Mainor Ülemiste AS on omandanud Technopolis Ülemistele kuuluva osa Ülemiste Cityst. Loe rohkem.

Viktor Palmi maja sai kõrgeima kategooria keskkonnasäästlikkuse sertifikaadi LEED Platinum

Ülemiste City värskele hoonele Lõõtsa 1a ehk Viktor Palmi majale omistati kõrgeim LEED® Platinum sertifikaat, mis tõestab hoone häid energia- ja keskkonnaalaseid omadusi. Kokku kuulub linnaku arendajale Technopolis Ülemiste ASile nüüd üle 100 000 LEED® sertifitseeritud ruutmeetri.

„Technopolise kontsern on ehitiste ökotõhususe arendamiseks süstemaatiliselt kasutanud selliseid hoonete reitinguid nagu LEED® ja tänaseks on umbes 65% grupi hoonete portfellist sertifitseeritud, sealhulgas ka alles ehitamisel olevad arendusprojektid,“ ütles Technopolis Ülemiste ASi juhatuse esimees Gert Jostov. „Eestis oleme suutnud pea kogu portfellile need sertifikaadid saada, ainult parkimismajadele ja väiksematele hoonetele pole me seda taotlenud.“

Tehcnopolis Ülemiste juhi sõnul tõestavad sertifikaadid hoonete keskkonnasäästlikkust ja haldamise tõhusust. „Hoonete sertifitseerimisega ilmestame nii olemas olevatele kui potentsiaalsetele klientidele, et meie juures on keskkonnasõbralik ja kvaliteetne töökeskkond. Rahvusvaheliselt tunnustatud ja kolmanda osapoole väljastatud sertifikaat on kinnitus meie töö kvaliteedi kohta ning annab tulevastele rentnikele aimu ka hoonete optimaalsetest kõrvalkuludest,“ lisas Jostov.

LEED® on rahvusvaheliselt tuntud sertifikaat, millega tunnustatakse hooneid, mille projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse keskkonnasäästu ja säästva arengu põhimõtteid. LEED® projektide eesmärk on võimaldada hoone kasutajatele keskkonnasõbralikku transpordiühendust, suurendada ressursside tõhusat kasutust, vähendada energia- ja veetarbimist, täiustada jäätmekäitlust, vähendada ehitustööde mõju keskkonnale ning parandada mikrokliimat ja tööga rahulolu.

Tänaseks on tänu välisinvesteeringu kaasamisele sertifitseeritud kõik suured Technopolis Ülemiste AS ehitatud või renoveeritud büroohooned ning see teeb kokku 104 600 sertifitseeritud ruutmeetrit:

  • 4 hoonet LEED Silver, 50 600 m2
  • 3 hoonet LEED Gold, 31 500 m2
  • 2 hoonet LEED Platinum, 22 500 m2

Viktor Palmi maja säras eriti energiatõhususe näitajate poolest, kus raporti järgi säästetakse koguni 63% energiast tänu soojustagastuse tõhususele, LED-valgustusele ja heale soojusisolatsioonile. Lisaks näitas hoone häid tulemusi ka alternatiivse transpordi kategoorias, kus oli nõutud, et majast vähemalt 400 meetri kaugusele jääksid kaks bussipeatust ning 800 meetri kaugusele jääks rongi- või trammipeatus.

Sertifitseerimisprotsessi käigus hinnatakse pikema perioodi jooksul hoonete kasutamist ja toimimist ning rakendatakse erinevaid arendusmeetmeid. Iga projekti raames töötatakse välja tegevuskavad hoone kasutamiseks, koostatakse energiaaudit, veekasutuse tõhususe projekt ning viiakse läbi küsitlus hoone rentnike seas.

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) on USA rohelise ehituse nõukogu (USGBC) poolt välja töötatud energiasäästliku ja keskkonnasõbraliku projekteerimise programm. LEED® sertifitseerimissüsteem on programm keskkonnasõbralike hoonete ja kogukondade projekteerimise, ehitamise ja kasutamise jaoks. Hindamissüsteemis pööratakse tähelepanu hoonete energia-, vee- ja materjalitõhususele, siseruumide keskkonnatingimustele ning hoone haldusele, võttes muuhulgas aluseks kestliku arengu. Sertifitseerimise aluseks on sõltumatu kolmanda osapoole hinnang hoone keskkonnaalastele tingimustele/omadustele ning tulemused on seetõttu rahvusvaheliselt võrreldavad.