Muutos vaatii rohkeutta ja uskallusta aloittaa

Vuosi 2021 tulee olemaan monella tapaa suuri muutoksen vuosi.Toimistoympäristöjen kohdalla tulemme näkemään paljon erilaisia toimenpiteitä, jotka palvelevat yritysten ja henkilökunnan tarpeita optimaalisesti ja työkulttuuria eheyttäen.

Luomme yhdessä skenaarioita, jotka auttavat asiakkaitamme hahmottamaan tulevaisuuden tarpeitaan selkeämmin. Nähtävissä on muutama iso työympäristötrendi:

  • Etä- ja lähityön yhdistävä hybridimallin käyttöönotto
  • työympäristön kokonaisvaltainen hyvinvointi ja
  • yhteisöllisyyden ylläpitäminen

Nämä tärkeät teemat ajavat yrityksiä kehittämään työympäristöjään. Viimeistään nyt verkkaisemmissakin yrityksissä on herätty ymmärtämään fyysisen työympäristön merkitys yrityskulttuurille, henkilökunnan hyvinvoinnille sekä ennen kaikkea tiimihengen ylläpitämiselle.

Yksin digitaalinen työympäristö ei suurimmassa osassa yrityksistä jaksa ylläpitää eheää, hyvinvoivaa ja yhteen hiileen puhaltavaa työyhteisöä. Karkeimpia esimerkkejä asiakkailtamme ovat kokemukset, joissa työntekijät vaihtavat jopa työnantajaa, koska oman käytännön työn voi tehdä myös kilpailevassa yrityksessä. Syynä saattaa olla aiemman loistavan sosiaalisen ympäristön puuttuminen, kun työyhteisö on hajautettu kotitoimistoille. Toki osassa yrityksissä onnistutaan pitämään tiimihenki vahvana, mutta tähän kiinnitetään tällöin erityistä huomiota ja panostetaan rakentavin toimenpitein.

Lisää konkretiaa

Nähtävissä on myös liikehdintää suuntaan, jossa yritykset alkavat tehdä konkreettisia toimenpiteitä kartoittamisen ja arvailun sijaan. Viime vuoden aikana suuri osa yrityksistä vielä odotteli ja toivoi tilanteen menevän nopeasti ohi. Nyt tiedämme, että poikkeusolot tulevat jatkumaan pidempään kuin odotimme. Vuosi alkaa olla työympäristöjen ja työkulttuurin ylläpitämisen osalta pitkä aika vain odotella.

Omassa organisaatiossamme ja kumppaneidemme avulla olemme panostaneet ketterän aloittamisen malliin, missä yritykset pääsevät kehittämistyön alkuun helposti ja matalalla kynnyksellä. Mallin tavoite on hahmottaa nopeasti niin menneen, nykytilan kuin tulevaisuudenkin pääpiirteet. Oleellisin haaste tuntuu olevan uskallus aloittaa.

“Tärkeintä on aloittaa vuoropuhelu henkilöstön kanssa, jotta voidaan luoda selkeä kuva siitä, mitä olemme tämän vuoden kestäneen laajan kokeilun aikana oppineet. Monelle yritykselle tämä on ollut monella tapaa hyppy tuntemattomaan, mutta siitä on seurannut paljon hyvääkin“, summaa Antti Pitkänen, työympäristöjen muutosjohtamiseen erikoistuneesta yrityksestä, Agile Workista.

On erittäin suositeltavaa käyttää asiantuntija-apua, joka osaa fasilitoida muutoksen. Sisäisissä, itse tehtävissä kyselyissä korostuvat yleensä tietyt asiat, kuten: Kuinka paljon etätyötä työntekijät haluavat tulevaisuudessa tehdä? Tai kuinka etätyö on sujunut tehokkuusmielessä? Oleellisempaa olisi kuitenkin jo kysyä: Mitä ovat ne asiat uudesta työntekemisen mallista, joita tulisi säilyttää ja kehittää? Ja mitä elementtejä kaivataan lisää tukeaksemme tulevaisuuden työympäristöjen toimivuutta?

Olemme myös havainneet ilmiön, joka korostaa yksilön vapautta ja itseohjautuvuuden kehitystä. Tietotyöntekijät toimivat kuin omina freelance-yksikköinään ja yrityksen yhteiset strategiset tavoitteet ja mallit saattavat tätä myöden heikentyä. Tässä piilee suurien mahdollisuuksien rinnalla myös suuri riski siitä, että yritysten työnantajamielikuva ja tarina heikkenee. Polttavia kysymyksiä ovatkin: Kuinka paljon yritys voi jatkossa vaatia työntekijöiltä? Mitkä ovat ne panostukset mitä yritysten tulee tehdä ylläpitääkseen yhteisöllisyyttä? Kuinka turvata hiljaisen tiedon siirtyminen ja innovaatioiden jatkuvuus etätyön lisäännyttyä?

Yhteistyöllä kohti muutosta

Yritysten HR-osaajat ovat tällä hetkellä isoimpien kysymysten äärellä kuin koskaan aiemmin. Kuinka hajautettua työtä johdetaan tulevaisuudessa ja kuinka ohjata kehitystä yrityksen arvojen mukaisesti? Kuinka tämä muutos näkyy edelleen asiakkaillemme?

”Yrityksille tulevaisuuden työn tekemisen ja työympäristöjen kehittäminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä eri toimintojen välillä. Tässä kehityksessä kohti hajautettua hybridityön mallia vaaditaan saumatonta yhteistyötä HR:n, FM:n, IT:n sekä liiketoiminnan kehityksestä vastaavien tahojen välillä. Tätä kehitystyötä tulee kuitenkin tehdä henkilöstöä ja myös asiakkaita osallistaen.” Antti listaa.

Näkyy tässä ajassa paljon myönteistäkin kehitystä. Ihmiset tuntuvat olevan valmiimpia isoihinkin muutoksiin kuin aikaisemmin ja muutosvastarinta työympäristöjen kehitysprojekteissa on vähäisempää, koska suurin myllerrys on koettu jo. Hyvin harvoissa tietotyötä tekevissä yrityksissä pidetään enää kynsin ja hampain kiinni esimerkiksi omasta merkitystä työpisteestä. Useimmille riittää hyvin, että laadukas, jaettu työpiste löytyy niitä tarvitseville. Selkeä kasvu on myös kohtaamistilojen laadun ja määrän lisääntymisessä. Ihmiset haluavat jatkossakin tulla toimistolle tapaamaan kollegoitaan ja nauttimaan ammattimaisesta, viihtyisästä työympäristöstä kattavien palveluiden äärellä.

Yritysten olisikin viisasta asennoitua muutokseen niin, että juuri tämä aika tarjoaa hedelmällisen maaperän niin henkilökunnan kuin johdonkin inspiroimisessa muutokseen.

Jos olet kiinnostunut työympäristösi suunnittelusta ja kaipaat tukea sen kehittämiseen, voit olla meihin suoraan yhteydessä. Olemme tehneet usealle asiakasyrityksellemme onnistuneita työympäristömuutosprojekteja, joista kerromme mielellämme lisää.

Haluatko kuulla lisää työympäristöjen suunnittelusta?

Täytä yhteystietosi alle

Milloin muutto on ajankohtainen?
Kaupunki *