Muutumine eeldab julgust kuskilt pihta hakata !

2021. aasta saab olema mitmes mõttes muutuste aasta.Kontorites võetakse kasutuselemitmesuguseid meetmeid, mis teenivad võimalikult hästi nii ettevõtete kui ka töötajate huve ja lõimivaderinevaid töökultuure.

Koos loome stsenaariume, mis aitavad meie klientidel oma tulevik vajadusi selgemini tajuda. Esile on kerkinud paar tähelepanuväärset trendi:

hübriidmudeli kasutuselevõtt, milles on ühendatud kaug- ja kontoritöö;
töökeskkonna üldine heaolu ning
kogukonna säilitamine.

Need olulised teemadsunnivad ettevõtteid oma töökeskkonda arendama. Lõpuks saadakse isegi konservatiivsemates ettevõtetes aru, kui tähtis on füüsiline töökeskkond ärikultuuri, töötajate heaolu ja ennekõike meeskonnavaimu säilitamise seisukohalt.

Digitaalne töökeskkond üksi ei taga tervet ega tulemuslikku kollektiivi, kes näeb vaeva ühise eesmärgi nimel. Meie klientide kõige karmimad näited on sellised, kus töötajad vahetavad suisa tööandjat, sest praktilise loomuga tööd on võimalik teha ka konkureerivas ettevõttes.

Selle põhjus võib olla meeldiva sotsiaalse keskkonna puudumine, kuna kollektiiv on kodukontorites laiali. Muidugi õnnestub mõnes ettevõttes meeskonnavaimu tugevana hoida, kuid meie Technopolise pöörame sellele teemale siiski erilist tähelepanu ja investeerime edasiviivatesse meetmetesse.

Konkreetsemad meetmed

Näha on liikumist suunas, kus ettevõtted hakkavad uuringute ja prognooside asemel konkreetseid tegevusi korraldama. Möödunud aasta jooksul olid paljud ettevõtted veel ootel ja lootsid, et olukord möödub kiiresti. Nüüd teame, et eriline olukord kestab oodatust kauem ja aasta on töökeskkonna ja -kultuuri säilitamise mõistes väga pikk aeg.

Meie oma organisatsioonis oleme partnerite abiga investeerinud agiilsesse stardimudelisse, milles ettevõtted saavad alustada arendustööd lihtsalt ja madala künnisega. Mudeli eesmärk on kiiresti välja tuua mineviku, oleviku ja tuleviku põhijooned. Kõige olulisem väjakutse näib olevat julgus alustada.

„Peamine on asuda töötajatega dialoogi, et luua selge pilt sellest, mida oleme aasta kestnud ulatusliku eksperimendi käigus õppinud. Paljude ettevõtete jaoks on see olnud mitmes mõttes hüpe tundmatusse, mis on kaasa toonud ka palju head,“ räägib Antti Pitkänen töökeskkonna muutuste juhtimisele spetsialiseerunud ettevõttest Agile Work.

On igati soovitatav kasutada asjatundjate abi, kes oskavad muudatusi kergemaks teha. Ettevõttesiseselt korraldatud uuringud toovad esile harilikult teatud küsimusi nagu: Kui palju kaugtööd soovib personal edaspidi teha? Kui tõhus on kaugtöö olnud? Asjakohasem oleks aga esitada järgmisi küsimusi. Mis on uue töömudeli juures sellist, mida tasub säilitada ja arendada? Mida on veel vaja teha, et tagada tuleviku töökeskkonna toimimine?

Samuti oleme tuvastanud nähtuse, mis kannustab iga inimese vabadust ja enesearengut. Spetsialistid tegutsevad vabakutselisena, mille tulemusel võivad ettevõtte ühised strateegilised eesmärgid ja mudelid nõrgeneda. Heade võimaluste kõrval esineb ka suur oht, et nõrgenevad tööandja kaubamärk ja lugu. Seega kõlavad kõige tähtsamad küsimused hoopis järgmiselt. Kui palju saab ettevõte edaspidi töötajatelt nõuda? Milliseid investeeringuid peaks ettevõte meeskonnavaimu hoidmiseks tegema? Kuidas tagada järjest suurenenud kaugtöö olukorras taktikaliste teadmiste jagamine ja järjepidev uuenduste tegemine?

Üheskoos muutuste poole

Ettevõtete personalispetsialistide ees seisab praegu rohkem küsimusi kui eales varem. Kuidas juhitakse tulevikus hajutatud tööd? Kuidas suunata arengut kooskõlas ettevõtte väärtustega? Kuidas näidata seda muutust oma klientidele?

„Ettevõtete tulevase töö ja töökeskkonna arendamine nõuab laialdast koostööd eri tegevusvaldkondade vahel. Suund hajutatud hübriidtöö mudeli poole nõuab personali-, raamatupidamis- ja IT-osakondade ning ettevõtluse arendamise eest vastutajate ladusat ühist tegutsemist. Ent see peab toimuma personali ja kliente kaasates,“ selgitab Antti.

Aset on leidnud ka palju häid muutusi. Inimesed paistavad olevat valmis varasemast veelgi suuremateks ümberkorraldusteks ja töökeskkonna arendusprojektidele avaldatakse vähem vastuseisu, sest kõige hullem segadus on juba üle elatud. Väga vähesed spetsialistidega ettevõtted sõltuvad nt isiklikest töökohtades. Enamiku jaoks piisab, kui leida kvaliteetne, jagatud töölaud neile, kes seda vajavad. Samuti on selgelt näha, et koosolekuruumide kvaliteet on paranenud ja nende arv suurenenud. Inimesed soovivad ka edaspidi kontorisse tulla, et kohtuda kolleegidega ning nautida terviklikke teenuseid pakkuvat professionaalset ja mugavat töökeskkonda.

Ettevõtetel oleks mõistlik muutustele orienteeruda, sest praegune aeg pakub nii töötajate kui ka juhtkonna seisukohast innustavate muudatuste tegemiseks viljakat pinnast.

Kui olete huvitatud oma töökeskkonna kujundamisest ja vajate selleks tuge, võite otse meie poole pöörduda. Oleme korraldanud edukaid töökeskkonna muutmise projekte mitmele ettevõttele ja vestleme sel teemal teiega meelsasti lähemalt.

Kas soovite töökeskkonna kujundamise kohta lisateavet?

Palun täitke alltoodud päringuvorm.

Millal soovid sisse kolida?
Huvipakkuv asukoht *