Nytt innredningskonsept skal få norske arbeidstakere tilbake på kontoret

Et fint og funksjonelt kontorlokale er helt essensielt for en effektiv og hyggelig arbeidsdag. Da pandemien brøt ut, bestemte næringsbyggutleieren Technopolis seg for å satse nytt, både på innredningskonsept og egne designere.

– Det er flere fordeler med egne designere. De skjønner kunden godt, samtidig som de deler vår visjon for hvordan sluttresultatet skal bli. Å satse på egne folk er alltid en god investering, sier Alf Astrup, Business Unit Director for Oslo og Stockholm i Technopolis.

For næringsbyggaktøren, som huser over 100 selskaper på campusen på Fornebu, ble satsingen på egne designere og et nytt innredningskonsept et viktig trekk i arbeidet med å få leietakernes medarbeidere tilbake på kontoret etter pandemien.

– Technopolis fyller 40 i år, og vi har vært opptatt av å lytte til og forstå kundene våre helt fra begynnelsen. Det var derfor naturlig å satse nytt, når både leietakerne våre og vi så behov for endring som følge av pandemien, sier Astrup.

Nytt og mer effektivt innredningskonsept

Det nye innredningskonseptet Office Zones™ er bygget på Technopolis’ ekspertise og lange erfaring. Det går ut på å designe, skreddersy og sette sammen ulike soner i kontorlokalet basert på hva hver kunde trenger. Sonene kan være alt fra rom til virtuelle møter og stille arbeid, til sosiale sittegrupper som passer perfekt til en kaffekopp med kollegaer. Løsningen inkluderer også møblering, og en egen «møbelbank» med mengder av nøye utvalgte og lekre møbler som passer med hverandre, gjør designprosessen både enklere og mer effektiv. Hvert kontorlokale settes sammen som et puslespill, som gir leietakerne et prisgunstig og unikt kontor, uten at det går på bekostning av det estetiske.

– Med Office Zones-konseptet sikrer vi at alle kundene får et unikt og funksjonelt kontorlokale som legger til rette for at de ansatte skal ha det bra. Løsningen er i tråd med overgangen til en hybrid arbeidsdag og de ulike arbeidsmåtene som har vokst i pandemien. Et funksjonelt kontor er med på å bygge god arbeidskultur. Mange arbeidsgivere ønsker å få de ansatte tilbake på kontoret, og da er det helt avgjørende at lokalene er flotte og innbydende, sier Jaana von Bell, Concept Manager for Workspace and Customer Solutions i Technopolis.

Selv om Technopolis bruker kortere tid på å sette sammen et unikt og funksjonelt lokale til hver enkelt leietaker enn tidligere, har det å finne kundens optimale kontorløsning like stort fokus som før. Utleieren gjennomgår en grundig prosess for hver enkelt leietaker, for å designe det best mulige kontoret tilpasset deres behov.

– Vi kartlegger de ansattes behov ved hjelp av en spørreundersøkelse. Deretter setter vi sammen de nødvendige sonene selskapet trenger, før vi lager et utkast av kontoret ved hjelp av byggeklossene i Office Zones-konseptet. Først etter det setter vi i gang med møbler og alt som skaper riktig atmosfære. Hvert arbeidsområde kan i tillegg enkelt tilpasses leietakernes nåværende og fremtidige behov, sier von Bell.

Cozy business

Technopolis har kontorer i seks land i Nord-Europa og er vertskap for 1500 bedrifter. Å velge innredning som skal fungere og falle i smak for så mange selskaper, krever nøye gjennomtenkte valg. Da von Bell og design-teamet utviklet interiøret til konseptet, var det en rekke tanker de hadde i bakhodet.

– Vi har valgt å gå for en stil vi kaller «cozy business». Det handler om et naturlig og tidløst interiør, som gir en hjemlig følelse. Vi har valgt ut farger og detaljer som kan mikses og matches med hverandre. På den måten får hver leietaker et helt unikt kontor, tilpasset sine behov, sin merkevare og bedriftskultur, sier von Bell.

Viktigheten av fine og funksjonelle lokaler

Om ikke kontorenes interiørdesign legger til rette for at alle ansatte skal få dekket sine behov, og heller ikke kan tilpasses ulike arbeidssituasjoner, vil det ikke få de ansatte tilbake på kontoret, ifølge von Bell. I løpet av pandemien har hun og design-teamet merket en endring i hvilke løsninger markedet etterspør.

– Mange har lurt på hvordan de skal få de ansatte tilbake på kontoret, hvordan de skal tiltrekke seg nye talenter og hvilke tilpasningsmuligheter selskapet har ved eventuell vekst eller tilbakegang. I tillegg har flere stilt spørsmål ved om kontorlokalene faktisk legger til rette for de ulike behovene de ansatte har. Spørsmålene og tilbakemeldingene vi har mottatt de siste årene er en av grunnene til at vi virkelig har prøvd å forstå og skape vår egen mening om fremtidens kontor og hvordan vi best kan tilrettelegge for leietakerne våre, sier hun.

Konseptsjefen påpeker at det aller beste er et mangfoldig, fleksibelt og aktivitetsbasert kontor som gir rom for interaksjon, sosiale sammenkomster, teamarbeid, teambuilding, innovasjon og nettverksbygging. Kontorlokaler skal kort og godt legge til rette for effektivitet, men samtidig være koselige for de ansatte.

– Til syvende og sist har de fleste relativt like behov på jobb, og det viktigste er å ha tilgang på ulike arbeidsstasjoner og -plasser som tilrettelegger for produktivitet. Dessuten er mennesker sosiale vesen, og vi trenger å møtes. De tilfeldige samtalene og interaksjonene med ulike kollegaer på jobben er viktige for å føle oss tilknyttet. Fokuset på kontorlokalenes utvikling har virkelig skutt fart under pandemien, og jeg er veldig glad for at flere selskaper forstår hvor viktig det er å skape funksjonelle kontorer som dekker de ansattes behov og bygger opp om bedriftskulturen, sier von Bell.