40 år med kontorutleie: Disse tingene tror Technopolis vil forsvinne fra kontoret

For bare 40 år siden var blanco, fasttelefon og faksmaskin nødvendigheter på ethvert kontor. Men hvordan ser kontoret ut om 40 år? I forbindelse med eget 40-års jubileum tar Technopolis en titt i spåkulen for å se tilbake på fortiden, og inn i fremtiden.

Technopolis er den ledende utleieren av kontorlokaler og næringseidenom i Nord-Europa, og fyller 40 år. Gjennom årene har bransjen endret seg drastisk, og Technopolis har vokst i takt med de skiftende trendene i arbeidslivet. Technopolis er tuktet på ideen om å skape et landsby-lignende fellesskap, hvor selskaper tilbys alle tjenester de trenger for å fokusere på bedriften sin. Siden den spe oppstarten i Oulu i Finland, har Technopolis gradvis vokst til med flere campuser i Finland, i tillegg til 16 campuser i andre land i Nord-Europa. Førti år med forretningsdrift og vekst vitner om at konseptet står seg godt i økonomiske nedgangstider, samfunnsomveltninger og i digitalisering.

– I 1981 hadde de første bærbare telefonene kommet til Norge, de veide nesten 8 kg og i året etter hadde rundt 40.000 nordmenn mobiltelefon. På midten av 80-tallet ble de første håndholdte telefonene tilgjengelige til 30.000 kroner. Mye har altså forandret seg siden 1982. Det er sjelden vi ser blanco, fasttelefoner og faksmaskiner på norske arbeidsplasser i dag, samtidig som det ikke er gitt at smarttelefoner og åpne kontorlandskap vil være en del av kontoret i fremtiden. Arbeidslivet og kontoret er stadig i endring, og Technopolis er med på reisen, sier Alf Astrup, Business Unit Director for Oslo og Stockholm i Technopolis.

Et paradigmeskifte

Utover å se tilbake på de siste 40 årene, ønsker Technopolis å se for seg hvordan fremtidens arbeidsliv og kontorlokaler vil se ut i 2062. I den anledning har selskapet tatt kontakt med den anerkjente økonomen og forfatteren Dr. Kjell A. Nordström. Han tror arbeidslivet vil være ganske annerledes i 2062.

– Det vil være et paradigmeskifte i måten vi organiserer det vi i dag kaller jobb. Særlig med tanke på hvor vi jobber, men også med tanke på hvem vi jobber med. Fremtidens arbeid vil preges av hybrid- og oppdragsbasert arbeid. Uavhengig av om vi liker det eller ikke, har vi antageligvis den største industrielle tsunamien i menneskets historie foran oss, sier Nordström.

Niko Pulli, CEO i Technopolis, er enig med prediksjonen til Nordström.

– Vi er sikre på at det vil være behov og etterspørsel etter kontorlokaler, også i fremtiden. Det er derfor viktig for oss å fortsette å tilpasse og utvikle kontorløsningene våre takt med endringene ellers i samfunnet.

Den teknologiske utviklingen som har forekommet de siste 40 årene har også endret måten vi jobber på. Nylig har pandemien akselerert utviklingen ytterligere, og tvunget organisasjoner til å raskt reorganisere måten de jobber på.

– Dette er det perfekte tidspunktet til å tenke nytt rundt hvordan, hvor og når vi kan jobbe med å få frem de best mulige perspektivene fra individer og fellesskap. Beskjeden vi får fra kunder hver eneste dag er at det er et stort behov for at folk kan få en arena å møtes på igjen etter to og et halvt år med pandemi. Vi har en klokkeklar tro på at en jobb handler om mer enn å bare levere på arbeidskravene, slik som engasjement og bedriftskultur. Langsiktig suksess bygges på møter ansikt til ansikt og organiske interaksjoner som ikke bare er i kalenderen, sier Pulli.

Samme DNA

Technopolis ble grunnlagt i 1982 for å støtte den store veksten av elektronisk industri i Oulu-regionen i Finland. Det første campuset lå i et gammelt meieribygg i sentrum av byen. Fra det første landsby-aktige fellesskapet, har Technopolis vokst til å bli en internasjonal utvikler av delte kontorlandskap, med over 1,500 selskaper i seks land på kundelisten. DNAet i bedriften har allikevel forblitt det samme: å bygge fellesskap og tilby selskaper alle tjenester de trenger for å kunne fokusere på bedriftens beste.

– Vår forretningsdrift har vært bygd på de samme prinsippene de siste 40 årene: Drivkraft, service, integritet og tilpasningsevne. Verden rundt oss er i stadig endring, og det samme gjelder arbeidslivet. Vi tilpasser oss disse trendene og kundenes behov hver dag, slik vi har gjort i 40 år, og ser frem til å gjøre i 40 år til, sier Pulli.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Alf Astrup
Business Unit Director for Oslo og Stockholm
Alf.Astrup@technopolis.no

Technopolis

Technopolis er en ekspert innen delte arbeidsområder. Vi tilbyr effektive og fleksible kontorer, og alt dette innebærer. Våre tilbud varierer fra utforming av aribeidsplassen til resepsjon, møter, restuaranter, og reholdsløsninger. Vi er svært drevet av kundetilfredshet. Våre 16 campuser er vertskap for 1,500 bedrifter og 45,000 arbeidstakere i seks europeiske land.

I 2022 feirer Technopolis sin 40-årsdag.