Ülemiste Citys sai korraga kuus büroohoonet keskkonnasäästlikkuse LEED® sertifikaadid

Kuuele Technopolis Ülemiste hoonele Ülemiste Citys omistati LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikaadid, mis tõestavad hoonete häid energia- ja keskkonnaalaseid omadusi.

Sertifitseerimisprotsessi käigus hinnati kolme kuu vältel hoonete kasutamist ja toimimist ning rakendati erinevaid arendusmeetmeid. Iga projekti raames töötati välja tegevuskavad hoone kasutamiseks, koostati energiaaudit, veekasutuse tõhususe projekt ning viidi läbi küsitlus hoone üürnike seas.

„LEED sertifikaadid tõestavad hoonete keskkonnasäästlikkust ja haldamise tõhusust,“ ütles Technopolis Ülemiste ASi juhatuse esimees Gert Jostov. „Sertifitseerimise abil saame näidata nii tulevastele kui ka tänastele klientidele, et meie hoonetes on keskkonnasõbralik ja kvaliteetne töökeskkond. Rahvusvaheliselt tunnustatud kolmanda osapoole väljastatud sertifikaat on kinnitus meie töö kvaliteedi kohta ning annab potentsiaalsetele üürnikele aimu ka hoonete optimaalsetest kõrvalkuludest.”

Technopolis Ülemiste hooned saavutasid järgmised sertifikaatide tasemed:

  • Lõõtsa 2A: KULD
  • Lõõtsa 2B: HÕBE
  • Lõõtsa 4: HÕBE
  • Lõõtsa 6: HÕBE
  • Lõõtsa 8: KULD
  • Lõõtsa 8A: HÕBE

Technopolis kasutab olemasolevate hoonete puhul LEED Volume programmi ja kõnealused hooned said sertifikaadid seda programmi kasutades. Kõnealused LEED® sertifikaadid on esimesed omataolised, mis saadi Eestis versiooni LEED® v4 abil. Olemasolevate hoonete võrdlemisel kasutatav versioon LEED® v4 on LEED® versioonidest kõige rangem.

LEED® Volume programm võimaldab tõhusalt läbi viia mitme hoone keskkonnaalast sertifitseerimist, samuti tutvustatakse selle programmi raames parimaid kestlikkuse tavasid kinnisvara sektoris. Technopolis kaasati programmi, kuna ettevõte on juba pikka aega pühendunud kestlikkuse tagamisele ning omas juba eelnevalt mitmeid LEED® sertifikaate.

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) on USA rohelise ehituse nõukogu (USGBC) poolt välja töötatud energiasäästliku ja keskkonnasõbraliku projekteerimise programm. LEED® sertifitseerimissüsteem on programm keskkonnasõbralike hoonete ja kogukondade projekteerimise, ehitamise ja kasutamise jaoks. Hindamissüsteemis pööratakse tähelepanu hoonete energia-, vee- ja materjalitõhususele, siseruumide keskkonnatingimustele ning hoone haldusele, võttes muuhulgas aluseks kestliku arengu. Sertifitseerimise aluseks on sõltumatu kolmanda osapoole hinnang hoone keskkonnaalastele tingimustele/omadustele ning tulemused on seetõttu rahvusvaheliselt võrreldavad.

Technopolise LEED konsultant oli ettevõte Green Building Partners.