Funksjonelle og attraktive kontorlokaler skaper man i samarbeid med de ansatte

Når de ansatte er fornøyde og har en arbeidsplass som har det de trenger på jobb, blir de også mer effektive og dedikerte.

Kontorlokaler har utviklet seg enormt i kjølvannet av COVID-19. På bare to år hoppet vi ti år fram i tid med tanke på hvordan vi jobber og hva vi krever av kontorlokalene.

I løpet av den lange perioden hvor arbeid stort sett ble gjort hjemmefra, har forskjellen mellom kontor og hjem blitt mindre. Det betyr at ansattes behov og krav til arbeidsmiljø også har endret seg. Kontorlokaler føles mer hjemmekoselige er tilrettelagte for nye måter å jobbe på, f.eks. hybridmøter som har blitt den nye normalen.

Utviklingen har naturligvis skapt en del usikkerhet i mange bedrifter. Hva kan vi gjøre for å trekke ansatte til kontoret og styrke bedriftskulturen? Hvordan kan vi ta forskjellige ansattes forskjellige behov til følge? Hvordan kan vi sørge for at kontorlokalene våre rommer komforten og vanene ansatte har blitt vant til på hjemmekontoret?

Tilpasningsdyktige og kostnadseffektive arbeidsplasser

Hos Technopolis vil vi at kundene våre skal lykkes, og vi har derfor skapt Office Zones som svar på endringene i ansattes og bedrifters behov, nå og i framtiden.

Office Zones er et resultat av Technopolis’ ekspertise og lange erfaring med å skape arbeidsmiljøer av høy kvalitet. Konseptet gjør det mulig å skape tilpasningsdyktige og behovsbaserte kontorlokaler på en kostnadseffektiv måte i samarbeid med kunden. Det går ut på å designe, tilpasse og samle forskjellige soner i et kontorlokale basert på kundens og de ansattes behov.

Når en bedrift tenker på hva slags arbeidsplass de trenger, er det helt avgjørende å involvere de ansatte i prosessen. Ansatte som involveres i planleggingen av et nytt kontorlokale, føler seg inkludert og vil i større grad se på endringene som noe positivt. Å spørre ansatte hva de trenger og ønsker på arbeidsplassen sin hjelper en bedrift med å ta de rette valgene.

Det er derfor vi alltid starter planleggingen av et kontorlokale med en undersøkelse blant de ansatte. Basert på svarene får vi en dypere forståelse for hvilke behov vi må ta i betraktning i planleggingen.

Office Zones for alle arbeidsrelaterte behov

For å kunne dekke en bedrifts behov og skape en layout som passer organisasjonen best, har vi laget soner for hver arbeidsaktivitet. Basert på ekspertise, erfaring og konstant dialog med kundene våre, har vi identifisert forskjellige arbeidsrelaterte behov, og vi vet hvilke støttefunksjoner som er nødvendige i kontorhverdagen.

En sone kan være rom for virtuelle møter eller stille arbeid, forskjellige løsninger for personlige arbeidsplasser, sosiale sittegrupper som er perfekte for en kopp kaffe med kolleger eller hvilerom.

Ved å kombinere de rette sonene skaper vi et kontorlokale som faktisk trekker de ansatte til kontoret og støtter effektivitet og bedriftskultur.

Løsningen inkluderer også nøye utvalgte fargetemaer og mange forskjellige møbleringsalternativer slik at designprosessen blir enklere og mer effektiv. Det handler om å finne et naturlig og tidløst interiør som er hjemmekoselig, og løsningene må kunne tilpasses en bedrift og merkevares spesifikke behov slik at lokalene får et særpreg og føles unike.

Med Office Zones sørger vi for at alle kunder får attraktive og funksjonelle kontorlokaler som bidrar til de ansattes velvære og dekker hybridalderens nye behov.

4 gode grunner til å involvere ansatte i planleggingen av kontorlokalene

  1. Det er de ansatte som best vet hvilke arbeidsoppgaver de har og hva slags fasiliteter de trenger
  2. Når ansatte inkluderes, er de mer åpne for endring, og følelsen av å være en del av et fellesskap vokser
  3. Arbeidsplasser som er tilpasset de ansattes behov, bidrar til effektivitet og gjør kontoret til et mer attraktivt sted å være
  4. En funksjonell og koselig arbeidsplass er en fordel i et konkurransepreget jobbmarked – kontoret kan bidra til å gjøre ansatte mer dedikerte til bedriften og er tiltrekkende for nye talenter
Hvordan ville arbeidsplassen din bli med Office Zones? Oppdag det her!

Jaana von Bell

Jaana von Bell jobber for Technopolis som konseptleder for arbeidsplasser og kundeløsninger. Jaanas lidenskap er å skape og utvikle mangfoldige og inspirerende arbeidsplasser der velvære og funksjonalitet er i sentrum.