Lokaler kan brukes som et verktøy i den nye arbeidskulturen

Et attraktivt arbeidsmiljø, fleksible lokaler, en funksjonell bedriftskultur og tydelige praksiser forbedrer effektivitet og fremmer suksess.

Behagelige og funksjonelle lokaler fremmer effektivitet

Å skape en følelse av fellesskap er en av de viktigste rollene til et kontor, og denne rollen har blitt mer og mer uttalt i det siste. Dagens kontorlokaler må tilby områder av høy kvalitet som er allsidige, funksjonelle og fleksible, og må være utformet for å støtte behovene til dagens ansatte og skape et grunnlag for samarbeid og en funksjonell bedriftskultur.

Arbeidsplassen har blitt et sted der folk kommer for å møte og sosialisere med sine kolleger. Med andre ord har et funksjonelt abeidssted blitt til en viktig byggekloss for en god bedriftskultur. Samtidig øker behovet for lokaler som er tilrettelagt for fjernmøter og hybridmøter, for eksempel bør møterom utformes slik at de sikrer at eksterne brukere er likestilt med deltakere som er fysisk til stede.

Noen ansatte kommer på kontoret for å gjøre arbeid som krever konsentrasjon, hvis de ikke har en slik plass tilgjengelig hjemme eller andre steder. Å lytte til de ansatte og involvere dem i kontorets forvandling er en god måte å finne de beste løsningene som tilfredsstiller forskjellige behov på.

«Hos Technopolis er vi eksperter på å analysere behovene til ansatte og skape funksjonelle rom på grunnlag av dem.»

Jaana von Bell, konseptleder for arbeidsplasser og kundeløsninger hos Technopolis

Hvordan tilfredsstiller arbeidsmiljøet de endrende behovene til ansatte?

Arbeid og forskjellige arbeidsmetoder har endret seg radikalt i de siste 1,5 årene, og endringene fortsetter. Lytte, utvikle og forstå er nøkkelord alle bedrifter som vil skape attraktive, funksjonelle og behagelige lokaler bør huske på.

Alle har vi våre unike behov på jobben, men når alt kommer til alt, er våre grunnleggende arbeidsrelaterte behov ganske like. Alle sitter i telefonen, bruker hodet og må konsentrere seg. For det formålet trenger bedrifter forskjellige arbeidsstasjoner for å støtte produktivitet. De fleste ansatte er også avhengige av å holde forskjellige møter, både ansikt til ansikt og eksternt, og å møte kunder – noen oftere enn andre.

Mennesker er sosiale vesener, men vi trenger også tilfeldige samtaler, møter og samhandlinger med andre på arbeidsplassen for å føle tilknytning. Arbeidsdagen bør også inneholde tid for restitusjon og rekreasjon. Disse er noen av de arbeidsrelaterte behovene vi alle har, men viktigheten av de ulike behovene varierer basert på hvilken type jobb man har.

Bedrifter må lære å identifisere disse behovene i arbeidsfellesskapet og hos de ansatte for å skape et funksjonelt arbeidsmiljø som tjener alles behov og fremmer effektivt og produktivt arbeid.

«Hos Technopolis vet vi hvordan vi identifiserer disse behovene, og vi kan hjelpe bedriften din med å skape et attraktivt arbeidsmiljø som bedrer de ansattes velvære og støtter de ansattes tilfredshet, effektivitet og produktivitet», fortsetter Jaana.

Samarbeid krever tilpasning og forpliktelse, også på det emosjonelle planet

Samarbeid er ikke bare avhengig av menneskene, men også av forholdene mellom dem. Hvordan kan bedrifter bygge og opprettholde en fellesskapsfølelse blant folk som ikke jobber sammen? Å lære nye praksiser tar tid og krever tilpasning. Det er ikke nok å skape funksjonelle lokaler, det er like viktig å etablere delte regler og praksiser for hver plass.

Et mangfoldig og fleksibelt aktivitetsbasert kontor setter stor pris på samhandling og sosiale møter, lagarbeid og lagånd, samt innovasjoner og nettverk. Informasjon flyter lettere og de ergonomiske løsningene støtter arbeid, konsentrasjon og velvære. Kontoret bør være effektivt, men koselig og legge til rette for velvære.

Et sted eller en plass kan ikke være funksjonell hvis menneskene ikke vet hvordan de skal bruke den. Alle vet at lesesaler på biblioteker er ment for stille arbeid og at det er lov å snakke i butikker. Det samme gjelder arbeidsmiljøer: forskjellige plasser trenger tydelige, felles avtalte regler og praksiser for å tjene sine formål. Endring krever tilpasning og forpliktelse, også på det emosjonelle planet, og det tar tid og tålmodighet.

Endring gjennom dialog – lytt, diskuter, forstå

Et attraktivt kontor skapes ved å lytte til de ansatte. På sitt beste kan kontoret fungere som en utstillingsplass for bedriftskulturen der tydelige normer skaper grunnlaget for samarbeid og en fungerende arbeidskultur. Når alle forstår målene og midlene for å oppnå dem på samme måte, er det enkelt å lykkes.

Ved å nærme seg endringen, dens mål og fremtidsvisjonen gjennom dialog blir det mulig å skape en arbeidsplass som er tidløs, styrer organisasjonen i riktig retning og fortsetter å tjene sitt formål i fremtiden.

Jaana von Bell

Jaana von Bell jobber for Technopolis som konseptleder for arbeidsplasser og kundeløsninger. Jaanas lidenskap er å skape og utvikle mangfoldige og inspirerende arbeidsplasser der velvære og funksjonalitet er i sentrum.

Last ned vår gratis veileder

Vennligst fyll inn din kontaktinformasjon:

Hva er din rolle i bedriften? *
Når vil det være aktuelt å vurdere en oppgradering av kontorlokalet deres? *
Hva er den største utfordringen i kontorlokalene dere har? *