Ny undersøkelse: Dette gjør nordmenn egentlig på hjemmekontor

Nordmenn bruker ikke alltid hjemmekontoret til effektivt og uforstyrret arbeid. En ny undersøkelse avslører at det også er mye annet vi gjør.

I en fersk undersøkelse fra YouGov kartlegger Technopolis noen av nordmenns vaner på hjemmekontoret. Technopolis leier ut kontorer til over 100 leietakere på Fornebu og er godt kjent med hva som rører seg på kontorfronten og hvor skoen trykker for kontoristene. I undersøkelsen kommer det frem at flere av de som jobber på kontor utfører andre oppgaver enn jobbrelaterte aktiviteter når de jobber hjemmefra.

På spørsmål om respondentene noen gang har gjort andre aktiviteter i arbeidstiden når de egentlig skulle ha jobbet, oppgir 47 % å ha vasket tøy. I tillegg oppgir 34 % at de har vasket eller ryddet boligen, 22 % har sett på TV og 21 % har latt som de jobber, men gjort noe annet. Nordmenn avslører også at hele 15 % har sovet.

– Selv om hjemmekontor kan være både praktisk, effektiv og nødvendig iblant, kan det være vanskelig å holde fokus når vi jobber hjemme en hel dag, sier Alf Astrup, Business Unit Director for Technopolis Oslo og Stockholm.

Han trekker også frem at folk som jobber hjemmefra ofte utvider arbeidsdagen og jobber utover den opprinnelige arbeidstiden. Arbeidsdagens struktur på hjemmekontor kan dermed bli ganske ulik sammenlignet med når man jobber på kontoret.

– Dette er på ingen måte ment som en pekefinger rettet mot nordmenn som jobber på hjemmekontor, men tallene er interessante og sier noe om hvordan arbeidsdagen kan bli veldig annerledes når vi jobber hjemmefra, sier Astrup.

De yngre ser mest på TV

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller på hva folk gjør på hjemmekontor avhengig av alder og kjønn. Personer over 55 år bruker minst tid på oppgaver som ikke er relatert til jobben på hjemmekontoret. Hele 36 % oppgir at de ikke har gjort noen av undersøkelsens gitte alternativer til å jobbe, og kun 8 % oppgir å ha sett på TV.

Blant 18-34-åringene oppgir derimot 33 % at de har sett på TV og 28 % at de har latt som de jobber når de gjør noe annet. I aldersgruppen 35-54 år sier over halvparten av de har vasket tøy, det høyeste tallet blant alle aldersgruppene.

Dette irriterer oss mest

Selv om undersøkelsen viser at nordmenn stort sett trives på hjemmekontor, kommer det også frem at det er mye som irriterer oss når vi jobber hjemmefra. 14 % av respondentene er plaget av at de jobber for lite effektivt, mens 8 % irriteres av dårlig internett. En skitten eller uryddig bolig (5 %) og støyende naboer (5 %) er også blant de vanligste irritasjonene.

Undersøkelsen viser dessuten at 11 % opplever det å jobbe hjemmefra som ensomt. Kontoret er ikke bare et sted for arbeid, men også en arena for samarbeid, kreativitet og nettverksbygging. Hele 63 % oppgir at de foretrekker fysiske møter fremfor digitale møter. Ifølge Astrup er det på det fysiske kontoret at et godt arbeidsmiljø skapes.

– Selv om hjemmekontor kan ha sine fordeler, kommer det også med noen utfordringer. Å jobbe på kontor kan ofte gi bedre arbeidsforhold, sosial interaksjon og en helt annen arbeidsopplevelse. Samtidig har hjemmekontoret kommet for å bli, og arbeidsgivere bør tilby de ansatte et godt arbeidsmiljø som fremmer trivsel, produktivitet og samarbeid på kontoret og legge til rette for at folk jobber godt når de jobber hjemmefra, sier Astrup.

Om undersøkelsen 

  • Undersøkelsen er gjennomført av YouGov for Technopolis. 
  • 1000 yrkesaktive personer som jobber helt eller delvis på kontor utenfor hjemmet har svart på et spørreskjema. 
  • Undersøkelsen ble gjennomført i uke 35-39 i 2023.