Mis on aktiivsuspõhine kontor ja millist kasu see ettevõttele annab?

Üha enam ettevõtteid otsustab eraldi kabinettide või avatud büroo asemel aktiivsuspõhise kontori kasuks. Millist kasu aktiivsuspõhine kontor ettevõttele annab ja mida selle sisseseadmisel arvesse võtta?

Aktiivsuspõhine kontor – mis see on?

Tänapäeva tööandjad saavad üha paremini aru, et suurim konkurentsieelis on nende töötajad ja et töö tegemist toetavad büroopinnad kujutavad endast investeeringut ettevõtte edusse. Aktiivsuspõhise kontori kasuks otsustavad sageli ettevõtted, kes soovivad luua oma töötajatele parimaid ja mitmekesiseid töötingimusi.

Aktiivsuspõhine kontor on moodne töökeskkond, mis jaotab büroopinna otstarbe järgi. Kontseptsioon tugineb tegevuspõhisele töötamisele, mis on loodud toetama erinevaid tööviise. See hõlmab vaikseid keskendumisalasid, ühiseid meeskonnatööalasid jne.

Asja eesmärk seisneb selles, et töötajad saavad valida kontoris ala või töölaua, mis sobib nende parasjagu käsil oleva ülesande täitmiseks kõige paremini. Aktiivsuspõhise kontori loomisel on kõige tähtsam selgitada välja, millised on tegelikud vajadused, ja tagada, et saadaval oleks piisavas koguses sobivat liiki alasid.

Millist kasu aktiivsuspõhine kontor ettevõttele annab?

Hästi läbimõeldud aktiivsuspõhisel kontoril on nii üksiku töötaja kui ka kogu ettevõtte seisukohast palju eeliseid.

  1. Töö efektiivsus. Uut liiki büroopindade üha suurenev hulk käib kaasas tööelus parajasti aset leidva laialdasema muutusega. See kätkeb endas rohkemate digitöövahendite kasutamist, sagedasemat liikuvat tööd ja ajutiselt koostööd tegevaid meeskondi. Optimaalses aktiivsuspõhises töökeskkonnas saab iga töötaja teha tööd tingimustes, mis on loodud just konkreetset tööviisi kõige paremini toetama.
  2. Ergonoomika. Tööviisi ja keha asendi korrapärane muutmine ning ühest tööalast teise liikumine parandab keha ja aju vereringet, tänu millele püsib töötaja virgem ning saavutab paremaid tulemusi.
  3. Organisatsioonikultuur. Aktiivsuspõhine kontor soodustab lisaks sotsiaalseid suhteid, mis aitab kaasa vaiketeadmiste edastamisele, ergutab uuendusmeelsust ja tugevdab töötajate kollektiivitunnet.
  4. Tööheaolu. Hästi läbimõeldud aktiivsuspõhine kontor arvestab erinevate töötajate vajadustega. Töötajad saavad valida tööks sobiva ala olenevalt käsil olevast ülesandest ja see võibaidata kaasa tööjõudluse paranemisele. On leitud, et üksnes vabadustunde suurenemine mõjub töörahulolule, -heaolule ja -tulemustele hästi, mis omakorda ilmneb näiteks väiksemas vigade hulgas.
  5. Ruumisääst. Tänapäevane töökeskkond on kujundatud lähtuvalt vajadustest ja säästab ülearust pinda, sest ruumi kasutatakse palju tõhusamalt kui traditsioonilises avatud kontoris.
  6. Kulude kokkuhoid. Ruumi mõistlikum kasutus aitab ettevõttel raha kokku hoida, sest üleliigsest pinnast loobutakse ja olemasolevale leitakse kasutus. Aktiivsuspõhine kontor säästab traditsioonilise lahendusega võrreldes kuni 30% põrandapinda.
  7. Konkurentsivõime. Üleminek aktiivsuspõhisele kontorile on positiivne muutus töötajakesksema töökeskkonna poole. Uuringute kohaselt parandab see töötaja pühendumust, viimane omakorda aga ettevõtte konkurentsivõimet ja kasumlikkust.

Aktiivsuspõhises kontoris on lihtne erinevate vajadustega arvestada

Igas ettevõttes töötab palju mitmekülgseid inimesi, kelle tööviisid ja vajadused on samuti väga erinevad. Et lõpptulemus saaks võimalikult hea, peab büroopinna ümberkorraldamisele eelnema alati töötajate tegelike vajaduste väljaselgitamine ja analüüs.

Töötajad, kes veedavad enamiku ajast kontoris, vajavad tulemuslikuks tööks vaikset isiklikku töökohta. Seevastu leidub ka töötajaid, kes veedavad enamiku tööajast oma töölauast eemal, näiteks kohvikus, koosolekuruumis või kolleegi töökohal. Suur osa neist soovib endale samuti töölauda, vaikset ruumi ja võimalust kontoris viibides töökaaslastega suhelda.

Et töökollektiivi tegelikke vajadusi välja selgitada, tuleb varuda piisavalt aega nende tuvastamiseks, analüüsida kogutud andmeid ja büroopind läbi mõelda. Kui eeltöö on korralikult tehtud ja töötajad kaasatakse algusest peale, siis on muutused suurema tõenäosusega edukad.

Tööülesandele vastav töökeskkond

Et töö annaks tulemusi, peaks aktiivsuspõhine kontor hõlmama eri ülesanneteks sobivaid alasid õiges vahekorras.

Igaüks vajab vahel töö tegemiseks eraldi vaikset nurka. Seepärast peab kontoris leiduma vaikseid alasid, mis sobivad keskendumist vajavaks tööks. Sellised alad tuleks paigutada käiguteedest ja elava suhtluse aladest võimalikult kaugele. Teine võimalus on luua need mööbli abil või moodullahendusena.

Hea mõte on seada sisse alad, mis on loodud koostööks. Esiteks vajab iga kontor koosolekute, koolituste ja meeskonnatöö jaoks sobivaid pindu. Teiseks tuleb planeerida alad töökollektiivi spontaanseteks koosolekuteks. Need peaksid asuma kontori keskel ja käiguteede ääres, kuid ei tohiks teisi töötajaid liigselt häirida.

Lisaks töötamiseks sobilikele aladele peaks alati leiduma ka puhkealasid, kus inimesed saaksid tassi kohvi saatel lõõgastuda, kolleegidega juttu ajada ja eelkõige ajutiselt igapäevasest töörutiinist välja lülitada.

Kas aktiivsuspõhine kontor annaks Sinu ettevõttele eeliseid?

Aktiivsuspõhisest kontorist on saanud kasu juba paljud ettevõtted, sh Technopolise kliendid. Kuid kas selline kontor sobib igasuguseks tööks ja kõigile ettevõtetele? „Mitte tingimata, eriti kui teete selle vea, et ajate taga värskemaid trende ega kavanda töökeskkonda ettevõtte tegelike vajaduste järgi,“ tuletab töökeskkondadele spetsialiseerunud uuringufirma Leesman uuringudirektor Peggie Rothe meelde. „Parima tulemuse annab harilikult see, kui ettevõte keskendub esmalt oma töötajate vajaduste tuvastamisele.“

Lisateabe saamiseks laadi tasuta alla meie toimiva töökeskkonna planeerimise juhend:

Laadi tasuta alla meie toimiva töökeskkonna planeerimise juhend

Palun lisage oma kontaktid:

Millisel ametikohal sa töötad? *
Millal sa soovid büroopinda uuendada? *
Mis on sinu praeguse büroopinna suurim murekoht? *