Uues töökultuuris võib kontorist saada tööriist

Meeldiv töökeskkond, paindlikud ruumid, toimiv ettevõttekultuur ja selged tavad suurendavad tulemuslikkust t ja soodustavad edu.

Mugavad ja otstarbekad tööruumid parandavad tulemusi

Ühtsustunde loomine on kontori üks olulisemaid rolle mis on viimasel ajal üha enam esile kerkinud. Tänapäeva kontor peabpakkuma kvaliteetseid, mitmekesiseid, funktsionaalseid ja paindlikke ruume, mis on loodud toetama tänapäeva töötajate vajadusi ning kus selged tavad loovad aluse koostööks ja ettevõttekultuuri arenguks.

Töökohast on saanud koht, kuhu tullakse kolleegidega kohtuma ja suhtlema. Teisisõnu on funktsionaalne kontor muutunud oluliseks hea ettevõttekultuuri ehituskiviks. Samal ajal suureneb vajadus kaug- ja hübriidkoosolekuteks optimeeritud ruumide järele ning koosolekuruumid tuleks kujundada näiteks nii, et kodukontori kasutajad oleksid ruumis osalejatega võrdses olukorras.

Mõned töötajad tulevad kontorisse selleks, et leida keskendumist toetavat ja vaikset ruumi, kui näiteks kodus töötades selline võimalus puudub. Töötajate ärakuulamine ja kaasamine kontori ümberkujundamisse on hea viis erinevatele vajaduste välja selgitamiseks ja parimate lahenduste leidmiseks.

„Oleme Technopolises eksperdid töötajate vajaduste analüüsimises ja nende põhjal funktsionaalsete ruumide loomises.“

Jaana von Bell, Technopolise tööruumide ja kliendilahenduste kontseptsioonijuht

Kuidas töökeskkond vastab töötajate muutuvatele vajadustele?

Töötamine ja erinevad töömeetodid on viimase 1,5 aasta jooksul oluliselt muutunud ja muutuvad jätkuvalt. Kuula, arene ja mõista on märksõnad, mida peaks meeles pidama iga ettevõte, kes soovib luua meeldivaid, funktsionaalseid ja mugavaid tööruume.

Meil kõigil on tööl oma ainulaadsed soovid, kuid lõpuks on meie põhilised tööga seotud vajadused üsna sarnased. Kõik helistavad, teevad mõttetööd ja peavad keskenduma. Selleks vajavad ettevõtted produktiivsuse toetamiseks erinevaid tööalasid. Samuti on enamikul töötajatel vaja pidada erinevaid näost-näkku ja hübriidkohtumisi ning kohtuda klientidega – mõnel igapäevaselt ja teisel harva.

Inimene on oma olemuselt sotsiaalne, seega vajame seotuse tunnetamiseks ka juhuslikke vestlusi, kohtumisi ja suhtlemist teiste töökogukonna liikmetega. Iga tööpäev peaks sisaldama ka taastumis- ja puhkeaega. Need on mõned tööga seotud vajadused, mis on meil kõigil, kuid nende tähtsus erineb sõltuvalt töö tüübist.

Ettevõtted peavad õppima neid vajadusi oma töökogukonnas ja töötajates ära tundma, et luua toimiv töökeskkond, mis rahuldab kõigi vajadusi ning soodustab tõhusat ja tulemuslikku tööd.

„Technopolises oskame neid vajadusi tuvastada ning saame aidata teie ettevõttel luua meeldiva töökeskkonna, mis parandab personali heaolu ning toetab töötajate rahulolu, tõhusust ja tootlikkust,“ jätkab Jaana.

Koostöö nõuab kohanemist ja pühendumist, ka emotsionaalsel tasandil

Koostöö ei sõltu ainult inimestest, vaid ka nendevahelistest suhetest. Kuidas saavad ettevõtted luua ja säilitada kogukonnatunnet inimeste seas, kes ei tööta koos? Uute tavade õppimine vajab kohanemisaega. Üksnes funktsionaalsete ruumide loomisest ei piisa, sama oluline on kehtestada iga ruumi jaoks ühised reeglid ja tavad.

Mitmekesine ja paindlik tegevuspõhine kontor annab suure väärtuse suhtlusele ja sotsiaalsetele kohtumistele, meeskonnatööle ja meeskonnavaimule ning uuendustele ja koostöövõrgustikele. Uus info liigub lihtsamini ning ergonoomilised lahendused toetavad tööd, keskendumist ja heaolu. Kontor peaks olema funktsionaalne, kuid hubane ja heaolu toetav.

Ükski ruum ei saa olla funktsionaalne, kui inimesed ei tea, kuidas seda kasutada. Kõik teavad, et raamatukogu lugemissaalid on mõeldud vaikseks töötamiseks ja rääkimine on lubatud selleks ette nähtud kohtades nagu kohvikud ja kauplused. Samad reeglid kehtivad ka töökeskkonnas: erinevad ruumid vajavad oma eesmärgi täitmiseks selgeid, ühiselt kokkulepitud reegleid ja tavasid. Muutumine nõuab pühendumist ka emotsionaalsel tasandil ning selleks on vaja kohanemisaega ja kannatlikkust.

Muutumine läbi dialoogi – kuula, aruta, mõista

Meeldiv kontor tekib kuulates töötajaid. Parimal juhul võib kontor olla ettevõttekultuuri esindusruumiks, kus selged tavad loovad aluse koostööks ja toimivaks töökultuuriks. Kui kõik mõistavad eesmärke ja vahendeid nende saavutamise ühtemoodi, tuleb edu lihtsalt.

Dialoogi kaudu lähenemine muutusele, selle eesmärkidele ja tulevikuvisioonile võimaldab luua ajatu ruumi, mis juhib organisatsiooni õiges suunas ja täidab oma eesmärki ka tulevikus.

Jaana von Bell

Jaana von Bell töötab Technopolises tööruumide ja kliendilahenduste kontseptsioonijuhina. Jaana kirg on luua ja arendada mitmekesiseid ja inspireerivaid tööruume, mille võtmeelementideks on heaolu ja funktsionaalus.

Laadi alla meie tasuta juhend

Palun lisage oma kontaktid:

Millisel ametikohal sa töötad? *
Millal sa soovid büroopinda uuendada? *
Mis on sinu praeguse büroopinna suurim murekoht? *