SAVE THE DATE! Business Breakfast – Konfliktide lahendamine tiimis

  • Eesti keel
Kõigile

Konflikt räägib sellest, et on midagi mis ei sobi kokku.

Meeskonnatöös võivad konfliktid olla suhteliselt loomulikud. Nad annavad võimaluse poolte erinevad vaated läbi arutada, aitavad muutusi teha, areneda uuele tasemele ja uue mõistmise juurde.
Tähtis on, et suudame konflikte aegsasti märgata, neid mõista ja sobival viisil lahendada. Lahendamata konfliktid haaravad endasse suure hulga inimesi, vähendavad töötahet ja mõjuvad hävitavalt motivatsioonile ning tulemuslikkusele.

Mis toimub konfliktsituatsioonis?

Konfliktsituatsioonis osapoolte vaheline suhe pingestub, seisukohad muutuvad jäigaks ja hakatakse otsima endale mõttekaaslasi ja toetajaid. Konfliktidel on kalduvus minna isiklikuks, tuua esile negatiivsed emotsioonid ja seega meie suhtlus on negatiivne. Kui konflikti ei lahendata, siis haarab konflikt endale inimesi juurde ja muutub suuremaks.

Mis see meeskonnale teeb?

  • Töökliima halveneb ja tööprotsess on häiritud
  • Negatiivne mõju vaimsele tervisele ja suur energiakadu
  • Kasvav kaadrivoolavus ja maine kahju
  • Info ei liigu ja fookus on paigast
  • Palju inimesi konflikti kaasatud

Saabumisjuhised