Dette irriterer oss mest i åpent kontorlandskap

Det er mye som kan være en kilde til irritasjon på kontoret, og særlig i åpent kontorlandskap. En fersk undersøkelse avslører hva nordmenn som jobber på kontor irriterer seg mest over.

For 7 av 10 av nordmenn som jobber på kontor er et åpent kontorlandskap en sentral del av hverdagen. Å være omringet av kollegaer på alle kanter kan ha sine fordeler, men for mange er det også en kilde til irritasjon, spesielt hvis kontorutformingen ikke er godt planlagt. En ny undersøkelse fra Technopolis utført av YouGov kartlegger hva nordmenn som jobber på kontor synes er mest irriterende med kollegaene sine i åpent kontorlandskap.

På delt andreplass kommer kollegaer som tar telefonen eller deltar i møter ved pulten sin og kollegaer som snakker om ting som ikke er jobbrelatert (begge 36 %). Det som imidlertid irriterer nordmenn aller mest er kollegaer som snakker til deg når du er konsentrert (44 %). Mye tyder på at støynivå og forstyrrelser er store irritasjonsmomenter.

Alf Astrup er Norgessjef for Technopolis, som leier ut kontorer til over 100 selskaper på Fornebu i Oslo. Han har vært med på å utforme mange kontorer de siste årene.

– Dette viser at det er viktig å kartlegge hva kontoret skal brukes til og hvilke behov kontorlokalet skal dekke, og deretter gå løs på kontorutformingen. Problemet oppstår når man ikke tar hensyn til medarbeiderne og selskapets ulike behov. Ved å vurdere hvilke oppgaver som skal gjennomføres, kan kontoret tilpasses de ansattes arbeidsvaner, enten det er behov for flere stillerom eller store fellesarealer. Det viktigste er å lytte til behovene og tilrettelegge for samarbeid, sosial interaksjon og konsentrasjon, sier Astrup.

Undersøkelsen avdekker at det også er andre ting du kan gjøre for å irritere kollegaene dine. 17 % har svart at de ikke kan fordra at kollegaer spiser ved pulten. I tillegg er hamring på tastaturet (21 %) og å ikke holde pulten ryddig (14 %) også tydelige irritasjonsmomenter.

De unge er mest fornøyd

Undersøkelsen viser at unge i alderen 18-34 år liker åpent kontorlandskap desidert best. 15 % oppgir blant annet at de blir mer fokusert av åpent kontorlandskap, mot kun 2 % i aldersgruppen 35-54 år og 55+. Aldersgruppen 55+ liker det åpne kontorlandskapet minst, der 39 % oppgir at de ikke liker noe ved det i det hele tatt.

Samtaler som ikke handler om jobb, viser seg dessuten å være mer irriterende for de eldre. Over halvparten av respondentene i aldersgruppen 55+ oppgir dette som mest irriterende (55 %), mot 24 % av de unge voksne uten barn. Det kan være to ganske forskjellige generasjoner som møtes på kontoret, ifølge Astrup.

– De unge kan for eksempel ha et ganske annet forhold til det å være omringet av lyd og inntrykk til enhver tid. Resultatene fra undersøkelsen kan være nyttige for arbeidsgivere å ha i bakhodet når de velger, utformer og innreder kontor.

Dette liker vi best

Til tross for at vi lar oss irritere, mener nordmenn som jobber på kontor også at det er flere fordeler med et åpent kontorlandskap. Uformell prat med kollegaer havner øverst på listen over det respondentene liker best (32 %). Det mener Astrup er et morsomt paradoks.

– De fleste av oss ønsker å jobbe uforstyrret, samtidig som vi trenger uformell skravling med kollegaer i løpet av arbeidsdagen. De korte, uformelle pratene er med på å bygge et godt arbeidsmiljø, og uten dem kan det være vanskelig å bygge gode relasjoner på arbeidsplassen. Det er helt essensielt for at folk har lyst til å være på kontoret, sier Astrup.

I tillegg til uformell prat med kollegaer, oppgir respondentene at rask tilgang til informasjon (21 %) og muligheten til å bli kjent med kollegaer (14 %) som det de liker best med åpent kontorlandskap.

Få alt du trenger på ett sted

Om undersøkelsen

• Undersøkelsen er gjennomført av YouGov for Technopolis.
• 1000 yrkesaktive personer som jobber helt eller delvis på kontor utenfor hjemmet har svart på et spørreskjema.
• Undersøkelsen ble gjennomført i uke 35-39 i 2023.