„Lords LB Asset Management“ įsigijo „Technopolio“ veiklą Lietuvoje. Skaityti daugiau.

Erdvė – svarbi darbo kultūros kūrimo dalis

Maloni darbo aplinka, lanksčiai pritaikomos patalpos, realiai veikianti įmonės kultūra ir skaidri praktika didina efektyvumą ir skatina rezultatyvumą. 

Patogios ir funkcionalios patalpos didina darbo efektyvumą 

Bendruomeniškumo jausmas – viena svarbiausių biuro funkcijų, kuri pastaruoju metu tapo dar aktualesnė. Siekiant patenkinti šiuolaikinių darbuotojų poreikius, biuro patalpos privalo būti kokybiškai įrengtos, įvairiapusės, funkcionalios ir lengvai pritaikomos, o skaidrumo praktikavimas yra pagrindas bendradarbiavimui ir realiai veikiančiai įmonės kultūrai.

Darbo vieta pavirto socializacijos ir darbuotojų susitikimų su kolegomis erdve. Kitaip tariant, funkcionali darbo erdvė tapo svarbia geros įmonės kultūros sudedamąja dalimi. Be to, vis dažniau prireikia nuotoliniams ir hibridiniams susitikimams tinkamai pritaikytų patalpų. Todėl, pavyzdžiui, susitikimų salės turėtų būti projektuojamos taip, kad nuotoliniu būdu prisijungiantys dalyviai galėtų susitikime dalyvauti taip pat sklandžiai ir patogiai, kaip ir esantys patalpose. Kai kurie darbuotojai į biurą ateina ieškodami susikaupimui reikalingos erdvės, kai ramios patalpos neberanda dirbdami nuotoliniu būdu. Darbuotojų išklausymas ir jų įtraukimas į biuro pakeitimus yra puikus būdas ieškant tinkamiausių sprendimų, kurie galėtų patenkinti skirtingus poreikius.

„Technopolyje“ dirbantys ekspertai analizuoja darbuotojų poreikius ir kuria funkcionalias erdves į juos atsižvelgdami“

– sako už darbo erdves ir klientams kuriamus sprendimus atsakinga „Technopolio“ koncepcijų vadovė Jaana von Bell.

Kaip darbo aplinka gali atliepti besikeičiančius darbuotojų poreikius? 

Per pastaruosius 1,5 metų darbo pobūdis ir būdai pasikeitė radikaliai ir ctoliau tebesikeičia. Įsiklausyti, tobulėti ir suprasti – pagrindiniai žodžiai, kuriuos reikėtų įsidėmėti kiekviena įmonė, siekianti įrengti patrauklias, funkcionalias ir patogias patalpas.

Per pastaruosius 1,5 metų darbo pobūdis ir būdai pasikeitė radikaliai ir toliau tebesikeičia. Įsiklausyti, tobulėti ir suprasti – pagrindiniai žodžiai, kuriuos turėtų įsidėmėti kiekviena įmonė, siekianti įrengti patrauklias, funkcionalias ir patogias patalpas.

Darbe visi turime individualių poreikių, tačiau pagrindiniai mūsų darbo poreikiai iš esmės yra gana panašūs. Visi skambina telefonu, užsiima protine veikla ir turi susikaupti. Todėl daro našumui užtikrinti yra reikalingos įvairiai įrengtos vietos. Be to, daugeliui darbuotojų dažniau ar rečiau tenka organizuoti įvairius susitikimus (gyvai ir nuotoliniu būdu) ar susitikti su klientais.

Žmonės iš prigimties yra socialūs, mums reikia spontaniškų pokalbių, susitikimų ir bendravimo su kitais, kad jaustume bendrumo ryšį. Be to, bendrame darbo grafike yra labai svarbios poilsiui ir atokvėpiui skirtos pertraukos. Tai yra keli mums visiems bendri darbo poreikiai, o jų svarba skiriasi priklausomai nuo darbo pobūdžio.

Įmonės turi išmokti atpažinti šiuos savo bendruomenės ir darbuotojų poreikius, kad galėtų sukurti funkcionalią darbo aplinką. Tokią, kuri patenkintų visų poreikius ir skatintų efektyvų bei produktyvų darbą.

„Technopolis“ žino, kaip šiuos poreikius nustatyti, tad ir gali jūsų įmonei padėti sukurti patrauklią darbo aplinką, kurioje darbuotojai geriau jaustųsi, būtų patenkinti, efektyviai ir produktyviai dirbtų“, – pabrėžia Jaana von Bell.

Bendradarbiavimui reikia prisitaikyti ir įsipareigoti (emociniu lygmeniu – taip pat)

Bendradarbiavimas priklauso ne tik nuo žmonių, bet ir nuo jų tarpusavio santykių. Kaip gi įmonės gali kurti ir palaikyti kartu nedirbančių žmonių bendrumo jausmą? Siekiant išmokti taikyti naujus metodus, reikia laiko ir prisitaikymo. Nepakanka įrengti funkcionalių patalpų. Ne mažiau svarbu kiekvienoje erdvėje nustatyti bendras taisykles ir tvarką.

Įvairiapusiškose ir lanksčiai pritaikomose biuro patalpose daug dėmesio skiriama bendravimui ir socialiniams ryšiams, komandiniam darbui ir dvasiai, inovacijoms ir tinklams. Taip lengviau sklinda informacija, o ergonominiai sprendimai užtikrina palankias darbo sąlygas, padeda susikaupti ir gerai jaustis. Biuras turi būti efektyvus, tačiau kartu – jaukus ir užtikrinantis gerą savijautą.

Jokia patalpa nebus funkcionali, jei žmonės nemokės ja naudotis. Visi žino, kad bibliotekų skaityklos skirtos ramiam darbui, o laisvai kalbėtis galima tokiose vietose kaip parduotuvės. Tą patį galima pasakyti ir apie darbo aplinką: kiekvienoje erdvėje turi būti laikomasi jos paskirtį atitinkančių priimtų taisyklių ir tvarkos. Permainos reikalauja prisitaikymo, įsipareigojimo (emociniu lygiu – taip pat), laiko ir kantrybės.

Pokyčiai išlaikant dialogą – klausytis, diskutuoti, suprasti 

Patrauklus biuras yra kuriamas įsiklausant į darbuotojus. Geriausia, kai biuras yra įmonės kultūrą atspindinti erdvė, kur skaidrios taisyklės sukuria bendradarbiavimo ir realiai veikiančios darbo kultūros pagrindą. Kai visi vienodai supranta tikslus ir priemones jiems pasiekti, viskas klostosi daug lengviau.

Permainų, jų tikslų ir ateities vizijos planavimas visiems drauge kalbantis leidžia sukurti laikui nepavaldžią erdvę, nukreipia organizaciją tinkama linkme ir padeda jai išlaikyti savo kryptį ateityje.

Jaana von Bell

Jaana von Bell dirba „Technopolio“ koncepcijų vadove, atsakinga už darbo erdves ir klientams kuriamus sprendimus. Ji su užsidegimu kuria ir projektuoja įvairias įkvepiančias darbo erdves, kurių pagrindas - darbuotojų gerovė ir funkcionalumas.

Atsisiųskite nemokamą gidą

Jaana von Bell dirba „Technopolio“ koncepcijų vadove, ji atsakinga už darbo erdves ir klientams kuriamus sprendimus. Ji su užsidegimu kuria ir projektuoja įvairias įkvepiančias darbo erdves, kurių pagrindas – darbuotojų gerovė ir funkcionalumas.

Už kokią sritį esate atsakingi įmonėje? *
Kada norėtumėte atnaujinti biuro patalpas? *
Kokia didžiausia jūsų dabartinių biuro patalpų problema? *