Technopolis: Kolmannen neljänneksen tuloskehitys positiivista, yhtiö käynnisti uusia kasvuhankkeita

Keskeisimmät tapahtumat

Toimialalla tilanne oli kolmannella neljänneksellä vakaa. ”Vuokrausasteen odotetusta laskusta huolimatta liikevaihto ja käyttökate kasvoivat 3,5 prosenttia, jos eliminoidaan valuuttakurssivaikutus ja sopimusten irtisanomiskorvaukset. Odotamme vuokrausasteen paranevan viimeisellä neljänneksellä. Myönteiseen kehitykseen vaikuttavat erityisesti Tampereen keskustakampuksen käyttöönotto korkealla vuokrausasteella sekä Göteborgin Gårdan kampuksen osto heinäkuussa”, sanoo Technopoliksen toimitusjohtaja Keith Silverang.

Technopolis toteutti kolmannella neljänneksellä onnistuneesti merkintäetuoikeusannin, jolla kerättiin noin 124 miljoonan euron nettovarat. ”Annin tarkoitus oli vahvistaa tasettamme kesällä tehtyjen investointien jälkeen ja antaa resursseja kasvuhankkeisiin ja yritysostoihin. Meillä on selkeä kasvustrategia ja noudatamme sitä kurinalaisesti”, sanoo Silverang.

Technopolis pääsi heti kolmannella neljänneksellä uusien kasvuhankkeiden pariin. Ensin käynnistettiin Ruoholahden kampuksen laajennus ja pian sen jälkeen Tallinnan kampuksen seuraava laajennusvaihe, Lõõtsa 12. Technopolis sai rakennusluvat Tallinnan projektille tällä viikolla. Yritys etsii mahdollisuuksia laajentua orgaanisesti myös Vilnassa ja Helsingin seudulla.

Technopolis jatkaa kasvua myös yritysostojen kautta. ”Potentiaaliset ostokohteet paranevat sitä mukaa kun käymme läpi tarjontaa. Kohdealue kattaa Pohjoismaat ja Baltian maat. Keskitymme strategiaamme sopiviin kampuksiin, jotka tarjoavat parhaan tuottopotentiaalin ja hyvän riskikorjatun tuoton”, sanoo Silverang.

Palvelut vahvistavat asiakastyytyväisyyttä

Palvelut ovat yhä tärkeämmässä roolissa Technopoliksen liiketoiminnassa. Palveluiden liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 10 prosenttia, ja palveluiden osuus liikevaihdosta nousi 12,5 prosenttiin. Palveluiden käyttökateprosentti nousi 7,6 prosenttiin vuoden 2015 tammi–syyskuun 4,8 prosentista. Silverang korostaa, että Technopoliksen tavoite on lisätä palveluiden katetta merkittävästi toiminnan mittakaavan kasvaessa.

“Haluamme tarjota lisäarvoa asiakkaillemme palveluiden kautta. Jatkuva palveluiden kasvu osoittaa, että hankkiessaan palvelut meiltä asiakkaamme hyötyvät. Ensiluokkaisten palveluiden tarjoamisella on ollut selkeä vaikutus asiakastyytyväisyyteen kaikkialla kampusverkostossamme”, sanoo Silverang.

Technopoliksen osavuosikatsaus 1-9/2016 on saatavilla osoitteessa www.technopolis.fi/sijoittajille.

Lisätietoja:

Keith Silverang
Toimitusjohtaja
Puh. 040 566 7785