Arbeidsplasser som tilpasser seg dine behov. Les mer

24SevenOffice: Et nytt og større kontor med rom for vekst og kultur

Hovedfokus for den norske programvarebedriften 24SevenOffice har alltid vært bedriftskultur. Les historien om hvordan en bedrift i rask vekst bestemte seg for å flytte kontoret sitt til større og mer funksjonelle lokaler med plass til å rekruttere nye talenter.

  • Utfordringen

    24SevenOffice er en teknologibedrift i rask vekst med mer enn hundre ansatte. Kultur og ansatte har alltid stått sentralt i bedriften. Derfor var det viktig å sørge for at alle fikk de beste muligheter til faglig vekst. 24SevenOffice bestemte seg for å bytte ut og oppgradere sitt kontor hos Technopolis til et større kontor slik at alle kunne få nok plass. I tillegg til å ha nok plass var det også viktig å ta vare på de ansattes velvære.

  • Løsningen

    Technopolis fant større kontorlokaler til 24SevenOffice i det moderne Portalbygget på Technopolis Fornebu campus. 24SevenOffice hadde en klar visjon for de nye kontorlokalene, og forskjellige design og plantegninger ble implementert i samarbeid med Technopolis. Resultatet er basert på tilbakemeldinger fra ansatte og deres behov, spesielt med tanke på koronarestriksjoner.

Den raskt voksende bedriften 24SevenOffice trenger større og mer fleksible lokaler

24SevenOffice er et norsk skybasert ERP-system som leverer skyteknologi og SaaS til mellomstore bedrifter. Bedriften har vokst raskt og hele tiden hatt fokus på kultur og mennesker. 24SevenOffice flyttet til Technopolis i 2018 fordi Technopolis tilbyr fleksibiliteten de trenger for å kunne vokse.

Julie Sannerud, Head of Recruitment and Career, beskriver bedriftens rekrutteringsstrategi som et mål om å tiltrekke de største talentene. Sannerud har også ansvar for å sørge for at alle har de beste verktøyene og støtte for karrieren sin i 24SevenOffice.

– Vi ønsket å utvide arbeidsplassen vår videre. Vi ville at alle de ansatte skulle føle at de fikk litt mer plass og komfort og ikke minst sørge for at vi hadde nok plass til nye ansatte også, sier Sannerud for å forklare bakgrunnen for samarbeidet.

Målet var å få lokaler som var både større og mer funksjonelle enn det forrige kontoret. Det var viktig at de nye lokalene ble delt inn i forskjellige soner etter formål.

Technopolis’ løsningsorienterte tilnærming støttet samarbeid med kunden

24SevenOffice har nå vært kunde hos Technopolis i flere år, og dette var første gangen de byttet kontorlokaler. Siden Technopolis kjente bedriften og den vedvarende framgangen og veksten deres, var det selvfølgelig viktig å vurdere større lokaler. Hos Technopolis er det en prioritet å hjelpe kunder med endrede behov. Etter innledende samtaler begynte planleggingsstadiet, og samarbeidet med kunden kom raskt i gang. Ansatte i 24SevenOffice er aktive på campus og deltar på arrangementer, slik at det var viktig å finne nye lokaler i riktig bygg.

Det endelige designet ble et resultat av samarbeid mellom Technopolis’ interiørdesigner og kunden og vurdering av en rekke ideer og plantegninger som tok koronarestriksjoner nøye med i betraktningen. I begynnelsen av flytteprosessen ble forventninger og roller avklart for begge partene.

"Vi satte stor pris på at Technopolis var så samarbeidsvillige og hjelpsomme med å gjøre flytteprosessen så god som mulig."

Julie Sannerud, Head of Recruitment and Career, 24SevenOffice

Sluttresultatet ble til gjennom effektivt samarbeid. Technopolis hadde erfaring og kunnskap om prosessen, mens kunden hadde en klar visjon for hva de forventet av det nye kontoret. Prosessen fortsatte effektivt takket være de riktige kontaktpersonene.

(Historien fortsetter etter bildene)

24SevenOffice ville at det nye kontoret skulle være like lekent som de ansatte

Bedriftskulturen kom til sin rett i flytteprosessen

24SevenOffice ville at det nye kontoret skulle være like lekent som de ansatte. Det nye kontordesignet ble basert på bedriftens image og de ansattes tilbakemeldinger om det forrige kontoret.

– De nye kontorlokalene var midt i blinken. De er en lysere, større og bedre versjon av det gamle kontoret vårt og rommer så mange muligheter i møte med forskjellige behov. Vi elsker de forskjellige sonene, sier en fornøyd Sannerud.

Lokalet er delt inn i forskjellige soner med et stort åpent område, et pauseområde med bordtennisbord, et stillerom og store møterom. De ansatte er mer engasjerte, og tilbakemeldingene har vært veldig positive. Alle setter spesielt stor pris på de forskjellige sonene.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan bedriftskulturen vår har vist seg fra sin beste side under flytteprosessen og i sluttresultatet, sier Sannerud. De ansattes komfort og engasjement er viktige faktorer for 24SevenOffice. Det nye kontoret er meget vellykket og vil kunne støtte bedriftens fremtidige vekst.