Yhtiökokoukset 2009–2018

Ylimääräinen yhtiökokous 2018

Technopolis Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 7.11.2018 kello 14.00 osoitteessa Hiilikuja 3, Technopolis Ruoholahti 1, 00180 Helsinki.
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Ylimääräisen yhtiökokouksen materiaalit
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Liite 4: Yhtiökokouskutsu
Liite 5: Osakkeenomistajan ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle

Varsinainen yhtiökokous 2018

Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 20.3.2018 kello 13.00 osoitteessa Tekniikantie 12 (Innopoli I), Espoo.
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen materiaalit
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksessa esitetty toimitusjohtajan katsaus
Pöytäkirjan liitteet
Liite 3: Yhtiökokouskutsu
Liite 4: Tilinpäätös 1.1.–31.12.2017
Liite 5: Tilintarkastuskertomus
Liite 6: Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Varsinainen yhtiökokous 2017

Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2017 kello 13.00 osoitteessa Vaisalantie 6 (Innopoli 3), Espoo.

Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen materiaalit
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksessa esitetty toimitusjohtajan katsaus 
Pöytäkirjan liitteet
Liite 3: Yhtiökokouskutsu
Liite 4: Tilinpäätös 1.1.–31.12.2016 
Liite 5: Tilintarkastuskertomus
Liite 6: Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
– Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
– Hallituksen ehdotukset

Ylimääräinen yhtiökokous 2016

Technopolis Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 31.8.2016 Espoossa.
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Liite 3: Yhtiökokouskutsu
Liite 4: Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Varsinainen yhtiökokous 2016

Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2016 Espoossa.
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen materiaalit
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksessa esitetty toimitusjohtajan katsaus 
Pöytäkirjan liitteet
Liite 3: Yhtiökokouskutsu
Liite 4: Tilinpäätös 1.1.-31.12.2015 
Liite 5: Tilintarkastuskertomus
Liite 6: Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
– Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
– Hallituksen ehdotukset

Varsinainen yhtiökokous 2015

Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2015 Espoossa.
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen materiaalit
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksessa esitetty toimitusjohtajan katsaus 
Pöytäkirjan liitteet
Liite 3: Yhtiökokouskutsu
Liite 4: Tilinpäätös 1.1.-31.12.2014
Liite 5: Tilintarkastuskertomus
Liite 6: Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
– Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
– Hallituksen ehdotukset

Varsinainen yhtiökokous 2014

Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2014 Espoossa.
Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksen materiaalit
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksessa esitetty toimitusjohtajan katsaus

Pöytäkirjan liitteet
Liite 3: Yhtiökokouskutsu
Liite 4: Tilinpäätös 1.1.-31.12.2013
Liite 5: Tilintarkastuskertomus
Liite 6: Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
– Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
– Hallituksen ehdotukset

Ylimääräinen yhtiökokous 2013

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 1.11.2013 klo 14.00 osoitteessa Tekniikantie 12 (Innopoli I), Espoo.
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Pöytäkirjan liitteet
Liite 3: Yhtiökokouskutsu ja hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Yhtiökokouksen materiaalit
Tilinpäätös 2012
Tilintarkastuskertomus
Osavuosikatsaus Q1/2013
Osavuosikatsaus Q2/2013
Yhtiökokouspöytäkirja 2013 sisältäen osingonjakopäätöksen, §9
Hallituksen selostus osavuosikatsauksen 1.1.2013-30.6.2013 jälkeisistä Technopolis Oyj:n asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista

Varsinainen yhtiökokous 2013

Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2013 Oulussa.
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen materiaalit
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksessa esitetty toimitusjohtajan katsaus
Pöytäkirjan liitteet
Liite 3: Yhtiökokouskutsu
Liite 4: Tilinpäätös 1.1.-31.12.2012
Liite 5: Tilintarkastuskertomus
Liite 6: Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle:
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
Tietosuojaseloste

Varsinainen yhtiökokous 2012

Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2012 Espoossa.
Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksen materiaalit
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksessa esitetty toimitusjohtajan katsaus
Pöytäkirjan liitteet
Liite 3: Yhtiökokouskutsu
Liite 4: Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5: Tilintarkastuskertomus
Liite 6: Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle:
– Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
– Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Varsinainen yhtiökokous 2011

Yhtiökokouksessa pidetyt esitykset
Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouksen materiaalit
Kutsu Technopolis Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Oheet hallintarekisteröidyille osakkeenomistajille
Nähtävillä olevat asiakirjat: Esityslista

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2010 sisältää:
– Hallituksen toimintakertomus
– Tilinpäätös
– Tilintarkastuskertomus
Hallitusjäsenehdokkaiden CV:t 2011
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Kohta 9: Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä
Kohta 11: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista päättämisestä
Kohta 12: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämisestä
Kohta 13: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta
Kohta 14. Hallituksen tarkastusvaliiokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämisestä
Kohta 15. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta
Kohta 16. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi
Kohta 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Osakkeenomistajan, joka haluaa saada tietyn yhtiökokoukselle kuuluvan asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, tulee toimittaa tästä kirjallinen vaatimus yhtiön hallitukselle osoitteeseen Technopolis Oyj/hallitus, Hiilikatu 3, 00180 Helsinki 15.2.2011 mennessä.

Technopolis Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2011 pöytäkirja
Varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2011 pöytäkirja

Liitteet:
Liite 3: Yhtiökokouskutsu Kaleva Liitteet 4 ja 5: Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus (hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomus vuosikertomuksessa sivulta 35 alkaen)
Liitteet 6-13: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle(tässä linkissä yhtenä tiedostona)
Liite 6: Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä
Liite 7: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista päättämisestä
Liite 8: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämisestä
Liite 9: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta
Liite 10: Hallituksen tarkastusvaliiokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämisestä
Liite 11: Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta
Liite 12: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi
Liite 13: Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Varsinainen yhtiökokous 2010

Kutsu Technopolis Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Ohjeet hallintarekisteröidylle osakkeenomistajalle
Nähtävillä olevat asiakirjat:
Esityslista
Tasekirja 31.12.2009
Tilintarkastuskertomus
Hallitusjäsenehdokkaiden CV:t 2010
Kohta 8. Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingon maksusta
päättämisestä

Kohta 10. Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista päättämisestä
Kohta 11. Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämisestä
Kohta 12. Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta
Kohta 13. Eräiden osakkeenomistajien ehdotustilintarkastajan palkkiosta päättämisestä
Kohta 14. Eräiden osakkeenomistajien ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta
Kohta 15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
Ehdotus yhtiöjärjestykseksi

Technopolis Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2010 pöytäkirja
Varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2010 pöytäkirja
Liitteet:
Liiteet 3a ja 3b: Yhtiökokouskutsu Kaleva ja Helsingin Sanomat
Liite 4: Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5: Tilintarkastuskertomus
Liiteet 6 – 12 (tässä linkissä yhtenä tiedostona):
Liite 6: Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä
Liite 7: Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista päättämisestä
Liite 8: Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämisestä
Liite 9: Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta
Liite 10: Eräiden osakkeenomistajien ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämisestä
Liite 11: Eräiden osakkeenomistajien ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta
Liite 12: Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Varsinainen yhtiökokous 2009

Kutsu Technopolis Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Nähtävillä olevat asiakirjat
Esityslista
Tasekirja 31.12.2008
Tilintarkastuskertomus
Hallitusjäsenehdokkaiden CV:t
Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista päättämisestä
Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämisestä
Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta
Eräiden osakkeenomistajien ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta
Eräiden osakkeenomistajien ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämisestä
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallituksen ehdotus osakepalkkiojärjestelmän 2010-2012 käyttöönottamisesta
Technopolis osakepalkkiojärjestelmän ehdot
Technopolis Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 pöytäkirja
Varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 pöytäkirja
Liitteet (lataa yhdessä zip-tiedostossa):
Liite 4: Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5: Tilintarkastuskertomus
Liite 6: Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä
Liite 7: Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista päättämisestä
Liite 8: Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämisestä
Liite 9: Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta
Liite 10: Eräiden osakkeenomistajien ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämisestä
Liite 11: Eräiden osakkeenomistajien ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta
Liite 12: Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Liite 13: Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Liite 14: Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Liite 15: Hallituksen muutettu ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Liite 16: Hallituksen ehdotus osakepalkkiojärjestelmän 2010-2012 käyttöönottamisesta