Mainor Ülemiste AS on omandanud Technopolis Ülemistele kuuluva osa Ülemiste Cityst. Loe rohkem.

Mis ajab inimesi kontorisse – hirm ülemuse ees, hirm ilma jääda või hoopis midagi muud?

Töökoht saab ja peaks olema kõneaineks, sest see mängib meie kõigi heaolus ja tööelus võtmerolli, kirjutab Technopolis Holding OY Turundusjuht Karri Hautanen.

See arvamusartikkel avaldati algselt 19. detsembril 2022 väljaandes Helsingin Sanomat.

Hiljutine debatt selle üle, kus hübriidajastul töötada, on olnud ülimalt polariseerunud – nagu arutelud sageli on tänapäeval, olenemata teemast.

See polariseerumine tundub eriti tugev sotsiaalmeedias, kus töötajad näivad eelistavat tugevalt kaugtööd ja spekulatsioonid kontori surma üle levivad. Arvukates vestlustes erinevate organisatsioonide juhtidega olen aga pidevalt kuulnud siirast muret ettevõtete tuleviku pärast praegu, mil töötajad tunnevad üksteist vaid virtuaalsetest koosolekutest ja aeg-ajalt toimuvatest meeskonnapäevadest.

See polariseeritud arutelu on toonud kaasa üllatavalt tugeva vastasseisu tööandjate ja töötajate vahel. Kumbki pool püüab võita, pakkudes mõjuvaid põhjusi kontorisse naasmiseks või kaugtöö jätkamiseks – ja mõlemal on oma arvamust toetavad head argumendid ja tõendid.

Üksiku töötaja vaatenurgast võib täielik vabadus valida, kus ja millal töötada, võib tõepoolest tõsta rahulolu ja töö efektiivsust. Kui aga vaadata organisatsiooni tervikuna, pole olukord nii lihtne. Alaoptimeerimine viib harva parima võimaliku tulemuseni. Inimestevaheline usaldus on rajatud koosolekute vahelistesse suhtlustesse ning juhuslikesse vestlustesse ja kohtumistesse. Kui töötajad näevad, tunnetavad ja vahetavad mõtteid tööpäeva jooksul ka näost näkku, mitte ainult pikslites, on info liikumine lihtsalt sujuvam. Üksikute töötajate efektiivsuse summa ei ole sama, mis tõhusalt koos töötavate töötajate summa.

Arutelu, mis kipub kasvavat vaidluseks, näitab ilmselget vajadust büroo roll uuesti määratleda. See on esimene kord minu enda 15-aastase tööruumidega seotud karjääri jooksul, kui kontorid on avalikus arutelus kuum teema – kontori omamise põhjused pole enam iseenesestmõistetavad.

Töökoht saab ja peaks olema arutlusteema, sest see mängib meie kõigi heaolus tööelus võtmerolli. Töökogukonna edu eeldab usaldust, avatust, vastastikust lugupidamist ja soovi üksteist mõista, teha kompromisse ja üheskoos asjades kokku leppida.

Nüüd on aeg liikuda argumentide ignoreerimiese ja asjade oletamise asemel üksteise kuulamise ja tõeliste vestluste pidamisele. Nii saame paremini mõista üksteise vajadusi ja leida lahendusi, mis sobivad kogukonnale kõige paremini.

Hirm ülemuse ees või hirm ilma jääda ei tohiks olla ainsad põhjused, miks kontorisse tulla. Kontor peaks pakkuma parimat võimalikku keskkonda, mis toetab tõeliselt erinevaid vajadusi. See ja ainult see toetab üksikuid töötajaid, töökogukonda ja ettevõtet tervikuna.