Toimitiloja muokataan nyt vauhdilla vastaamaan hybridiajan tarpeita

Työnantajat ovat kevään aikana ryhtyneet päivittämään toimitilojaan vastaamaan hybridiajan vaatimuksiin. Työntekijät edellyttävät nyt toimistolta samoja kodin mukavuuksia, joihin he ovat tottuneet yli kahden vuoden etäkonttorijakson aikana.

Monissa organisaatioissa vakiintunut toimisto- ja etätyön yhdistävä hybridityö on muuttanut toimiston roolia ja käyttötarkoitusta, mikä näkyy työympäristöjen asiantuntija Technopoliksella nopeana kysynnän kasvuna toimitilojen muutoshankkeissa. Esimerkiksi Tampereella Technopoliksen toteuttamien toimitilamuutosten määrä on alkuvuoden aikana jo kaksinkertainen koko viime vuoden toimitilamuutosten määrään verrattuna. Sama kehitys on nähtävissä Technopoliksen kampuksilla myös muualla Suomessa ja Pohjois-Euroopassa.

Pandemian alussa ennustettu toimistojen neliömäärien pienentyminen etätöiden yleistyessä ei ole näkynyt Technopoliksella. Päinvastoin asiakkaat ovat pikemminkin kasvattaneet toimitilojensa pinta-aloja.

Jokaisella organisaatiolla tarpeet ovat erilaiset ja tilojen suunnittelussa työntekijöiden tarpeiden kuuntelu on noussut yhä tärkeämpään rooliin. Tiloja suunnitellaan nyt entistä enemmän kunkin organisaation erilaisiin tarpeisiin työntekijöitä kuunnellen.

”Alkuvuonna asiakkaiden tiedustelut liittyen heidän toimitilojensa uudistamiseen ovat kasvaneet moninkertaisesti. Kahden vuoden pandemia-ajan jälkeen yhä useampi työnantaja on lähtenyt reagoimaan hybridityön vaatimuksiin ja päivittämään toimitilojaan, sillä lyhyessä ajassa toimitilojen vaatimustasossa on harpattu 10 vuotta kehityksessä eteenpäin. Moni on huomannut, että nyt on aika toimia, mikäli haluaa tarjota työntekijöille heidän tarpeitaan ja odotuksiaan vastaavan työympäristön”, sanoo Technopoliksen palvelu- ja konseptijohtaja Terhi Aho.

Office Zones -konseptilla luodaan tarvelähtöiset ja muuntautumiskykyiset toimitilat

Technopolis lanseerasi maaliskuussa 2022 Office Zones -konseptin, jonka avulla yhtiön nykyisten ja uusien asiakkaiden tiloja suunnitellaan tarvelähtöisesti ja työntekijöitä kuunnellen. Ensimmäisten kolmen kuukauden aikana on käynnistetty jo lähes 30 Office Zones -konseptin mukaista toimitilojen uudistusta, ja kysyntä konseptille kasvaa edelleen.

Konsepti on luotu Technopoliksen 40 vuoden asiantuntijuuden pohjalta ja taustalla on tavoite mahdollistaa asiakkaalle vaivattomat, kustannustehokkaat ja nopeat muutokset toimitiloihin.

Office Zones tarjoaa valmiit eri tarpeisiin suunnitellut alueet, joista toimisto koostetaan. Erilaisia toimintoja edustavien alueiden avulla tilasta saadaan näppärästi räätälöityä kokonaisuus, joka palvelee asiakkaan tarpeita parhaiten juuri nyt ja on helposti muunneltavissa asiakkaan tilatarpeiden eläessä tulevaisuudessa. Alueista löytyy valmiina ratkaisuja niin virtuaalikokouksille kuin isoille työpajoille, hiljaiselle työskentelylle, rentoutumiselle ja innostaville kohtaamisille kollegojen kanssa. Konseptissa tärkeässä roolissa on henkilöstökysely, jolla kartoitetaan työntekijöiden tarpeita ja toiveita heti projektin alussa. Kyselyn vastauksia hyödynnetään tilojen suunnittelussa ja eri alueiden valinnassa.

Ensimmäiset muutoshankkeet ovat loppusuoralla ja Technopoliksen asiakas, syvä-analysoiva datayritys Mirasys, on ensimmäisten joukossa uudistanut tilojaan konseptin mukaisesti.

Mirasys halusi tehdä innovaatio- ja teknologiaorganisaatioiden suosimalla alueella Otaniemessä Technopoliksen kampuksella sijaitsevasta toimistostaan entistä houkuttelevammat ja brändinsä näköiset. Toimiston vetovoimaa lisätäkseen tilojen haluttiin tarjoavan jotain, mitä etäkonttori ei pysty tarjoamaan. Uudistusprosessi aloitettiin henkilöstökyselyllä, jossa tunnistettujen tarpeiden mukaan löydettiin juuri oikeat Office Zones -konseptin mukaiset ratkaisut.

”Omistamme ison osan ajastamme työnteolle, joten työpaikan tulee olla ympäristö, jonne on mukava mennä. Uudet tilamme ovat ennen kaikkea yhteisölliset, mutta henkilöstökyselyn kautta saimme niissä huomioitua yllättäviäkin tarpeita. Modernit tilat tukevat myös sitä, miltä haluamme brändimme näyttävän”, kertoo Mirasysin toimitusjohtaja Erich Kusuki.

Uudet tilat tukevat toivetta yhteisöllisyydelle – ennen eri siivissä sijainneet toiminnot saatiin tuotua yhteen tilaan, josta Office Zones -alueiden avulla jaoteltiin pienempiä kokonaisuuksia. Tiloihin rakennetaan työntekijöiden toiveesta myös yhteinen kirjasto.

Yritykselle oli myös tärkeää, että työympäristö mahdollistaa silmien lepuuttamisen koodaamista tehdessä. Vastauksena tähän toimitilan uudistamisen yhteydessä Mirasys muutti viisi kerrosta ylemmäs, missä näkymät ikkunoista ovat sitä, mitä yritys toivoi.

”Investoimme paljon ajattelua ja aikaa Office Zones -konseptin kehittämiseen, ja olemme todella iloisia sen saamasta vastaanotosta. On sekä työnantajan että työntekijöiden etu, että toimitilat vastaavat hybridiajan tarpeita ja työntekijät todella haluavat olla toimistolla”, toteaa Terhi Aho.

Lisätietoja:
Lotta Lybeck
PR & Content Specialist
Technopolis Holding Plc
+358 50 3052179
lotta.lybeck@technopolis.fi

Technopolis on jaettujen työympäristöjen asiantuntija. Tarjoamme joustavia ja tehokkaita toimitiloja sekä kaikkia niihin liittyviä palveluja. Hoidamme
kaiken työtilojen suunnittelusta sekä aula- ja kokouspalveluista ravintoloihin ja siivoukseen. Meillä on 16 kampusta, joissa toimii 1 500 asiakasyritystä ja niiden 45 000 työntekijää kuudessa maassa Pohjois-Euroopassa.

Vuonna 2022 oululaislähtöinen Technopolis juhlii 40-vuotisjuhlavuottaan.

Kuvia median käyttöön löydät Technopoliksen kuvapankista.