Dette er viktigst for kontoransatte

En ny undersøkelse kartlegger nordmenns kontorpreferanser. 1 av 10 er misfornøyd med kontorbygget sitt.

Undersøkelsen er gjennomført av YouGov på vegne av Technopolis, og 1000 kontorister har svart.

Svarene viser at godt over halvparten av respondentene er fornøyde med kontorbygget de jobber i (57 %). Samtidig sier 1 av 10 at de ikke er fornøyd.

– Det er bra at så mange er fornøyde med kontoret sitt, men det burde ikke vært så mange som ikke er det, sier Alf Astrup, Business Unit Director for Technopolis Oslo og Stockholm, som leier ut kontorer til over 130 bedrifter på Fornebu.

På spørsmål om hva som er det viktigste aspektet ved kontoret, svarer nesten halvparten (47 %) at muligheten til å jobbe uforstyrret er det viktigste. At kontoret ligger nærme hjemmet kommer på en andreplass med 28 %, tett etterfulgt av god luftkvalitet (27 %). Behagelig temperatur (20 %), komfortable kontormøbler (19 %) og gode lunsjalternativer (9 %) er også viktig.

– Undersøkelsen gir oss en pekepinn på hva kontoristene er opptatt av. Det er nyttig innsikt for oss som jobber med kontorlokaler og kontorutleie, og tallene understreker at vi er nødt til å tilpasse kontoret til bedriftenes ulike behov, sier Astrup.

Viktig å ta alle aldersgrupper i betraktning

Undersøkelsen viser at godt over halvparten i aldersgruppen 55+ ønsker seg kontor med dør som kan lukkes (60 %). Dette er til sterk kontrast til aldersgruppen 18-34 år, hvor kun 35 % foretrekker dette. Det er derfor ingen overraskelse at 28 % av de yngste foretrekker åpent kontorlandskap, mot 25 % i aldersgruppen 35-54 år og 10 % i aldergruppen 55+.

– Åpent kontorlandskap er nok den vanligste kontorutformingen i Norge, og dette viser at det er viktig å supplere med stillerom og telefonbokser for å skape en god balanse for de ansatte. Vi som utleiere må finne løsninger som er best mulig tilpasset alle de ansatte, uansett alder, sier Astrup.

På spørsmål om hva respondentene hadde valgt av kontorformer hvis de kunne velge helt fritt, oppgir 26 % av ville valgt hjemmekontor. Selv om å jobbe hjemmefra er populært, svarer 37 % av de syns det er veldig viktig at kollegaer er fysisk til stede på kontoret.

– Debatten om hjemmekontor er fortsatt aktuell, selv flere år etter pandemien. Vi som utleiere må gjøre kontoret konkurransedyktig i møte med hjemmekontoret. Et godt arbeidsmiljø skapes ikke over Teams, sier Astrup.

Ønsker avbrekk velkommen

Til tross for at respondentene uttrykker behov for å kunne jobbe uforstyrret, viser undersøkelsen at kontoristene samtidig ønsker et kontorlokale som legger til rette for avbrekk.

For eksempel oppgir hele 38 % at de gjerne ville hatt en massasjestol på kontoret. Andre populære fasiliteter på ønskelisten er egen barista (20 %), spillrom med pingpong, fusball og biljard (17 %), iskremmaskin (13 %) og tappekran med øl (13 %).

Astrup mener tallene er en påminnelse om at arbeidstakere også har behov for avbrekk i jobbhverdagen – og at det ikke er en fasit på hva den kan bestå av.

– En massasjestol eller et spillrom vil nok ikke passe for alle, men dette sier noe om at kontoret også bør være tilrettelagt for gode avbrekk. Det kan dessuten bidra positivt til arbeidsmiljøet, som igjen er noe av det viktigste for nordmenn. Så er det opp til hver bedrift å finne ut av hva som passer best for seg, sier Astrup.

Om undersøkelsen 

• Undersøkelsen er gjennomført av YouGov for Technopolis. 
• 1000 yrkesaktive personer som jobber helt eller delvis på kontor utenfor hjemmet har svart på et spørreskjema. 
• Undersøkelsen ble gjennomført i uke 35-39 i 2023.  

Finn et kontorlokale