Toimiva ja viihtyisä toimisto luodaan yhdessä työntekijöiden kanssa

Kun työntekijät voivat työskennellä viihtyisissä toimitiloissa, jotka tukevat heidän työnteon tarpeitaan, he työskentelevät tehokkaammin ja heidän sitoutumisensa organisaatioon vahvistuu.

Koronapandemia kiihdytti toimitilojen kehittymistä merkittävästi. Kahdessa vuodessa työn tekemisen tavat ottivat 10 vuoden loikan eteenpäin, mikä loi uusia vaatimuksia toimitiloille.

Pitkä etätyöajanjakso kavensi kuilua kodin ja työpaikan välillä. Samalla työympäristöön liittyvät työntekijöiden tarpeet ja vaatimukset muuttuivat huomattavasti. Muutoksen voi huomata sekä toimistojen lämpimästä ja kodikkaasta tunnelmasta että siitä, kuinka hyvin tilat sopivat työn erilaisiin muotoihin, kuten hybridikokouksiin, joista on tullut normaali osa kokouskäytäntöjä.

Tämä kehitys on luonnollisesti aiheuttanut paljon epävarmuutta monissa organisaatioissa. Kuinka houkutella työntekijät toimistolle ja vahvistaa yrityksen kulttuuria? Kuinka ottaa huomioon erilaisten työntekijöiden erilaiset tarpeet? Kuinka tuoda myös toimistolle ne mukavuudet ja toimintatavat, joihin työntekijät ovat tottuneet etätöissä?

Muunneltava ja kustannustehokas ratkaisu toimitiloihin

Me Technopoliksella haluamme mahdollistaa asiakkaidemme menestyksen ja olemme siksi kehittäneet Office Zones -konseptin vastaamaan työntekijöiden ja organisaatioiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

Office Zones perustuu Technopoliksen asiantuntijuuteen ja vankkaan kokemukseen laadukkaiden työympäristöjen luomisesta. Konsepti mahdollistaa asiakkaalle kustannustehokkaat toimitilat, joita voi helposti muokata asiakkaan tarpeiden mukaan. Sen avulla voidaan suunnitella, räätälöidä ja koostaa toimistoon erilaisia alueita jokaisen asiakkaan ja heidän työntekijöidensä tarpeiden mukaisesti.

Kun organisaatiossa mietitään, millaisille työtiloille on tarve, on tärkeää ottaa myös työntekijät mukaan suunnitteluun. Tällä tavoin he tuntevat, että heidän mielipiteillään on merkitystä, ja todennäköisemmin kokevat muutosten olevan hyödyllisiä heille. Työntekijöiden tarpeiden ja toiveiden selvittäminen auttaa tekemään oikeat ratkaisut uusien toimitilojen suunnittelussa.

Tämän vuoksi suunnitteluprosessimme alkaa työntekijöille suunnatulla henkilöstökyselyllä. Vastausten pohjalta saamme kattavan käsityksen tarpeista, jotka on otettava huomioon uusia tiloja suunniteltaessa.

Office Zones vastaa kaikkiin työelämän tarpeisiin

Jotta voisimme luoda organisaation tarpeisiin parhaiten sopivan ratkaisun, olemme luoneet alueita erilaisia työn tekemisen muotoja ja toimintoja varten. Asiantuntijuutemme, kokemuksemme ja asiakasdialogin pohjalta olemme tunnistaneet erilaisia työn tekemiseen liittyviä tarpeita ja tiedämme, millaiset tukipalvelut tukevat toimitilojen arkea.

Konseptiimme kuuluu monenlaisia alueita: tiloja niin virtuaalikokouksille kuin hiljaiselle työskentelylle, erilaisia työpisteitä, istuskelualueita, joissa voi nauttia kupin kahvia kollegoiden kanssa, ja rentoutumiseen tarkoitettuja huoneita.

Juuri oikeiden alueiden yhdistelmällä saadaan aikaan toimitila, joka houkuttelee työntekijät tulemaan toimistolle ja joka parantaa tehokkuutta ja tukee yrityskulttuuria.

Konsepti sisältää myös tarkoin valikoidut väriteemat ja laajan huonekaluvalikoiman, mikä tekee suunnitteluprosessista sekä helpompaa että tehokkaampaa. Luonnollinen ja ajaton sisustus luo kodikasta tunnelmaa, ja ratkaisut ovat muunneltavissa yrityksen brändin mukaisiksi, joten lopputulos on aina uniikki.

Office Zones -konseptin avulla varmistamme, että kaikki asiakkaat saavat houkuttelevat ja toimivat toimitilat, jotka tukevat työntekijöiden hyvinvointia ja vastaavat hybridiajan uusiin tarpeisiin.

Neljä syytä, miksi työntekijät kannattaa ottaa mukaan toimitilan suunnitteluun

  1. Työntekijät tuntevat parhaiten päivittäiset työtehtävänsä ja sen, millaisia työtiloja niihin tarvitsevat
  2. Kun työntekijät otetaan mukaan suunnitteluun, he ovat sitoutuneempia muutoksiin, mikä puolestaan lisää yhteisöllisyyden tunnetta
  3. Kun toimisto soveltuu työntekijöiden tarpeisiin, tukee se tehokkuutta ja toimiston houkuttelevuutta.
  4. Toimiva ja viihtyisä toimisto on kilpailuvaltti työmarkkinoilla – toimitilat voivat vaikuttaa myönteisesti työntekijöiden sitoutumiseen organisaatioon sekä houkutella uusia osaajia
Miltä sinun toimitilasi näyttäisi Office Zones -konseptilla? Testaa täällä!

Jaana von Bell

Jaana von Bell toimii työtilojen ja asiakasratkaisujen konseptipäällikkönä Technopoliksella. Jaanan intohimo on luoda ja kehittää monipuolisia ja inspiroivia työtiloja, joissa hyvinvointi ja toimivuus nousevat avaintekijöiksi.