänsyn till våra olika medarbetares olika behov? Hur införlivar vi de bekvämligheter och vanor på kontoret som våra anställda har anammat när de arbetat hemma?

Anpassningsbar och kostnadseffektiv lösning för arbetsytor

Vi på Technopolis vill göra det möjligt för våra kunder att bli mer framgångsrika, och därför skapade vi Office Zones för att tillgodose föränderliga behov hos anställda och organisationer nu och i framtiden.

Office Zones bygger på Technopolis expertis och långa erfarenhet av att skapa förstklassiga arbetsplatsmiljöer. Konceptet ger oss möjlighet att kostnadseffektivt skapa anpassningsbara behovsbaserade kontorsytor tillsammans med kunden. Det handlar om att utforma, skräddarsy och sammanställa olika zoner i kontorsutrymmet utifrån varje kunds och deras anställdas behov.

När en organisation funderar på vilken typ av arbetsytor de behöver är det avgörande att komma ihåg att involvera medarbetarna i processen. När personalen involveras i planeringen av nya kontorslokaler känner de sig delaktiga och är mycket mer benägna att se förändringen som fördelaktig för dem själva. Frågar du dina medarbetare vilken typ av arbetsytor de behöver och önskar blir det lättare för organisationen att göra rätt val.

Därför börjar vår kontorslokalplanering alltid med en arbetsplatsundersökning som vi gör för medarbetarna. Genom svaren får vi en övergripande förståelse för de behov som måste beaktas vid planeringen av det nya utrymmet.

Office Zones för alla arbetsrelaterade behov

För att på bästa sätt kunna tillgodose behoven och skapa en layout som passar organisationen på bästa sätt har vi skapat zoner för varje arbetsaktivitet. Utifrån vår expertis och erfarenhet och en ständig dialog med kunden har vi identifierat olika arbetsbehov och vet vilken typ av supporttjänster som underlättar vardagen på ett kontor.

Zonerna innebär rum för virtuella mötesplatser och tyst arbete, olika arbetsplatslösningar, gemensamma sittytor som passar perfekt för en kopp kaffe med kolleger samt avslappningsrum.

Med en kombination av rätt zoner bygger vi en kontorsyta som faktiskt lockar medarbetare till kontoret och som arbetar till stöd för effektiviteten och företagskulturen.

Lösningen innehåller också noggrant utvalda färgteman och ett brett utbud av möbelalternativ – vilket gör designprocessen både enklare och mer effektiv. Det handlar om naturlig och tidlös inredning som ger en hemtrevlig känsla, och lösningarna är anpassningsbara efter varumärkesspecifika behov så uttrycket och känslan är alltid unik.

Med Office Zones ser vi till att alla kunder får en attraktiv och funktionell kontorsyta som bidrar till medarbetarnas välmående och hybriderans nya behov.

De 4 främsta anledningarna till varför du ska involvera din personal i planeringen av kontorsutrymmet

  1. De vet bäst vilka deras dagliga arbetsuppgifter är och vilken typ av utrymmen de behöver
  2. När medarbetarna känner sig inkluderade blir de mer engagerade i förändringen vilket ökar känslan av gemenskap
  3. När arbetsytan tillgodoser medarbetarnas behov arbetar den till stöd för kontorets effektivitet och attraktivitet
  4. En fungerande och mysig arbetsplats ger fördelar på en konkurrensutsatt arbetsmarknad – kontoret kan positivt påverka medarbetarnas engagemang i organisationen och attrahera ny kompetens
Hur kan din arbetsyta se ut med Office Zones? Hitta svaret här!

Jaana von Bell

Jaana von Bell arbetar för Technopolis som Concept Manager för arbetsytor och kundlösningar. Jaanas passion är att skapa och utveckla mångsidiga och inspirerande arbetsplatser där välbefinnande och funktionalitet är står i centrum.