For å oppnå endring må du være modig nok til å begynne

2021 kommer på mange måter til å bli endringens år. Vi vil se store endringer i kontormiljøer i tiden fremover som både vil dekke bedriftenes og de ansattes behov optimalt og samtidig integrere arbeidskulturen.

Sammen skal vi skape scenarioer som vil gjøre det lettere for våre kunder å se fremtidige behov klarere. Vi kan se betydelige trender innen arbeidsmiljø:

Introduksjon av en hybridmodell som kombinerer arbeid på kontoret med hjemmekontor
velvære i arbeidsmiljøet samlet sett og
ta vare på fellesskapet

Disse viktige temaene ligger ofte bak når bedrifter skal videreutvikle arbeidsmiljøene sine. I det siste har selv sendrektige bedrifter sett hvor viktig det fysiske arbeidsmiljøet er for bedriftskulturen, de ansattes velvære og, det som kanskje er viktigst av alt, å opprettholde lagånden.

Et digitalt arbeidsmiljø alene er i de fleste bedrifter ikke nok til å opprettholde et sunt og framgangsrikt arbeidsfellesskap hvor man arbeider sammen mot felles mål. De tøffeste eksemplene fra våre kunder er situasjoner der ansatte bytter arbeidsgiver fordi eget praktisk arbeid like lett kan gjøres for en konkurrerende bedrift. Grunnen kan være at det gode sosiale miljøet forsvinner når arbeidsfellesskapet deles opp og sendes på hjemmekontor. Selvfølgelig er det mange bedrifter som klarer å opprettholde lagånden, men vi er spesielt opptatt av dette og investerer i konstruktive grep.

Mer konkrete grep

Vi ser også at bedrifter begynner å ta konkrete grep istedenfor å bare kartlegge og gjette. I fjor var det mange bedrifter som fremdeles satt på gjerdet og håpet at situasjonen fort ville gå over. Nå vet vi at unntakstilstanden vil vare lenger enn først antatt. Et år begynner å bli litt vel lenge å opprettholdes for arbeidsmiljøer og arbeidskultur.

I vår organisasjon og med hjelp fra våre partnere har vi investert i en smidig oppstartsmodell med lav terskel hvor bedrifter enkelt kan komme i gang med utviklingen. Modellens mål er å raskt skissere sentrale aspekter ved fortiden, nåtiden og fremtiden. Den største utfordringen ser ut til å være det å komme i gang.

«Nøkkelen er å åpne en dialog med de ansatte for å skape et klart bilde av hva vi har lært av dette omfattende eksperimentet som har pågått i over et år. Dette har for mange bedrifter vært en enorm overgang, men man har også fått mye godt utav det», sier Antti Pitkänen fra Agile Work, et selskap som spesialiserer seg i endringsledelse for arbeidsmiljøer.

Det anbefales på det varmeste å bruke eksperthjelp som kan legge til rette for endringen. Interne, selvpålagte spørreundersøkelser pleier å sette lys på visse forhold, blant annet: I hvilken grad ønsker ansatte å jobbe fra hjemmekontor i fremtiden? Hvor effektivt har det vært å jobbe fra hjemmekontor? Det ville være mer relevant å stille spørsmålene: Hvilke sider ved den nye arbeidsmodellen bør beholdes og videreutvikles? Og hvilke elementer er nødvendige for at fremtidens arbeidsmiljøer skal fungere best mulig?

Vi har også identifisert et fenomen som fremhever individuell frihet og utvikling av egenledelse. Kunnskapsarbeidere opererer som egne freelance-enheter, og bedriftens felles strategiske mål og modeller kan svekkes som et resultat. Utover de store mulighetene, er det også stor fare for at arbeidsgiverens merkevarebygging og bedriftshistorie forfaller. De store spørsmålene er derfor: Hvor mye kan bedriften kreve av sine ansatte i fremtiden? Hvilke investeringer må bedrifter gjøre for å opprettholde bedriftens fellesskapsfølelse? Hvordan skal man overføre taus kunnskap og videreføre innovasjon med økt bruk av hjemmekontor?

Sammen i retning av endring

Bedriftenes HR-ansatte står nå overfor de største spørsmålene noensinne. Hvordan vil hybride arbeidsmiljøer administreres i fremtiden, og hvordan skal man sørge for at bedriften utvikler seg i tråd med egne verdier? Hvordan vil denne endringen se ut for kunder?

«Utviklingen av fremtidens arbeid og bedriftenes arbeidsmiljøer krever omfattende samarbeid mellom forskjellige funksjoner», forteller Antti og utdyper: «Denne utviklingen mot en hybrid arbeidsmodell krever sømløst samarbeid mellom HR, FM, IT og de som har ansvaret for forretningsutviklingen. Likevel må man også involvere de øvrige ansatte og kundene i dette utviklingsarbeidet.» Antti lists.

Men det har også vært utvikling i positiv retning i denne perioden. Folk virker mer forberedt på større endringer enn før, og man ser mindre motstand mot arbeidsmiljøutviklingsprosjekter, fordi man allerede har opplevd de virkelig store omkalfatringene. Veldig få bedrifter med kunnskapsarbeidere trenger f.eks. individuelle arbeidsplasser til disse. For de fleste holder det med en felles arbeidsplass av høy kvalitet for de som trenger det. Det er også tydelig at man trenger flere og bedre møtelokaler. Folk vil fremdeles ønske å komme inn på kontoret for å møte kolleger og være del av et profesjonelt og komfortabelt arbeidsmiljø med et omfattende tjenestetilbud.

Bedrifter gjør lurt i å posisjonere seg for nye tider. Tiden vi lever i, kan inspirere og være en fruktbar grobunn for endring både for ansatte og ledelse.

Hvis du er interessert i å designe ditt arbeidsmiljø og trenger støtte til utviklingen, kan du kontakte oss direkte. Vi har gjennomført en rekke arbeidsmiljøutviklingsprosjekter for mange av våre bedriftskunder og vil gjerne fortelle deg mer.

Vil du vite mer om arbeidsmiljødesign?

Legg inn kontaktinformasjon nedenfor.

Når vil du flytte inn?
Sted av interesse *