UMA coworking-tilan ihmiskokeessa tutkittiin työympäristön merkitystä hyvinvointiin

Parhaista osaajista käydään kovaa kilpailua, ja siksi yhä useampi työnantaja haluaa tarjota työntekijöilleen joustavan ja innostavan työympäristön. Technopolis vastaa kasvavaan kysyntään laajentamalla yhteisöllisten työtilojen verkostoaan, UMA Workspacea. Työympäristön vaikutusta työntekijöiden hyvinvointiin selvitettiin mittaamalla UMA Workspace -tiloissa työskentelevien henkilöiden stressi- ja palautumistasoja. Testihenkilöt kokivat vähemmän stressiä ja kokivat nukkuvansa paremmin työskenneltyään monipuolisessa työympäristössä.

Työajat ja -ympäristöt ovat muuttuneet digitalisaation myötä rajusti 2000-luvulla: työtä tehdään yhä useammin mobiilisti ja hyvin vaihtelevissa olosuhteissa. Samalla tarve erilaisille joustaville ja monipuolisille työtilaratkaisuille on kasvanut räjähdysmäisesti. UMA Workspacen työtilat on suunniteltu nykypäivän tietotyöntekijöiden tarpeisiin tehokkaan työnteon ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

”Hyvä työympäristö koostuu vaihteleviin työtehtäviin sopivista muuntojoustavista ratkaisuista, oikeanlaisesta ergonomiasta, inspiroivasta sisustuksesta ja tietenkin avoimesta työyhteisöstä. Optimaalisesti suunniteltu tila tukee erilaisia työasentoja, kannustaa pitämään taukoja ja verkostoitumaan päivän aikana. Olemme halunneet luoda työympäristöjä, joissa on aidosti hyvä olla ja tehdä töitä. Tästä UMA Workspacessa on kyse”, kertoo UMA Workspacen työtilan suunnittelusta vastaava Technopoliksen konseptipäällikkö Tiia Rauhamäki.

”Halusimme selvittää monipuolisen työympäristömme vaikutusta jäsentemme kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, joten teimme ajatuksia herättelevän ihmiskokeen. Osallistujien palaute oli erittäin positiivista.”

UMA Workspace keräsi helmikuussa 2019 ryhmän UMA Teurastamon jäseniä, jotka tallensivat digitaalisen anturin avulla oman työtapansa kuormitusta ja palautumisensa tehokkuutta. Mittausmenetelmänä käytettiin suomalaista Firstbeat-hyvinvointianalyysia, joka analysoi kehon stressiä ja palautumista mittaamalla sydämen sykeväliä. Mittausjakson aikana koehenkilöt pitivät päiväkirjaa mm. uni- ja työajoistaan, jolloin saatiin myös tieto siitä, mitkä tekijät vaikuttivat kehon toimintoihin. Mittaukset tehtiin kahdessa kolmen vuorokauden jaksossa.

Ensimmäisellä mittausjaksolla kukin koeryhmästä työskenteli normaaliolosuhteissa, eli kotona, kahviloissa ja toimistolla, eivätkä kiinnittäneet huomiota työhyvinvointiinsa aiempaa enempää. Toisella mittausjaksolla koehenkilöt työskentelivät UMA Teurastamolla ja kokeilivat työn ohessa erilaisia tapoja tehostaa palautumista ja rytmittää työpäivää vähemmän kuormittavaksi. UMA Teurastamon tarjoamat ergonomiset ja monipuoliset työpisteet, työhyvinvointia tukevat apuvälineet ja Neurosonicin palautumista edistävä divaani otettiin myös käyttöön. Lisäksi Fazer tarjosi koeryhmälle tietoa ja maistiaisia aivoja hellivistä ruoista.

Toisen jakson palautteen perusteella koehenkilöt kokivat itse olleensa vähemmän stressaantuneita ja nukkuivat yönsä paremmin. Myös henkilöillä, jotka saivat rytmitettyä kiireisen päivänsä paremmin ja alkoivat pitää palauttavia hetkiä hyödyntäen taukojumppaa sekä lepopaikkoja, saivat toisella mittausjaksolla paremmat pisteet stressin ja palautumisen tasapainosta.

”Huomasimme testituloksista, että arjen pienillä valinnoilla ja teoilla on todella suuri merkitys palautumisen ja stressinhallinnan kannalta. Olemme todella iloisia, että testin mukaan monipuolisella työympäristöllä on oikeasti vaikutusta hyvinvointiin ja jaksamiseen. Tulosten avulla voimme parantaa työtilojamme ja tarjoamiamme palveluja entisestään”, Rauhamäki jatkaa.

Testi toteutettiin yhteistyössä Firstbeatin, Neurosonicin ja Fazerin kanssa.

Lisätietoja:

Tiia Rauhamäki

Konseptipäällikkö, työympäristöratkaisut
Technopolis/UMA Workspace
+358 40 565 6576
tiia.rauhamaki@technopolis.fi