Derfor kan kontoret være ekstra viktig denne vinteren

Det er fortsatt en stund til lysere dager, og mange opplever denne vinteren som ekstra mørk. Å møte opp på kontoret kan bety mye for den psykiske helsen. – En vitaminpille, sier psykolog Berge.

For mange er kontoret en helt sentral arena for sosial omgang i hverdagen. Det bekrefter en ny undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Technopolis, som leier ut kontorlokaler til over 100 bedrifter på Fornebu. Den viser at 22 % av respondentene som jobber på kontor synes sosiale sammenkomster er det aller viktigste ved kontoret. Dessuten oppgir 60 % at det er litt viktig, viktig eller veldig viktig at kollegaer er fysisk til stede på kontoret.

Alf Astrup, Business Unit Director of Technopolis Fornebu og Kista, opplever at flere bedrifter drives og trives best når flest folk jobber fra kontoret, og ikke hjemmefra. Han oppfordrer kollegaer til å ta vare på hverandre og å møte opp på kontoret så mye man kan.

– De fleste er opptatt av et godt arbeidsmiljø, og mange vil være enig i at det ikke skapes innenfor hjemmekontorets fire vegger. Vi ser at det å møtes ansikt til ansikt på kontoret skaper en følelse av fellesskap og tilhørighet. Det øker trivselen og motivasjonen, reduserer følelsen av isolasjon og skaper bedre samarbeid. Mange har opplevd denne vinteren som ekstra mørk, og da er det viktig at vi tar vare på hverandre og møter hverandre på kontoret selv om hjemmekontoret frister, sier Astrup.

Viktig møteplass

Jan-Martin Berge er spesialist innen klinisk psykologi, arbeidspsykologi og kognitiv terapi. Psykolog Berge understreker viktigheten av å være til stede på kontoret og mener at kollegaer kan ha en antidepressiv effekt.

– Sosial kontakt på jobb og gode kollegiale relasjoner er som en vitaminpille for de ansatte. Noe av det viktigste for helsa vår, både den fysiske og psykiske, er kvaliteten på relasjonene våre. Selv om vi har hjemmekontorløsninger og et moderne arbeidsliv, bygges kultur mellom møtene. Det handler om den uformelle, sosiale kontakten som oppstår mellom kollegaer og danner et grunnlag for vennskap, som igjen er utrolig viktig for kultur, sier Berge.

Han understreker at det er flere gevinster ved å møte opp på jobb og at det kan være ekstra viktig å være en god kollega nå.

– Mange av oss er heldige og har kollegaer vi er ordentlig glade i, og det er rett og slett sunt. Vi trenger sosial kontakt for å ha det bra på jobb, sier Berge.

Kan sikre dagslys

Mangel på dagslys er også en utfordring om vinteren, noe kontoret i noen tilfeller kan bidra med. Ifølge arbeidsmiljøloven §2-10 skal arbeidsplassen tilgjengeliggjøre både dagslys og utsyn, med noen unntak. Når solstråler og dagslys blir mangelvare på vinteren, er tilgang til utsyn ekstra viktig. Det er imidlertid ingen selvfølge på hjemmekontoret.

– Vi vet at lys har effekt på helsen vår. Lyseksponering, spesielt tidlig på dagen, er særlig bra for å få en bedre døgn- og søvnrytme, sier Berge.

Astrup understreker at selv om vi trenger å møtes, må bedriftene selv finne ut av hvordan og hvor ofte.

– Det er ingen fasit, og for mange er fleksibiliteten hjemmekontoret gir viktig for de ansatte. Uansett er det fint å minne hverandre på at det ikke bør gå alt for lang tid før vi ser hverandre på kontoret. Det har vi alle godt av.

Om undersøkelsen 

  • Undersøkelsen er gjennomført av YouGov for Technopolis. 
  • 1000 yrkesaktive personer som jobber helt eller delvis på kontor utenfor hjemmet har svart på et spørreskjema. 
  • Undersøkelsen ble gjennomført i uke 35-39 i 2023.